Z ramo ob rami? Moškost in neformalno učenje v kasnejšem življenju

  • António Fragoso University of Algarve
  • Rute Ricardo University of Évora
  • Nélia Tavares
  • Aurora Coelho In Loco Portugal
Ključne besede: izobraževanje odraslih, neformalno učenje, skupnost, učenje moških, starejši odrasli

Povzetek

Čeprav se portugalski raziskovalci vse bolj zanimajo za raziskovanje procesov staranja, potrebam starejših državljanov v kontekstu izobraževanja odraslih še vedno ni bilo namenjene dovolj pozornosti. Hkrati se le malo raziskav osredotoča na neformalno učenje, čeprav diskurz o omenjeni temi poteka že precej časa. V okviru projekta OMAL smo želeli narediti prvi korak k raziskovanju učenja starejših moških v skupnosti, kar je zahtevalo teoretsko raziskavo problematike moškosti. V članku predstavljam rezultate dveh študij primera, ki sta povezani z ribolovom. Naše ugotovitve so prispevale nekaj zanimivih komentarjev o pomenu neformalnega učenja, simbolnih prostorov v skupnosti, poleg tega pa tudi nekaj obetavnih odgovorov na vprašanja, povezana s problematiko moškosti. Naše začasne sklepne ugotovitve bodo pripomogle k nadaljnji usmeritvi raziskovalnih naporov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2014-11-01
Kako citirati
FragosoA., RicardoR., TavaresN., & CoelhoA. (2014). Z ramo ob rami? Moškost in neformalno učenje v kasnejšem življenju. Andragoška Spoznanja, 20(3), 27-29. https://doi.org/10.4312/as.20.3.27-29
Področje
Članki