Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje

  • Marko Radovan Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Kot vemo, postaja vsezivljenjsko ucenje v modernih zahodnih druzbah vedno pomembnejsi sestavni del ekonomskega in druzbenega razvoja. Danes je ze splosno sprejeto dejstvo, da so zaloge znanja, ki jih posameznik pridobi v formalnem zacetnem izobrazevanju, nezadostne in je zato potrebno znanje nadgrajevati tudi v nadaljevalnem izobrazevanju. Vsezivljenjsko ucenje ne pomeni samo brisanja meja med zacetnim in nadaljevalnim izobrazevanjem, temvec tudi vse vecjo povezanost med učenjem na delu in
ucenjem v prostem casu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-12-01
Kako citirati
RadovanM. (2002). Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje. Andragoška Spoznanja, 8(1), 24-31. https://doi.org/10.4312/as.8.1.24-31
Področje
Znanost razkriva