Kdo se izobražuje za partnerske odnose?

  • Natasa Rijavec Klobučar
Ključne besede: družina, partnerstvo, izobraževanje za partnerske odnose, zadovoljstvo, pričakovanja, družinska andragogika

Povzetek

V prispevku avtorica analizira znacilnosti udelezencev izobrazevanja za partnerske odnose, ki obiskujejo Solo za zakon. Podatke interpretira v skladu s sistemsko relacijsko teorijo, ki cloveka ne obravnava posamicno, marveč z vidika odnosov, ki jih dejavno oblikuje z drugimi. Rezultati raziskave kazejo, da so moski bolj zadovoljni s partnerskim odnosom kot zenske. Oboji pricakujejo, da bo izobrazevanje pomagalo izboljsati njihove partnerske odnose, ne pa tudi komunikacije z otroki. Svoje odnose vecinoma dozivljajo kot konfliktne. 0 tem prica tudi dejstvo, da jih najbolj privlacijo teme, ki pojasnjujejo genezo konfliktov in obravnavajo naCine reševanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-12-01
Kako citirati
Rijavec KlobučarN. (2004). Kdo se izobražuje za partnerske odnose?. Andragoška Spoznanja, 10(2), 43-50. https://doi.org/10.4312/as.10.2.43-50
Področje
Za boljšo prakso