Komunikacija v izobraževanju odraslih

  • Mihaela Časar
  • Mojca Guček
Ključne besede: študentka pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti

Povzetek

Avtorici v svojem prispevku opozarjata na velik pomen komunikacije v izobraževanju odraslih, ki temelji na človeku kot na odnosnem bitju. Pri tem ni pomembna le verbalna komunikacija, temveč tudi neverbalna, saj ta izraža naš odnos do povedanega in učencev. Avtorici podrobno opišeta sestavine neverbalne komunikacije, ki jih lahko vodja uporablja kot napotke za izobraževalno delo. Opredelita tudi konstruktivno in destruktivno, vsebinsko in odnosno komunikacijo, na koncu pa poudarjata, da je komunikacija najugodnejša, kadar je sproščena in poteka med vsemi člani skupine in vodjo izobraževanja. Takšna komunikacija šele omogoča povratno informacijo, ki se kaže v večji povezanosti in kvaliteti izobraževalnega procesa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Življenjepisi avtorjev

Mihaela Časar

študentka pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti

Mojca Guček
študentka pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti
Objavljeno
1997-12-01
Kako citirati
ČasarM., & GučekM. (1997). Komunikacija v izobraževanju odraslih. Andragoška Spoznanja, 3(2), 19-25. https://doi.org/10.4312/as.3.2.19-25
Področje
Članki