Motivacija delovno aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov

  • Mateja Letnar Fakulteta za management Univerze na Primorskem
  • Klemen Širok Fakulteta za management Univerze na Primorskem
Ključne besede: staranje prebivalstva, motivacija za učenje, učenje tujih jezikov, jezikovne šole, delovno aktivni starejši

Povzetek

Staranje prebivalstva kot neizogibna posledica družbenih sprememb postavlja pred družbene akterje nove, drugačne izzive. S podaljševanjem delovne dobe naraščajo potrebe po vlaganjih v človeški kapital delovno aktivnih starejših, za ohranitev njihove zaposljivosti kot tudi učinkovitosti. Z globalizacijo in informacijskotehnološko povezanostjo na vseh področjih se kot vse bolj nujna spretnost poudarja znanje tujih jezikov delovno aktivnih starejših. Tako je pomembno tudi poznavanje njihovih motivov za učenje. Z raziskavo v jezikovnih šolah ugotavljamo, da se motivacija za učenje tujih jezikov med mladimi in starejšimi statistično značilno razlikuje. Delodajalci kot tudi jezikovne šole pa naj bi s spremembami sedanjih praks ustvarjali nove možnosti za osvojitev te spretnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2014-08-12
Kako citirati
LetnarM., & ŠirokK. (2014). Motivacija delovno aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov. Andragoška Spoznanja, 20(2), 41-54. https://doi.org/10.4312/as.20.2.41-54
Področje
Članki