Učinkovit menedžment znanja kot podlaga za celosten znanjski inženiring - Znanje kot ključni kapital organizacije

  • Svetlana Lazović Razvojna agencija Savinjske regije
Ključne besede: menedžment znanja, znanjske organizacije, izobraževalni menedžment, menedžerji znanja

Povzetek

Menedžment znanja v ospredje postavlja človeške vire in načrtno zvišuje njihovo vrednost. V očeh sodobnih menedžer- jev znanje pomeni najvišjo vrednoto. Učinkovito vodenje in upravljanje procesov znanja je njihova osrednja dejavnost; hkrati je tudi najvidnejša značilnost znanjskih organizacij. Znanje, podobno kot inovativnost in ustvarjalnost, je treba spodbujati in z njim ravnati na primerne načine. Zavezanost k pridobivanju novega znanja je odvisna od upravljanja medsebojnih odnosov, zato so skrbniki znanjskih procesov, t. i. sodobni menedžerji znanja, usmerjeni k vzpostavljanju partnerskih odnosov z vsemi člani organizacije. V središču partnerskega odnosa so posameznikove kompetence in ustvarjalna izraba znanja. Vodenje v znanjskih organizacijah s spodbujanjem k učenju, razpravi in medsebojni izme- njavi mnenj, ne nazadnje pa k osebnostnemu in profesionalnemu razvoju zaposlenih, izboljšuje kakovost dela. Slednje rezultira v razvijanju novih znanj in dvigu konkurenčnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2013-03-07
Kako citirati
LazovićS. (2013). Učinkovit menedžment znanja kot podlaga za celosten znanjski inženiring - Znanje kot ključni kapital organizacije. Andragoška Spoznanja, 19(1), 79-87. https://doi.org/10.4312/as.19.1.79-87
Področje
Za boljšo prakso