Regionalni pregled toka kapitala znanja

  • Tanja Čelebič

Povzetek

Izobraževanje je eden najpomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja. Na ravni držav oziroma regij lahko ugotovimo, da obstaja podobnost med gospodarskim razvojem in izobraževanjem. To se je potrdilo tudi pri slovenskih statističnih regijah. Tiste regije, ki so gospodarsko razvitejše (osrednja slovenska), imajo tudi večjo zalogo in tok kapitala izobrazbe v primerjavi s slabše razvitimi regijami (pomurska, zasavska). Za posamezno slovensko statistično regijo so značilni specifični problemi na področju izobraževanja. Med statističnimi regijami so velike razlike v izobraženosti prebivalstva in vključenosti prebivalstva v izobraževanje, ki se le še poglabljajo. V prispevku so prikazane razmere na področju izobraževanja v osrednji slovenski (gospodarsko najrazvitejši slovenski regiji), pomurski (obmejni, depopulacijski regiji, regiji z največjim deležem kmečkega prebivalstva) in zasavski regiji (regiji v industrijskem zatonu). V Sloveniji bi bilo treba čimprej ustanoviti pokrajine (zakon o pokrajinah je še v pripravi) in opredeliti specifične probleme na področju izobraževanja ter ukrepe v zvezi s tem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2001-12-01
Kako citirati
ČelebičT. (2001). Regionalni pregled toka kapitala znanja. Andragoška Spoznanja, 7(3), 18-25. https://doi.org/10.4312/as.7.3.18-25
Področje
Znanost razkriva