K teoriji brezposelnosti mladih

  • Albert Mrgole asistent na Filozofski fakulteti in razvojni sodelavec na Andragoškem centru Slovenije
Ključne besede: K teoriji brezposelnosti mladih

Povzetek

V članku avtor predstavi družbene raz­ sežnosti in paradoksnost ideoloških pre­ pričanj, povezanih z brezposelnostjo pri mladih. Osrednje težišče razprave je v predsta­vitvi ter analizi retoričnih obrazcev in ar­gumentativnih konstrukcij, ki sestavljajo temeljni sklop samoumevno sprejetih družbenih verjetij o fenomenih poklica, poklicnega izobraževanja, dela in zaposli­tve. Pri tem je predstavljena kritika pred­ postavk funkcionalističnih koncepcij, na katerih temeljijo dominantni ideološki obrazci. Na osnovi lingvistične konceptu­ alizacije avtor v nadaljevanju izpelje logi­ ko pojmovanja dela kot družbeno nor­ mativne kategorije in na tem izhodišču predstavi problematiko mladinske brez­ poselnosti. Interpretacija se navezuje na rezultate evalvacije pri izvedbi eksperi­ mentalnega projekta Centri za mlajše odrasle, pri katerem sodeluje avtor kot sodelavec Andragoškega centra od leta 1995.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1997-12-01
Kako citirati
Mrgole, A. (1997). K teoriji brezposelnosti mladih. Andragoška Spoznanja, 3(1), 13-19. https://doi.org/10.4312/as.3.1.13-19
Področje
Članki