Glavna urednika

Dr. Borut Mikulec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Dr. Sabina Jelenc Krašovec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Odgovorna urednica

Tanja Šulak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenia

Pomočnika urednikov

Nives Ličen, Univerza v Ljubljani

Marko Radovan, Univerza v Ljubljani

Mednarodni uredniški odbor

Annette Foley, Zvezna Univerza Avstralija, Avstralija

Jim Crowther, Univerza v Edinburgu, Velika Britanija

Maria Slowey, Univerza v Dublinu, Irska

Bernhard Schmidt-Hertha, Univerza v Tübingenu, Nemčija

Regina Egetenmeyer, Univerza v Würzburgu, Nemčija

Rob Evans, Univerza v Magdeburgu, Nemčija

Henning Salling Olesen, Univerza Roskilde, Danska

Malgosia Malec Rawinsky, Univerza v Stockholmu, Švedska  

Danny Wildemeersch, Univerza v Leuvenu, Belgija

Marcella Milana, Univerza v Veroni, Italija

Emilio Lucio-Villegas, Univerza v Sevillji, Španija

Marvin Formosa, Univerza v Malti, Malta

Paula Guimarães, Univerza v Lizboni, Portugalska

Balázs Németh, Univerza Pécs, Madžarska

Ewa Kurantowicz, Univerza Spodnja Šlezija, Poljska

Martin Kopecky, Karlova Univerza, Češka

Simona Sava, Univerza v Timisoari, Romunija

George K. Zarifis, Aristotelova Univerza v Thessalonikih, Grčija  

Maria N. Gravani, Odprta Univerza Ciper, Ciper  

Tihomir Žiljak, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Anita Zovko, Univerza v Rijeki, Hrvaška

Violeta Orlović Lovren, Univerza v Beogradu, Srbija

Mirjana Mavrak, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina

Sonja Kump, Univerza v Ljubljani

Monika Govekar Okoliš, Univerza v Ljubljani

Marta Gregorčič, Univerza v Ljubljani

Tina Kogovšek, Univerza v Ljubljani

Janko Muršak, Univerza v Ljubljani

Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru

Maja Mezgec, Univerza na Primorskem

Tanja Možina, Andragoški center Slovenije

Polona Kelava, Inštitut za skotopični sindrom