Mladi v izobraževanju odraslih

  • Albert Mrgole
Ključne besede: Mladi v izobraževanju odraslih

Povzetek

Povečano vključevanje mladih v andragoške izobraževalne programe je v zadnjih letih opozorilo na problematiko prehajanja med rednim izobraževalnim sistemom in trgom delovne sile, pri katerem velik delež mladih ostane v položaju družbene marginaliziranosti in brezperspektivne izolacije. Mladi so v izobraževanju odraslih posebna ciljna skupina, zato moramo za načrtovanje izobraževalnih programov poznati njihove specifične značilnosti. Prispevek na ravni prikaza razpoložljivih statističnih podatkov in njihovih paradoksov vpeljuje kategorijo mladih v izobraževanju odraslih kot učinek sistemskih dejavnikov in utemeljuje problematiko v registru, ki za poglobljeno razumevanje narekuje sociološko in antropološko usmerjen analitični pristop. Kot prvi učinek ne le pedagoškega po­ gleda je v drugem delu članka prikazana analiza ideologije določanja izobraževalnih potreb in njenih nevarnih konsekvenc v izhodiščnem načrtovanju izobraževalnih programov. Kot posledica temeljitejšega premisleka o dejavnikih mladinskega šolskega osipa in upoštevaje izkušnje eksperimentalnega izobraževalnega programa za mlade so v sklepnem delu prikazani temeljni elementi, ki bi jih morali načrtovalci andragoških izobraževalnih programov za mlade vključiti v načrtovanje učinkovitega kurikuluma.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1997-01-01
Kako citirati
MrgoleA. (1997). Mladi v izobraževanju odraslih. Andragoška Spoznanja, 3(3-4), 42-51. https://doi.org/10.4312/as.3.3-4.42-51
Področje
Članki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)