Še enkrat o neoliberalizmu II: politika

  • Primož Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: neoliberalizem, država, ekonomija, tehnokracija, nova socialna politika

Povzetek

Članek se začne s kritiko razumevanja neoliberalizma kot zarote političnih elit in kot procesa množičnega razlaščanja, prek katere preidemo k poskusu pozitivne teoretske opredelitve razmerja med državo in ekonomijo v neoliberalizmu. V nasprotju s številni uveljavljenimi interpretacijami neoliberalizem ne pomeni šibke, temveč močno državo, tako, ki se sicer nekoliko oddalji od ekonomije, a le zato, da bi se lahko z njo povezala tesneje in drugače kot v predhodni, »fordistični« obliki kapitalizma. Država danes skrbi predvsem za vzpostavljanje in ohranjanje konkurenčnega ekonomskega reda in vzgojo podjetnih subjektov. Nova vloga države prinaša tudi njeno institucionalno preobrazbo od demokracije k tehnokraciji in spremembo socialne politike, ki je v sedanjosti usmerjena predvsem k aktivaciji prejemnikov socialne pomoči.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2016-04-15
Kako citirati
KrašovecP. (2016). Še enkrat o neoliberalizmu II: politika. Andragoška Spoznanja, 22(1), 71-84. https://doi.org/10.4312/as.22.1.71-84
Področje
Članki