Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih

  • Danijela Brečko

Povzetek

Ucne sposobnosti posameznikov, organizacj in druzbe postajajo daleč najpomembnejsi dejavnik konkurencne prednosti - na osebni, organizacijski in druzbeni ravni. Osebna pricakovanja "delavcev znanja" na eni strani in potrebe organizacije na drugi strani pa vse bolj postajajo predmet pogajanj in temelj "psiholoske" pogodbe. Ucna pogodba je torej rezultat pogajanj med posameznikom in organizacijo o izpolnjevanju ucnih ciljev. Posameznik sodeluje pri dolocanju ucnih ciljev, virov in strategij, vodi ucni oziroma izobrazevalni proces in samostojno razpolaga z dodeljenimi financnimi sredstvi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
BrečkoD. (2003). Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih. Andragoška Spoznanja, 9(2), 46-62. https://doi.org/10.4312/as.9.2.46-62
Področje
Za boljšo prakso