Usposabljanje učiteljev za razvijanje komunikacijskih spretnosti

Avtorji

  • Tatjana Kadunc

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.27-29

Povzetek

Učiteljeva poklicna uspešnost pri delu z učenci, njegovo psihično zdravje in osebna sreča so odvisni od zadovoljujočih medosebnih odnosov, zato je pomembno stalno učiteljevo usposabljanje pri razvijanju komunikacijskih spretnosti. Model izobraževanja učiteljev za uspešnejšo komunikacijo mora vključevati konkretne metode in pristope, ki bodo pomagali povezati znanstvene in praktične teorije. Teoretična osnova naj bo pobuda za razmišljanje o pomembnih vprašanjih, poleg tega je potrebno načrtovanje konkretnih dejavnosti ob reševanju resničnih vsakdanjih težav. To naj bi pomagalo, da bi učitelji znali novo znanje povezati s starimi in bogatimi vsakdanjimi izkušnjami, da bi ga uredili, uvrstili in navezali tudi na konkretne probleme svojega poučevanja, naučili bi se povezovati teorijo s prakso. Tako bi se učitelji naučili sami usmerjati svoje permanentno izobraževanje, sami bi se naučili fonnulirati svoje probleme, sami bi načrtovali njihovo reševanje in ovrednotili uspešnost reševanja. Tako pojmovanje dopolnilnega izobraževanja pomeni pomembno sestavino profesionalizacije učiteljevega poklica.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

01.12.1995

Kako citirati

Kadunc, T. (1995). Usposabljanje učiteljev za razvijanje komunikacijskih spretnosti. Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 27–29. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.27-29

Številka

Rubrike

Članki