lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo

  • Sabina Jelenc Krašovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

V zadnjem času lahko povsod po svetu opazimo aktualnost ženskega vprašanja, kar prav gotovo kaže prizadevanje za demokratizacijo družbe. Na položaj žensk močno vpliva kultura, ki v družbi določa razmerja med skupinami in s tem tudi delovanje družbe. Enakopravnost naj bi bila zagotovljena na vseh ravneh družbenega življenja in odločanja, kar različne države dosegajo z različni· mi ukrepi. Eden izmed njih je izobraževanje, ki pa tradicionalnost lahko še spodbuja, če ne upošteva posebnosti položaja žensk. V prispevku govorim o različnih pogledih na to problematiko, o posebnostih ženskega izobraževanja in razlogih zanj, osvetlila pa sem tudi težave, s katerimi se srečujejo ženske, ki se znova odločijo za zaposlitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
1995-12-01
Kako citirati
Jelenc KrašovecS. (1995). lzobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo. Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 15-18. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.15-18
Področje
Članki