Spoznajmo retorične sposobnosti

Avtorji

  • Tatjana Zidar

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.2.1.45-48

Ključne besede:

Spoznajmo retorične sposobnosti

Povzetek

Znanje retorike nam bo pomagalo, da se bomo začeli zavedati najpogostejših napak, ki jih nehote ponavljamo pri javnem nastopanju. Tako jih bomo lahko tudi odpravili. Katere so te napake, bomo odkrili, ko bomo z analitičnim pristopom spoznali štiri najpomembnejša področja retorike. To so vsebinski del, nebesedni del, psihična priprava, izvedba in razčlemba nastopa. Izhodišče našega učenja naj bo področje nebesednega dela. Najprej skušajmo obvladati telo in glas, v nadalje­vanju pa pozornost usmerimo še v vsebinski del sporočila. Izhodišče naj bo torej spoznanje, da komuniciramo prek treh kanalov: vizualnega, avditivnega in kinestetičnega. Naslednja stopnja naj bo osvajanje spretnosti prostega govorjenja (govorov ne beremo). Upoštevajmo ločila govor­ jenega jezika (vdih in izdih), ne pa ločila pisanega jezika. Pri tem pomaga uporaba miselnih vzorcev. Izhodišče vsebinskega dela naj bo Perelmanova trditev, da je cilj argumentacije predvsem spodbu­diti ali povečati strinjanje poslušalcev s tezami, ki jih zagovarjamo. Upoštevajmo Sokratove ele­mente majevtike (od nespornega k spornemu, zagotovimo si pritrdilne odgovore poslušalcev) ter starogrško retorično pravilo od patosa k logosu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1996

Kako citirati

Zidar, T. (1996). Spoznajmo retorične sposobnosti. Andragoška Spoznanja, 2(1), 45–48. https://doi.org/10.4312/as.2.1.45-48

Številka

Rubrike

Članki