Metoda poslovnega primera. Didaktično orodje za večjo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom

Avtorji

  • Otmar Lajh Steiermarkische Immo rent Leasing, Maribor

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.11.3.38-52

Ključne besede:

ucenje, razvijanje sposobnosti, zanimivost primera, karakterizacija primerov, tipi primerov in stopnja zrelosti ucencev, poslovni primer, soglasje za objavo, strukturiranje primera, profesorjev vodic

Povzetek

Avtor je na temelju lastnih spoznanj v ucnem procesu prišel do spoznanja, da bi morali v visokosolskem sistemu razviti in uporabljati metoda poslovnega primera kot temeljno didakticno orodje. Taje namrec zelo uporabna ne samo za uCinkovitejsi naCin razvijanja strokovnih kompetenc, temvec za prijetnejsi nacin pridobivanja novega znanja, uporabo in preverjanje pridobljenega znanja ter tudi za treniranje nacina opazovanja, selekcioniranja informacij in sprejemanja odlocitev. Pomembna je tudi zato, ker studenti urijo odlocanje, upostevanje razlicnih mnenj, spoznavanje prednosti in slabosti timskega dela, ucijo pa se tudi resevati spore.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2005

Kako citirati

Lajh, O. (2005). Metoda poslovnega primera. Didaktično orodje za večjo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom. Andragoška Spoznanja, 11(3), 38–52. https://doi.org/10.4312/as.11.3.38-52

Številka

Rubrike

Za boljšo prakso