Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj

  • Dušana Findeisen Skupina Logos - jezikovno izobraževanje
Ključne besede: Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj

Povzetek

Dušana Findeisen v tem prispevku obravnava vprašanje, kako spodbuditi ljudi k soodgovornosti za lasten razvoj in razvoj kraja. Preučuje tudi, kako naj prebivalci postanejo soodgovorni za zadostitev lastnih potreb in potreb njihovega kraja. V zvezi s tem se dotakne vloge izobraževalca odraslih - animatorja lokalnih projektov. Poudarja tudi pomen navezovanja novih odnosov in razmerij med lokalnimi skupnostmi in državo ter uvajanje “strukturalne politike”, kot jo imenuje avtorica, za sistemsko pomoč razvoju lokalnih projektov. Nazadnje pa obravnava vlogo lokalnih projektov z vidika razvoja kraja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1997-12-01
Kako citirati
FindeisenD. (1997). Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj. Andragoška Spoznanja, 3(2), 4-9. https://doi.org/10.4312/as.3.2.4-9
Področje
Članki