Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo

  • Karmen Novak
Ključne besede: unemployment, labour market, unemployment among graduates, flexibility, employability

Povzetek

Danes diploma ni več zagotovilo za zaposlitev. Pojavlja se razhajanje med potrebami po kadrih v realnem sektorju in presežkom poklicnih profilov, ki v svoji panogi ne najdejo ustrezne zaposlitve. Brezposelnost med mladimi diplomanti se je v zadnjih desetih letih povečala za 240 odstotkov. Osebe s suficitarnimi poklici imajo na razpolago malo delovnih mest, prav tako se srečujejo z veliko konkurenco in tako teže najdejo zaposlitev. Rifkin daje možno rešitev in pravi, da je potreben nov premislek o naravi dela. Da bi izboljšali sedanje razmere na trgu dela in omogočili mladim lažje vključevanje vanj, je treba razvijati in sprejeti nove oblike dela, ki omogočajo večjo prožnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2011-06-16
Kako citirati
NovakK. (2011). Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo. Andragoška Spoznanja, 17(2), 84-90. https://doi.org/10.4312/as.17.2.84-90
Področje
Za boljšo prakso

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)