Neformalno izobraževanje dijakov in izobraževalne naloge družine

  • Sanja Berčnik
Ključne besede: formalno in neformalno izobraževanje, družina, kakovost preživljanja prostega časa

Povzetek

Avtorica v prispevku govori o pomenu neformalnega izobraževanja za mlade in njihove družine, o razlikah glede preživljanja prostega časa ter o možnostih izkoriščanja prostega časa za neformalno učenje. Izhaja iz predpostavke, da z naraščajočim obsegom izobraževanja naraščajo tudi izobraževalne naloge družine. Zaradi različnosti kulturnih okolij, iz katerih te izhajajo, pa se pojavlja vprašanje, kakšne so dejanske možnosti za neformalno učenje v njihovem domačem okolju in kako to okolje vpliva na njihov razvoj. Bistveno vprašanje, ki si ga po njenem mnenju moramo zastaviti, je, ali se starši zavedajo vpliva svojih dejanj na razvojno in izobraževalno pot svojih otrok.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-12-01
Kako citirati
BerčnikS. (2006). Neformalno izobraževanje dijakov in izobraževalne naloge družine. Andragoška Spoznanja, 13(4), 48-59. https://doi.org/10.4312/as.13.4.48-59
Področje
Za boljšo prakso