Izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju

  • Dora Jelenc Pedagoška fakulteta v Ljubljani
  • Egidija Novljan
Ključne besede: Izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju

Povzetek

Izobraževanje·odraslih oseb z zmerno, hudo in hujšo motnjo v du ševnem razvoju je v specialni pedagoški teoriji in praksi dobilo svoje pomembno mesto šele v zadnjem času. Lahko bi rekli, da smo na tem področju dosegli pomembne premike na intencionalnem in vsebinskem področju. Danes govorimo o avtonomiji in pravici teh oseb do soodločanja o načinu njihovega življenja, na drugi strani pa jih hiter razvoj in spremembe v družbi znova in znova silijo k odločitvam, ki jim pogosto niso kos, jih obremenjujejo in čedalje bolj postajajo odvisni od drugih. To lahko delno preprečimo z nadaljevalnim izobraževanjem, kajti tudi zanje velja, da med začetnim šolanjem ne morejo osvojiti vsega, kar bodo potrebovali kasneje v življenju. Poleg spoznanj tujih strokovnjakov takšna stališča potrjujejo tudi prve naše raziskave na tem področju, nekaj takšnih spoznanj pa predstavljamo tudi v našem prispevku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2000-12-01
Kako citirati
JelencD., & NovljanE. (2000). Izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju. Andragoška Spoznanja, 6(2), 44-55. https://doi.org/10.4312/as.6.2.44-55
Področje
Članki