Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih

  • Ilija Lavrnja

Povzetek

V delu razpravljamo o nekaterih epistemoloških in teoretično-metodoloških izhodiščih futuroloških raziskav izobraževanja. V analizi teh izhodišč najprej razpravljamo o različnih usmeritvah in utemeljitvah futuroloških raziskav (racionalni determinizem in indeterminizem, agnosticizem in probabilizem), potem pa analiziramo možnosti in omejitve futuroloških raziskav procesov in pojavov sploh. V tem okviru posebej razpravljamo o možnostih in omejitvah predvidevanja o razvoju izobraževanja v prihodnosti glede na preusmeritev (in rekonstrukcijo) »Znanja«, o pojavih izobraževanja in »pedagoškega« mišljenja, v katerem velja izobraževanje kot dejavnik razvoja družbe in posameznika, ki izhaja iz avtentične narave izobraževanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1995-12-01
Kako citirati
LavrnjaI. (1995). Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih. Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 30-32. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.30-32
Področje
Članki