Refleksija o ključnih kompetencah pri vseživljenskem učenju: Strukturna analiza študijskih programov za učitelje v Republiki Hrvaški

  • Matilda Karamatić Brčić Univerza v Zadru
  • Višnja Perin Zavod za zaposlovanje R Hrvaške, Enota Zadar
Ključne besede: koncept ključnih kompetenc, vseživljensko učenje, izobraževanje učiteljev, učiteljski študij

Povzetek

Izobraževanje učiteljev na začetni stopnji obveznih in izbirnih študijskih programov za učitelje le-tem omogoča pridobivanje kompetenc, ki jih potrebujejo za posredovanje istih informacij otrokom. V kontekstu sodobnih izobraževalnih praks je pridobivanje kompetenc za učiteljsko delo del procesa vseživljenjskega učenja. Članek analizira strukturo hrvaških študijskih programov za učitelje, pri čemer se osredotoča na naslove programov in delovne obremenitve, ki jih prinašajo, s poudarkom na konceptu ključnih kompetenc za vseživljensko učenje v skladu z evropskim referenčnim okvirjem. Obvezni in izbirni predmeti so v članku klasificirani glede na naslednje kompetence za vseživljensko učenje: komunikacija v materinem jeziku, komunikacija v tujih jezikih, matematične kompetence, osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter digitalne kompetence. Upoštevajoč predpostavljeno kompetentnost učiteljev so rezultati razkrili, da med hrvaškimi študijiskimi programi za učitelje ni večjih statistično pomembnih razlik v smislu delovnih obremenitev; obstajajo pa statistično znatne razlike med hrvaškimi študijiskimi program za učitelje pri možnih delovnih obremenitvah ob izbirnih predmetih zaradi domnevne stopnje kompetentnosti. Kljub temu, da vsi študijski programi za učitelje v Republiki Hrvaški svojim diplomatom podelijo enak akademski naziv, pa analiza dostopnosti učiteljskih študijskih programov razkriva, da se izbirni kriteriji po posameznih univerzah razlikujejo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2014-08-12
Kako citirati
Karamatić BrčićM., & PerinV. (2014). Refleksija o ključnih kompetencah pri vseživljenskem učenju: Strukturna analiza študijskih programov za učitelje v Republiki Hrvaški. Andragoška Spoznanja, 20(2), 23-40. https://doi.org/10.4312/as.20.2.23-40
Področje
Članki