Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov

  • Tatjana Dragovič Glotta Nova
  • Jelica Pegan Šternberger Glotta Nova

Povzetek

Avtorici v prispevku opisujeta metodo globalnega učenja tujih jezikov. Poudarjata, da temelji globalno učenje na načelih 104 nevrolingvističnega programiranja (NLP). Po tej metodi naj bi izobraževalec uporabil metodo tako imenovanega perifernega učenja, pri katerem naj bi se učenci med učenjem relaksacijskih tehnik kar »mimogrede« oziroma nezavedno učili tudi tujega jezika. Metoda globalnega učenja posnema uspešne strategije učenja iz zgodnjega otroštva in s tern ustvarja sproščen odnos do učenja. Globalno učenje primerjata tudi s standardnimi metodami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2001-12-01
Kako citirati
DragovičT., & Pegan ŠternbergerJ. (2001). Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov. Andragoška Spoznanja, 7(2), 76-80. https://doi.org/10.4312/as.7.2.76-80
Področje
Za boljšo prakso