Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih

  • Darka Podmenik zasebna raziskovalka
Ključne besede: Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih

Povzetek

V prispevku, ki je povzetek daljše študije, so predstavljeni pomembnejši konceptualni in metodološki pristopi k ugotavljanju potreb po izobraževanju odraslih. Konceptualni pristopi se navezujejo na teoretično razlago potreb, kot so na primer behavioristična in razvojno-humanistična teorija potreb v psihologiji, razredno-slojevske teorije potreb v sociologiji, marketinška razlaga potreb. V posebnem poglavju pa je razmišljanje osmiselnosti posameznih konceptualnih pristopov za ugotavljanje potreb po izobraževanju odraslih v visokem šolstvu. Posledica konceptualne raznolikosti pri opredeljevanju potreb je metodološki pluralizem pri empiričnem ugotavljanju potreb. V nadaljevanju prispevka so na kratko opisane uveljavljene metode za ugotavljanje potreb in "Študija primerov", ki so jo izvedli raziskovalci nekdanjega Centra za razvoj univerze. Na koncu je nekaj metodoloških predlogov za izboljšanje ugotavljanja potreb po izobraževanju odraslih v slovenskem visokem šolstvu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1997-12-01
Kako citirati
PodmenikD. (1997). Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih. Andragoška Spoznanja, 3(2), 64-70. https://doi.org/10.4312/as.3.2.64-70
Področje
Članki