Glavna in odgovorna urednika

Dr. Borut Mikulec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Dr. Sabina Jelenc Krašovec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Tehnični urednik

Tadej Košmerl, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pomočnika urednikov

Nives Ličen, Univerza v Ljubljani

Marko Radovan, Univerza v Ljubljani

Mednarodni uredniški odbor

Jim Crowther, Univerza v Edinburgu, Velika Britanija

Regina Egetenmeyer, Univerza v Würzburgu, Nemčija

Rob Evans, Univerza v Magdeburgu, Nemčija

Dušana Findeisen, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Marvin Formosa, Univerza v Malti, Malta

Annette Foley, Zvezna Univerza Avstralija, Avstralija

Monika Govekar Okoliš, Univerza v Ljubljani

Maria N. Gravani, Odprta Univerza Ciper, Ciper  

Marta Gregorčič, Univerza v Ljubljani

Paula Guimarães, Univerza v Lizboni, Portugalska

Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru

Polona Kelava, Inštitut za skotopični sindrom

Tina Kogovšek, Univerza v Ljubljani

Martin Kopecky, Karlova Univerza, Češka

Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Sonja Kump, Univerza v Ljubljani

Ewa Kurantowicz, Univerza Spodnja Šlezija, Poljska

Emilio Lucio-Villegas, Univerza v Sevillji, Španija

Malgosia Malec Rawinsky, Univerza v Stockholmu, Švedska  

Mirjana Mavrak, Univerza v Sarajevu, Bosna in Hercegovina

Maja Mezgec, Univerza na Primorskem

Marcella Milana, Univerza v Veroni, Italija

Tanja Možina, Andragoški center Slovenije

Balázs Németh, Univerza Pécs, Madžarska

Violeta Orlović Lovren, Univerza v Beogradu, Srbija

Henning Salling Olesen, Univerza Roskilde, Danska

Simona Sava, Univerza v Timisoari, Romunija

Bernhard Schmidt-Hertha, Univerza v Tübingenu, Nemčija

Maria Slowey, Univerza v Dublinu, Irska

Danny Wildemeersch, Univerza v Leuvenu, Belgija

George K. Zarifis, Aristotelova Univerza v Thessalonikih, Grčija  

Anita Zovko, Univerza v Rijeki, Hrvaška

Tihomir Žiljak, Univerza v Zagrebu, Hrvaška