Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov

  • Danijela Makovec Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Jasna Mažgon Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Marko Radovan Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: bolonjska prenova, kakovost študija, metode izobraževanja, oblike študija, kompetence, študijska gradiva, študijske aktivnosti, študijski programi

Povzetek

V članku se ukvarjamo z razvojem strokovnih kompetenc in načini dela v visokošolskem izobraževanju. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako študenti 1. in 3. letnika študija pedagogike iz Beograda ter pedagogike in andragogike iz Ljubljane ocenjujejo kakovost študija in kakšno je njihovo mnenje o njegovih posameznih vidikih. Zanimala so nas mnenja študentov o vsebini in strukturi študija, oblikah izobraževanja in študijskih gradivih ter kako ocenjujejo svojo usposobljenost za opravljanje bodočega poklica. Rezultati raziskave kažejo, da so študenti obeh univerz prepoznali študijsko prakso oziroma vaje kot ključne za razvoj strokovnih kompetenc. Med študijskimi aktivnostmi, ki lahko pripomorejo k razvoju kompetenc, so ljubljanski študenti višje ocenili predavanja, samostojni študij in hospitacije. Srbski študenti pa so statistično pomembno više ocenili pomen raziskovalnega dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2013-12-30
Podporne ustanove
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Kako citirati
MakovecD., MažgonJ., & RadovanM. (2013). Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov. Andragoška Spoznanja, 19(4), 47-57. https://doi.org/10.4312/as.19.4.47-57
Področje
Članki