Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo

  • Nadja Dobnik
  • Tomaž Turk
Ključne besede: Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo

Povzetek

Pod vplivom novih tehnologij se spreminja tudi didaktika samostojnega učenja. Računalniška tehnologija lahko pokrije vse funkcije učitelja, ki jih ta sicer razvija v osebnem stiku. Organizatorji izobraževanja na daljavo morajo spoznati vse možnosti, ki jih računalniki ponujajo. Računalnik lahko prevzema in združuje funkcije več orodij in sistemov. Lahko je pisalni stroj, video, telefon. Omogoča posredovanje vsebin v obliki klasičnih medijev, v obliki besedila, govora, slike... Omogoča obdelavo podatkov in posredovanje študijskih gradiv. Računalnik, povezan v računal­niško omrežje, je medij za interaktivno komuni­kacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1996-12-01
Kako citirati
DobnikN., & TurkT. (1996). Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo. Andragoška Spoznanja, 2(2), 65-67. https://doi.org/10.4312/as.2.2.65-67
Področje
Članki