Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo

  • Sonja Kump Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: izobrazba, spretnosti, starejši, prostovoljstvo, zaupanje, zdravje, vpliv na politične procese

Povzetek

Prispevek izhaja iz nekaterih teoretskih razmislekov o starosti in staranju, ki se pojavljajo v razpravah o izobraževanju starejših. Temu sledi predstavitev mednarodnih dokumentov, v katerih je izobraževanje povezano z aktivnim življenjem starejših, ter nekaterih ugotovitev raziskav, ki poudarjajo velik pomen izobraževanja starejših za blaginjo na individualni in družbeni ravni. V nadaljevanju so analizirani podatki raziskave PIAAC o vplivu izobrazbe in spretnosti na področju aktivnega državljanstva, socialne kohezije in osebnega razvoja. Posebej so v ospredju podatki, ki se nanašajo na vzorec starostne skupine 55–65 let v izbranih državah. Ugotovitve analize potrjujejo povezavo med stopnjo izobrazbe in spretnosti starejših odraslih ter individualno in družbeno blaginjo v večini izbranih držav, čeprav je povezanost v nekaterih državah močnejša.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2015-07-16
Kako citirati
KumpS. (2015). Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo. Andragoška Spoznanja, 21(2), 9-27. https://doi.org/10.4312/as.21.2.9-27
Področje
Članki