Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil

  • Andrej Justinek profesor pedagogike, vodja izpitnega centra za voznike motornih vozil
Ključne besede: Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil

Povzetek

Avtor se v svojem prispevku na podlagi opazovanja dogajanja na naših cestah sprašuje, ali imajo vozniki osebnostne lastnosti, na katerih temelji varnost in kultura v prometu. Dober voznik mora imeti senzorne lastnosti, ki mu omogočajo psihomotorično koordiniranje vozila, intelektualno-spoznavne lastnosti, ki so pomembne za reševanje problemov v novih in nepoznanih okoliščinah, in emocionalno-motivacijske lastnosti, ki določajo voznikovo zrelost. Avtor zagovarja stališče, da bi pri vzgoji in izobraževanju vozni­kov morali bolj poudarjati razvijanje teh lastnosti, ki so zelo pomembne za varno vožnjo in voznikovo vedenje v prometu, jim redlaga tudi nekaj učnih in vzgojnih oblik, s katerimi bi voznik pridobil potrebne osebnostne lastnosti. Avtor uvede pojem filozofije vožnje kot nujno potrebne vzgojne kategorije pri usposabljanju voznikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1997-12-01
Kako citirati
JustinekA. (1997). Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil. Andragoška Spoznanja, 3(1), 20-26. https://doi.org/10.4312/as.3.1.20-26
Področje
Članki