Zbiranje osebnih podatkov registriranih ali neregistriranih uporabnikov te spletne strani je del standardiziranega postopka. Vključuje informacije, ki omogočajo uredniško komunikacijo; uporablja se za obveščanje bralcev o avtorstvu in urejanju vsebin; omogoča zbiranje zgoščenih podatkov o vedenju bralcev in sledenje geopolitičnim in družbenim elementom znanstvene komunikacije.

Uredništvo te podatke uporablja za izboljšanje objavljanja znanstvenih monografij na tem portalu in pri nadgradnji spletne strani. Do podatkov, pomembnih za nadaljnji razvoj platforme, lahko v anonimizirani in zgoščeni obliki dostopa razvijalec softvera Public Knowledge Project, z nekaterimi izjemami, kot so statistične meritve števila prenosov posameznega članka. Vaši podatki bodo uporabljeni v namene, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Avtorji posameznih člankov oz. monografij odgovorjajo za točnost navedenih osebnih podatkov.

Uredništvo zasleduje uveljavljene standarde glede varstva osebnih podatkov, ki temeljijo na Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (GDPR). To vključuje: (a) obvestilo o zlorabi podatkov; (b) pravico do dostopa; (c) pravico do izbrisa podatkov; (d) prenosljivost podatkov; (e) t. i. koncept vgrajene zasebnosti. GDPR omogoča tudi priznanje "javnega interesa za dostopnost podatkov", kar je pomembno za vse deležnike znotraj akademskega založništva.