Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  • Andreja Jereb
Ključne besede: ozaveščanje staršev, kvalitetna komunikacija v družini, aktivna vloga staršev

Povzetek

V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-12-01
Kako citirati
JerebA. (2005). Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše. Andragoška Spoznanja, 11(2), 75-87. https://doi.org/10.4312/as.11.2.75-87
Področje
Za boljšo prakso