Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih

Avtorji

  • Vesna Dolničar Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
  • Maja Mrzel Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.4312/as.21.2.65-77

Ključne besede:

informacijsko-komunikacijska tehnologija, digitalna pismenost, digitalne spretnosti, tehnološko bogato okolje

Povzetek

Hiter razvoj in vedno večja vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij zahtevata bolj razvite digitalne spretnosti posameznikov. Prispevek se osredotoča na koncepta digitalnih spretnosti in reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih, ki bosta obravnavana tudi na podlagi empiričnih podatkov, pridobljenih v mednarodni študiji PIAAC. V uvodnem delu je podan pregled literature in so predstavljeni rezultati predhodnih raziskav s področja merjenja digitalnih spretnosti ter podatki o uporabi storitev informacijske družbe med članicami Evropske unije. V drugem delu članka analiziramo rezultate, pridobljene v študiji PIAAC. Ti rezultati so pokazali, da imata največji vpliv na uspešnost reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih starost in izobrazba, kar potrjujejo tudi rezultati drugih raziskav. Prispevek zaključujemo s predlogi za izboljšanje trenutnega stanja vključenosti vseh skupin prebivalstva v programe usposabljanja na področju digitalnih spretnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

16.07.2015

Kako citirati

Dolničar, V., & Mrzel, M. (2015). Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih. Andragoška Spoznanja, 21(2), 65–77. https://doi.org/10.4312/as.21.2.65-77

Številka

Rubrike

Članki