Glavna urednika

Dr. Borut Mikulec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Sabina Jelenc Krašovec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Odgovorna urednica

Tanja Šulak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Mednarodni uredniški odbor

Dr. Barry Golding, Australia

Dr. Malgosia Malec Rawinsky, Poland

Dr. Annette Foley, Australia

Dr. Marvin Formosa, Faculty for Social Wellbeing, University of Malta, Malta

Dr. Bernhard Schmidt-Hertha, Univerza v Tübingenu, Germany

Dr. Anita Zovko, Univerza v Rijeki, Croatia

Dr. Mirjana Mavrak, Univerza v Sarajevu, Filozofska fakulteta, Bosnia and Herzegovina

Dr. Aleksandar Stojanović, Univerza v Beogradu, Serbia

Dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obodobje, Slovenia

Dr. Sonja Kump, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenia

Dr. Tina Kogovšek, Slovenia

Dr. Monika Govekar Okoliš, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obodobje, Slovenia

Mag. Ester Možina, Andragoški center Slovenije, Slovenia

Dr. Maja Mezgec, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Slovenia

Dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije, Slovenia

Dr. Polona Kelava, Inštitut za disleksijo, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenia

Dr. Marko Radovan, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Janko Muršak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Marta Gregorčič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Paula Guimaraes, University of Lisbon, Portugal