Moralni razvoj osebnosti

  • Jana Kalin Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana
Ključne besede: Moralni razvoj osebnosti

Povzetek

Izobraževanje na področju osebnostnega razvoja je vseživljenjski proces, tako kot osebnostni razvoj sam. V prispevku predstavimo različne psihološke teorije in njihove poglede na moralni razvoj, ki je sestavni del osebnostnega razvoja, nato pa se omejimo na oblikovanje in spreminjanje stališč in na vlogo izobraževanja v teh dveh procesih. Več pozornosti namenjamo pogledom kognitivnih teorij z razlago teorije L. Kohlberga in teorije J. Resta. V procesu oblikovanja in spreminjanja stališč poseben poudarek namenjamo pomenu okolja oz. skupine, ki ji posameznik pripada in vplivu osebnostnih lastnosti in izkušenj. Soočamo vplive oz. prednosti in pomanjkljivosti psihologije prepričevanja ter vzgoje in izobraževanja z namenom oblikovanja in spreminjanja stališč ob zavedanju, da so stališča sestavljena iz kognitivne, emotivne in konativne (aktivnostne) dimenzije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1998-12-01
Kako citirati
KalinJ. (1998). Moralni razvoj osebnosti. Andragoška Spoznanja, 4(1-2), 30-45. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.30-45
Področje
Članki