Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa

  • Katarina Pucelj
Ključne besede: študij na daljavo, izobraževanje, učenje, znanje, novi mediji

Povzetek

Poudariti želim vlogo in pomen znanja, ki ga pridobi posameznik kot rezultat učnega procesa in izkušenj. Ugotavljam, da oblika izobraževanja, kot je študij na daljavo, zagotovo prispeva k večji kakovosti učenja in vodi k razvoju inovativne, dinamične in na znanju temelječe družbe. Z znanjem posameznik obv1aduje spremembe, rešuje probleme in tudi ustvarja novo znanje. Tradicionalne učne prakse se soočajo z novimi okoliščinami, pojavljajo se nove, moderne tehnologije, ki omogočajo hitro in kvalitetno implementacijo znanja. Središče učnega procesa pri študiju na daljavo je učenec, ne pa učitelj ali izobraževalna ustanova. Glavni cilj študija na daljavo je povečati kakovost življenja državljanov, njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile in zagotoviti večjo gospodarsko rast. Intelektualni kapital je tisti, ki predstavlja največji kapital vsake družbe, in znanje je tisti ključni dejavnik uspeha vseh, ki se tega zavedajo. Fleksibilnost, odprtost in pripravljenost ljudi slediti novim informacijskim rešitvam oblikujejo primerno okolje za razvijanje in odločitev posameznika za študij na daljavo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-12-01
Kako citirati
PuceljK. (2006). Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa. Andragoška Spoznanja, 12(3), 66-71. https://doi.org/10.4312/as.12.3.66-71
Področje
Za boljšo prakso