Nam strokovna literatura lahko pomaga pri razvoju programa?

  • Žiga Stupica Gospodarska zbornica Slovenije
Ključne besede: Nam strokovna literatura lahko pomaga pri razvoju programa?

Povzetek

Prispevek obravnava andragoška spo­ znanja o razvoju izobraževalnega progra­ ma za odrasle. V izobraževanju odraslih uporabljamo pojem program vzporedno s pojmom kurikulum in ga vedno pove­ zujemo z razvojem. Obsega jasno načrtovanje programa in postopke priprave, izvedbe, vrednotenja in ne samo progra­miranja vsebin izobraževanja. Načini programiranja so lahko integralni in ne­integralni. Prvi natančno vpletajo stro­ kovna spoznanja v razvoj programa. Znotraj teh je ločiti še linearne in neline­ arne. Linearni so andragoško-didaktični, drugi pa so bolj odprti in zato tem bolj kompleksni, saj v njih poskušamo upoš­ tevati vse sistemske dejavnike razvoja programa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1998-12-01
Kako citirati
Stupica Žiga. (1998). Nam strokovna literatura lahko pomaga pri razvoju programa?. Andragoška Spoznanja, 4(1-2), 82-86. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.82-86
Področje
Članki