Usposabljanje za načrtovanje kariere

  • Aleksandra Kovač
Ključne besede: Usposabljanje za načrtovanje kariere

Povzetek

Potrebe po izobraževanju na različnih področ­jih živl jenja, ki omogočajo posamezniku osebno-kratko je predstavljen projekt Izdelava in zagon modela permanentnega izobraževanja na podro­čju informacijskih tehnologij, ki je v letu 1995 po­ tekal na Inštitutu Jožefa Stefana. Rezultati projek­ta so privedli do odločitve, da na inštitutu v sode­lovanju s predavatelji domačih in tujih univerz in­tenzivneje nadaljujemo z omenjeno dejavnostjo in ustanovimo središče za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Življenjepis avtorja

Aleksandra Kovač
raziskovalka na Inštitutu za družbene vede v Ljubljani
Objavljeno
1996-12-01
Kako citirati
Kovač, A. (1996). Usposabljanje za načrtovanje kariere. Andragoška Spoznanja, 2(2), 33-39. https://doi.org/10.4312/as.2.2.33-39
Področje
Članki