VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV: Izobraževanje in digitalna transformacija: vloga IKT v izobraževanju prihodnosti

07.07.2021

VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV

 Naslov: Izobraževanje in digitalna transformacija: vloga IKT v izobraževanju prihodnosti

Gostujoči urednik: Dr. Marko Radovan, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pomembni datumi:

  • povzetek prispevka (200-300 besed): september, 2021,
  • končno besedilo prispevka: december, 2021.

 Revija bo izšla v aprilu 2022.

-----

Tako kot celotna družba, se tudi izobraževanje in poučevanje vedno bolj digitalizirata. Tako imenovani »digitalni preobrat« (Vlieghe, 2016) lahko opazujemo na več ravneh: digitalizira se dostop do izobraževanja, njegova organizacija, pa tudi izvedba. Kljub temu, da različni strateški dokumenti poudarjajo pomen uporabe tehnologije pri inoviranju procesa poučevanja, se pogosto naglašujejo le prednosti uporabe IKT v izobraževanju, manj pa se osvetljuje vpliv tehnologije na položaj učitelja, udeleženca in izobraževanje na sploh. Ta ni vedno le pozitiven – še posebno pri uporabi tehnologij, katerih namen je avtomatizacija procesa izobraževanja.

Nedvomno ima lahko uporaba digitalne tehnologije v izobraževanju številne prednosti, kot so večja reproduktivnost učnih vsebin, individualizacija, nazornost itd. (Visvizi idr., 2018), pomembno pa lahko vpliva tudi na same koncepte, ki jih imamo strokovnjaki in učitelji o učenju, vlogi učitelja. E. Losh (2014) in Reich (2020) jasno opozorita, da je v tem smislu velika nevarnost, da na učenje in znanje gledamo zgolj kot na produkt, ne pa tudi na proces. Taki pogledi zanemarjajo socialne procese, ki potekajo v skupini in zmanjšujejo vlogo učitelja. Raziskave, pa tudi nedavna izkušnja s pandemijo, jasno kažejo, da učiteljeva vloga še zdaleč ni samo v tem, da pripravi kakovostno učno gradivo (ali celo video posnetek) in ga posreduje udeležencem izobraževanja, temveč da jih podpira pri učenju, jim svetuje, usmerja, postavlja vprašanja ipd. Ob tem je potrebno posebno skrb nameniti oblikovanju »skupnosti« učencev. To je proces, ki v izobraževanju »v živo« poteka bolj ali manj samodejno, v kontektsu izobraževanja na daljavo, pa mu je treba nameniti posebno pozornost (Cho in Tobias, 2016). Ob tem se porajajo tudi vprašanja o tem kako bo na oblikovanje teh skupnosti v prihodnosti vplivala avtomatizacija »procesov poučevanja« in vključevanje umetne inteligence v (virtualna) učna okolja (Selwyn idr., 2020). Se bodo učne skupnosti okrepile, ali pa bo izobraževanje postalo popolnoma individualiziran proces? Kakšne kompetence in znanja bodo potrebovali učitelji in udeleženci izobraževanja v prihodnosti?

Glede na zgoraj omenjene izzive vključevanja digitalne tehnologije v izobraževanje, vabimo avtorje, da prispevajo besedila, ki bodo naslavljala naslednje teme:

  • digitalna tehnologija in razvoj novih izobraževalnih oblik in metod,
  • izzivi vpeljevanja umetne inteligence in avtomatizacije v izobraževanje,
  • oblikovanje in pomen virtualnih učnih okolij in skupnosti,
  • uporaba tehnologije za učenje na delu in pri priložnostnem učenju,
  • digitalne kompetence izobraževalcev in udeležencev izobraževanja,
  • problem digitalnega razkoraka in razlik pri uporabi tehnologije v izobraževanju.

----

 Smernice za avtorje

 

Literatura

Cho, M.-H. in Tobias, S. (2016). Should instructors require discussion in online courses? Effects of online discussion on community of inquiry, learner time, satisfaction, and achievement. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(2), 123–140. https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i2.2342

Losh, E. (2014). The War on Learning: Gaining Ground in the Digital University. The MIT Press.

Reich, J. (2020). Failure to Disrupt: Why Technology Alone Can’t Transform Education. Harvard University Press.

Selwyn, N., Hillman, T., Eynon, R., Ferreira, G., Knox, J., Macgilchrist, F. in Sancho-Gil, J. M. (2020). What’s next for Ed-Tech? Critical hopes and concerns for the 2020s. Learning, Media and Technology, 45(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1694945

Visvizi, A., Lytras, M. D. in Daniela, L. (ur.). (2018). The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence. Emerald Publishing.

Vlieghe, J. (2016). Education, Digitization and Literacy training: A historical and cross-cultural perspective. Educational Philosophy and Theory, 48(6), 549–562. https://doi.org/10.1080/00131857.2015.1044928