Vabilo k oddaji prispevkov: Didaktične razsežnosti visokošolskega izobraževanja v Sloveniji: stanje, izzivi, perspektive

2019-11-14

Kakovost visokošolskega izobraževanja, poučevanja in študija je med drugim odvisna od sistemskih in institucionalnih pogojev, vrhunske strokovne in znanstvene usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ob tem pa tudi njihovega pedagoško-didaktičnega znanja in usposobljenosti za načrtovanje in implementacijo premišljenih, učinkovitih ter inovativnih didaktičnih strategij visokošolskega pouka in študija.

Opirajoč se na navedene usmeritve lahko prispevki tematizirajo različna področja visokošolskega pouka in študija: od kurikularnega načrtovanja v visokošolskem izobraževanju, izvajanja pouka in uporabe različnih didaktičnih strategij (metod, oblik, sredstev, ipd.), spodbujanja aktivnosti študentov, spremljanja napredka študentov, izvajanja mentorske vloge, preverjanja in ocenjevanja znanja študentov in podobno.

Veseli bomo znanstvenih in strokovnih besedil, ki bodo odgovarjala na naslednja vprašanja:
• historični razvoj visokošolske didaktike v slovenskem prostoru in trenutno stanje na področju pedagoško-didaktične kakovosti visokošolskega pouka in študija;
• razmisleki o ključnih konceptualnih, sistemskih in kurikularnih rešitvah, ki bi omogočile bolj kakovostno visokošolsko didaktično teorijo in prakso;
• teoretska, znanstvena in strokovna utemeljitev t.i. inovativnih praks na področju visokošolskega pouka in študija;
• obravnava drugih konceptualnih in terminoloških vprašanj, specifičnih za visokošolski izobraževalni prostor in visokošolsko didaktiko (torej: po čem se visokošolski didaktični koncepti in izvedbene rešitve razlikujejo od tistih, ki jih zasledimo v okviru osnovnošolske/srednješolske didaktike);
• obravnava posameznih visokošolskih didaktičnih strategij in izvedbenih rešitev, predstavitev in strokovna utemeljitev praktičnih primerov izvedbe visokošolskega pouka;
• vplivi internacionalizacije visokega šolstva na kurikularno načrtovanje in izvajanje visokošolskega izobraževanja.