Preišči seznam avtorjev

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž Vse

A

Abelard, Peter (Slovenia)
Ahačič, Kozma, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU Sekcija za zgodovino slovenskega jezika Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ahačič, Kozma (Slovenia)
Ahačič, Kozma, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Novi trg 4 1000 Ljubljana (Slovenia)
Ahačič, Kozma, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU Sekcija za zgodovino slovenskega jezika (Slovenia)
Avajanos, Lojzka (Slovenia)
Axer, Jerzy (Slovenia)

B

Babič, Matjaž, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2 (Slovenia)
Babič, Matjaž (Slovenia)
Babič, Matjaž, Univerza v Ljubljani, Filozoska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Babič, Matjaž, Filozofska fakulteta Ljubljana (Slovenia)
Batagelj, Katarina, Trg prekomorskih brigad 13 1000 Ljubljana SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Benedik, Martin, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Bevc, Benjamin (Slovenia)
Blažić, Milena Mileva (Slovenia)
Bolonyai, Gábor (Hungary)
Borak, Živa (Slovenia)
Božič, Anja (Slovenia)
Božič, Blaž (Slovenia)
Bratož, Rajko (Slovenia)
Budaragina, Olga (Slovenia)

C

Cairns, Douglas L. (Slovenia)
Cajnko, Mojca (Slovenia)
Capuder, Sonja (Slovenia)
Capuder, Sonja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Cedilnik, Alenka (Slovenia)
Cedilnik, Alenka

Č

Čengić, Nina, Goljak 52 Zagreb 10000 Hrvatska (Croatia)
Čepon, Robert, 1. gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor (Slovenia)

C

Cergol, Jadranka (Slovenia)

Č

Češarek, Pavel (Slovenia)

C

Ciglenečki, Jan (Slovenia)

Č

Čop, Breda (Slovenia)

D

Danek, Georg, Univerza Dunaj Oddelek za klasično filologijo
de Montaigne, Michael (Slovenia)
Debevec, Leon (Slovenia)
Deligiorgis, Konstantinos N. (Greece)
Deželak Trojar, Monika (Slovenia)
Djurić, Bojan (Slovenia)
Dobrovoljc, Helena (Slovenia)
Dolenc, Tea, Iška Loka 28, 1292 Ig (Slovenia)
D’Elia, Dina (Slovenia)

E

E, Elevzij (Georgij) (Slovenia)
Euripides, Evripid (Slovenia)

F

Fabjan, Dragica (Slovenia)
Fabjan, Dragica, Škofijska klasična gimnazija Štula 23, SI-1000 Ljubijana (Slovenia)
Fabjan Andritsakos, Dragica (Slovenia)
Farinelli, Patrizia (Slovenia)
Fridl, Ignacija J. (Slovenia)
Fridl, Ignacija I. (Slovenia)

G

Galjanić, Ana (Slovenia)
Gantar, Kajetan, Univerza v Ljubljani, Filozoftka fakulteta Aškerčeva 2 Sl-1000 Ljubljana (Slovenia)
Gantar, Kajetan (Slovenia)
Gantar, Kajetan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 (Slovenia)
Gavrilov, Aleksander K. (Slovenia)
Geister, Ksenja (Slovenia)
Germ, Tine (Slovenia)
Grabnar, Klemen (Slovenia)
Grgič, Matejka, Univerza v Novi Gorici Institut za kulturne študije Vipavska ulica 13 SI-5001 Nova Gorica (Slovenia)
Gril, Maja (Slovenia)
Grošelj, Nada, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva cesta 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Grošelj, Nada, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva cesta 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Grošelj, Nada (Slovenia)
Grošelj, Nada, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)

H

Horatius, Horacij (Slovenia)
Horvat, Mladen, Ziherlova 43 1000 Ljubljana (Slovenia)
Hriberšek, Matej (Slovenia)
Hriberšek, Matej
Hriberšek, Matej, Filozofska fakulteta Oddelek za klasično filologijo Aškerčeva c. 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Hriberšek, Matej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Hriberšek, Matej, Oddelek za klasično filologijo Aškerčeva 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Hriberšek, Matej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Hriberšek, Matej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Hriberšek, Matej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Hriberšek, Matej, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Hrobat Virgolet, Katja (Slovenia)
Hrovatič, Renata (Slovenia)

I

Inkret, Andreja, Ziherlova 39 1000 Ljubljana (Slovenia)
Isak, Jelena, Celovška 99a (Slovenia)
Isak, Jelena (Slovenia)
Isak Kres, Jelena (Slovenia)
Isak Kres, Jelena, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Isak Kres, Jelena, Filozofska fakulteta Oddelek za klasično filologijo Aškerčeva c. 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Isler-Kerényi, Cornelia (Slovenia)
Ivanc, Jera (Slovenia)
Ivanc, Jera, Kosovelova ulica 2 7 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

J

J. Fridl, Ignacija (Slovenia)
Jovanović, Milena (Slovenia)
Juchnevičiene, Nijole (Slovenia)
Jumič, Michael (Slovenia)

K

Kalan, Valentin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Kalan, Valentin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kalan, Valentin (Slovenia)
Kalan, Valentin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Kamin Kajfež, Vesna (Slovenia)
Kampour, Anastassios (Slovenia)
Kampouris, Anastassios (Greece)
Karsai, György (Slovenia)
Kastelic, Jože (Slovenia)
Kavaš, Mateja (Slovenia)
Kavčič, Jerneja (Slovenia)
Kavčič, Jerneja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Klakočar Zager, Katarina, Gimnazija Poljane Strossmayerjeva ulica 1 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Klun, Klemen, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Kocijančič, Gorazd (Slovenia)
Kocjan Barle, Marta (Slovenia)
Kokole, Metoda (Slovenia)
Kremžar, Tomaž (Slovenia)
Kuntner, Rok (Slovenia)
Kürbüs, Toni (Slovenia)
Kvartič, Gašper (Slovenia)
Kvintilijan, Mark Fabij (Slovenia)

L

Laharnar, Boštjan (Slovenia)
Lajevec, Eva, Japljeva 17 1000 Ljubljana (Slovenia)
Lilibaki-Akamati, Maria (Greece)
Lindner, Thomas, Univerza Salzburg Oddelek za jezikoslovje (Austria)
Lindner, Thomas (Slovenia)
Lipič, Fran Viljem (Slovenia)
Livij, Tit (Slovenia)
Lovenjak, Milan, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta (Slovenia)

M

Maraggianou, Euaggelia, University of Athens, Department of Philosophy,Panepistimiopolis, Ilissia 157 84 Athens, Greece (Greece)
Marinčič, Katarina (Slovenia)
Marinčič, Marko, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Marinčič, Marko, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2 (Slovenia)
Marinčič, Marko, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana (Slovenia)
Marinčič, Marko, Filozofska fakulteta Ljubljana (Slovenia)
Marinčič, Marko, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Marinčič, Marko (Slovenia)
Marinko, Jože, Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo Zoisova 12 1000 Ljubljana (Slovenia)
Markopoulos, Athanasios, Alkmanos 15, 11528 Atene (Greece)
Markopoulos, Athanasios (Greece)
Marušič, Jera, Univerza v Edinburgu (Slovenia)
Marušič, Jera (Slovenia)
Maver, Aleš, Fram 78a SI-2313 Fram (Slovenia)
Maver, Aleš (Slovenia)
Maver, Aleš
Mavrin, David (Slovenia)
Medija, Nevenka, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska 61, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Medija, Nevenka, Srednja zdravstvena šola Ljubljana Poljanska c. 61 SI–1000 Ljubljana (Slovenia)
Medija, Nevenka (Slovenia)
Merc, Vesna, Povodnova 10, 2251 Ptuj (Slovenia)
Mikl Curk, Iva (Slovenia)
Mlinar, Miha (Slovenia)
Močnik Drnovšek, Vlasta (Slovenia)
Moural, Josef (Slovenia)
Movrin, David (Slovenia)
Mutavdžić, Predrag (Slovenia)
Mutavdžić, Predrag (Serbia)

N

N. Inkret, Andreja (Slovenia)
Novak, Aleš, Pravna fakulteta (Slovenia)
Novak, Doroteja (Slovenia)

O

Olechowska, Elżbieta (Slovenia)
Osvald, Monika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Osvald, Monika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Osvald, Monika (Slovenia)

P

P, Plutarh (Slovenia)
Pavlič Škerjanc, Katja (Slovenia)
Pavlin, Tomaž (Slovenia)
Pirc, Marija Neža (Slovenia)
Pirkmajer Slokan, Aleksandra (Slovenia)
Pirkmajer Slokan, Aleksandra, OŠ Prežihovega Voranca Prežihova ulica 8 1000 Ljubljana (Slovenia)
Pirkrnajer Slokan, Aleksandra, OŠ Prežihovega Voranca Prei.ihova ulica 8 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pisk, Jernej (Slovenia)
Ploj, Blaž (Slovenia)
Pobežin, Gregor (Slovenia)
Pobežin, Gregor, Obirska 13 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Potočnik, Tomaž (Slovenia)
Preložnik, Andrej (Slovenia)
Premk, Ana (Slovenia)
Prešeren, France (Slovenia)
Prosenc, Irena (Slovenia)
Pust Škrgulja, Vida (Slovenia)

R

Rebula, Alojz (Slovenia)
Rott, Zala (Slovenia)
Rus, Marija

S

Sadek, Mitja (Slovenia)
Sagadin, Neža (Slovenia)
Sajovic, Miran (Slovenia)
Samosatensis, Lukijan Lucianus (Slovenia)

Š

Šašel Kos, Marjeta, Inštitut za arheologi-Jo, ZRC SAZU Gosposka ulica 13 Sl-1000 Ljubljana (Slovenia)
Šašel Kos, Marjeta, Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU Gosposka ulica 13 1000 Ljubljana
Šašel Kos, Marjeta (Slovenia)
Šašel Kos, Marjeta, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo Gosposka ulica 13 SI-1000 Ljubijana (Slovenia)

S

Schuller, Aleksandra, Topniška 43 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

Š

Šega, Agata (Slovenia)
Šega Čeh, Barbara, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Šega Čeh, Barbara, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Šega Čeh, Barbara (Slovenia)
Šega Čeh, Barbara, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)

S

Senegačnik, Brane, Filozofska fakulteta Ljubljana (Slovenia)
Senegačnik, Brane, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana (Slovenia)
Senegačnik, Brane, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Senegačnik, Brane (Slovenia)

Š

Šibal, Rahela (Slovenia)

S

Silič, Tina, Filozofska fakulteta Oddelek za klasično filologijo Aškerčeva c. 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Simoniti, Primož (Slovenia)
Simoniti, Primož, Univerza v Ljubijani, Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 S/-1000 Ljubijana (Slovenia)

Š

Šinkec, Kristijan (Slovenia)
Širca, Alen (Slovenia)
Škamperle, Igor (Slovenia)
Škiljan, Dubravko, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij Breg 12 1000 Ljubljana (Slovenia)
Škvor Jernejčič, Brina (Slovenia)
Šmid, Katarina (Slovenia)

S

Snoj, Vid (Slovenia)

Š

Špelič, Miran, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta Poljanska cesta 4 SI- 7000 Ljubljana (Slovenia)
Špelič, Miran (Slovenia)

S

Stark, Isolde (Slovenia)
Stefanija, Leon (Slovenia)
Strmole, Blaž (Slovenia)
Sunčič, Maja, Institutum Studiorum Humanitatis, Breg 12, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Sunčič, Maja, Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Breg 12, 1000 Ljubljana
Sunčič, Maja, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij Breg 12 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Sunčič, Maja, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij Breg 12 SI-1000 Ljubljana
Sunčič, Maja (Slovenia)
Sunčič, Maja, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana Breg 12 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

Š

Švajncer, Mateja (Slovenia)

T

Todorović, Darko (Serbia)
Tomažinčič, Špela (Slovenia)
Tomc, Kristina (Slovenia)
Tomc, Kristina, Frankovo naselje 42 SI-4220 Škofja Loka (Slovenia)
Toškan, Borut (Slovenia)
Trontelj, Jože (Slovenia)

U

Unuk, Lara (Slovenia)

V

Varsamakidou, Vasiliki (Greece)
Veljković, Žarko (Slovenia)
Vezjak, Boris (Slovenia)
Vičar, Branislava (Slovenia)
Vidmar, Luka, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Vidmar, Tadej (Slovenia)
Vidulić, Zlatko (Slovenia)
Vilhelm, Neža (Slovenia)
Visočnik, Julijana (Slovenia)
Visočnik, Julijana, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo Novi trg 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Visočnik, Julijana, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Novi trg 2, 1000 Ljubijana (Slovenia)
Vogrinc, Jože, Institutum Studiorum Humanitatis, Breg 12, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Vrečko, Janez, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana (Slovenia)
Vrečko, Janez (Slovenia)
Vrenčur, Iztok (Slovenia)
Vučko, Tine (Slovenia)
Vuk, Nina, Ptujska c. 113, 2204 Miklavž (Slovenia)
Vuk, Nina (Slovenia)

W

Weiss, Sonja (Slovenia)

Z

Zabel, Blaž (Slovenia)
Zlobec, Barbara (Slovenia)
Zlobec del Vecchio, Barbara (Slovenia)

Ž

Žmavc, Janja (Slovenia)
Žmavc, Janja
Žmavc, Janja, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana (Slovenia)

Z

Zupančič, Matevž (Slovenia)
Zupančič, Polonca (Slovenia)
Zupančič, Sonja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1000 Ljubljana (Slovenia)

Ž

Žužek, Martin, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij Breg 12 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

1 - 252 od 252 predmetov