Brskaj kazalo naslovov


 
Izvod Naslov
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Qui est Méduse? Povzetek   PDF (Français (France))
Julia Kristeva
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Las miradas poéticas de Narciso y Medusa: la transformacion de lo real Povzetek   PDF (Español (España))
Sergio Blanco
 
L. 2, Št. 2 (2008) A life without health is a useless life: Comparing folk and biomedical interpretations of disease in Macedonia Povzetek   PDF
Ilina Jakimovska
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Aleš Erjavec (ur.): Aesthetic Revolutions and Twentieth Century Avant-Garde Movements Povzetek   PDF
Lev Kreft
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Alja Adam, Jana Drašler, Katarina Župevc, Neža Mrevlje, Špela Kalčić: Ženske na robu. Podrobnosti   PDF
Irena Selišnik
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Ambrosius iz Heiligenkreuza kot bralec Vita Severini: prispevek k recepcijski zgodovini Evgipijevega besedila / Ambrosius von Heiligenkreuz als Leser der Vita Severini – ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte des Eugippius Povzetek   PDF (English)
Martin Wagendorfer
 
L. 2, Št. 2 (2008) Amor Hereos: Pojmovanje ljubezni kot bolezni v Celestini Fernanda Rojasa Povzetek   PDF
Maja Šabec
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz André Bueno, José Maria Neto (ur.): Antigas Leituras. Visões da China Antiga Povzetek   PDF
Barbara Pihler Ciglič
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Antične ideje za sodobne družbe? Globalizacija konfucijanstva Povzetek   PDF   PDF (English)
Jana S. Rošker
 
L. 6, Št. 1 (2012) Antonio Pamies, Dmitrij Dobrovol'skij: Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation Podrobnosti   PDF
Jasmina Markič
 
L. 5, Št. 2 (2011) Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih. Uvodnik v tematski sklop „o satiri“ Povzetek   PDF
Nataša Golob
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Avtoportretni motiv umetnice s knjigo v roki Povzetek   PDF
Alenka Spacal
 
L. 2, Št. 2 (2008) Avtorja Veleumnega plemiča Don Kihota iz Manče Povzetek   PDF
Branka Kalenić Ramšak
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Avtorski »pečat« in umetnostni ekskluzivizem v antični poeziji Povzetek   PDF
Marko Marinčič
 
L. 5, Št. 2 (2011) Belial, procurator infernalis ali kdo je v resnici kriv Povzetek   PDF
Nataša Golob
 
L. 5, Št. 1 (2011) Ben Shepard: The Long Road Home: The Aftermath of the Second World War Podrobnosti   PDF
Kornelija Ajlec
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Beneška politična ikonografija in arhitekturna dekoracija 15. stoletja v Cresu Povzetek   PDF (English)
Iva Brusić
 
L. 7, Št. 2 (2013) Bidesh sredi Sredozemskega morja: biografske poti in migracijski vzorci bangladeške diaspore v Italiji Povzetek   PDF (English)
Francesco Della Puppa
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Botanični vrtovi in zbiranje rastlin v luči preobrazbe botaničnih zbirk na Kranjskem Povzetek   PDF
Ines Unetič
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič, Barbara Pihler, Maja Šabec: Hispanistična razpotja: Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez Povzetek   PDF
Ignac Fock
 
L. 1, Št. 1 (2007) Brati Plinija: O Pliniju starejšem, likovni umetnosti in metodi Povzetek   PDF
Katja Mahnič
 
L. 7, Št. 2 (2013) Carlo Spartaco Capogreco: Fašistična taborišča. Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943) Povzetek   PDF
Urška Strle
 
L. 6, Št. 2 (2012) Časovnost in pomenska tipologija samostalnikov Povzetek   PDF
Gregor Perko
 
L. 6, Št. 2 (2012) Časovnost španskega glagola: od pripovednega k pesniškemu besedilu Povzetek   PDF
Barbara Pihler
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Črno sonce v beli glavi Povzetek   PDF
Marko Frelih
 
L. 6, Št. 2 (2012) Cromatismo y percepción sensorial: nuevos indicios sobre la técnica compositiva de la novela Aura de Carlos Fuentes Povzetek   PDF
Javier Muñoz-Basols
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Das Buch und sein Stellenwert im deutschsprachigen Exil 1933-1945 Povzetek   PDF
Johann Georg Lughofer
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) De l’oralité à l’écriture ou de l’africanité à la transculturalité Povzetek   PDF
Mwamba Cabakulu
 
L. 7, Št. 2 (2013) Delo migrantk: prepletenost strukture in delovanja Povzetek   PDF (English)
Mojca Pajnik, Veronika Bajt
 
L. 7, Št. 2 (2013) Diskurzivno predstavljanje prosilcev za azil in nezakonitih priseljencev na Irskem Povzetek   PDF
Elaine Burroughs, Zoë O'Reilly
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Does Everything Exist to End Up in a Book? Mallarmé and the Aftermath Povzetek   PDF
Nadežda Čačinovič
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Doživljanje »begunske krize« skozi intervencijo v javni diskurz: mi kot Drugi v zgodovinski perspektivi slovenskega izseljenstva in integracijskih praks Povzetek   PDF
Mirjam Milharčič Hladnik
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Družbene solidarnosti v času socialističnih tovarn in individualizacije družbe Povzetek   PDF
Nina Vodopivec
 
L. 7, Št. 1 (2013) Ekonomski boj in razredna kultura delavcev Povzetek   PDF
Branko Bembič
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Epistemologija modernega konfucijanstva na primeru druge generacije – med razumom in intuicijo Povzetek   PDF
Jana S. Rošker
 
L. 7, Št. 2 (2013) Ernst Spaan, Felicitas Hillmann, Ton van Naerssen (ur.): Asian Migrants and European Labour Markets. Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe Povzetek   PDF
Mateja Prinčič
 
L. 2, Št. 1 (2008) Evropa med mitom in stvarnostjo Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
L. 2, Št. 1 (2008) Evropska glasba? – Nemuzikološko vprašanje Povzetek   PDF
Gregor Pompe
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Evropska zapuščina Afriki, afriška zapuščina Evropi: postkolonialno nasilje in pošast genocida Povzetek   PDF
Vlasta Jalušič
 
L. 2, Št. 1 (2008) Evropski jeziki: instrumenti in simboli Povzetek   PDF
Martina Ožbot, Oliver Currie
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Evropski spomin in vizualizacija travme: vloga umetniške reprezentacije v medijskem projektu »Begunec_ka sem« Povzetek   PDF
Ksenija Vidmar Horvat
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Fae Brauer, Anthea Callen (ur.): Art, Sex and Eugenics: Corpus Delecti. Podrobnosti   PDF
Ana Cergol
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Fernando Cabral Martins: Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo portugues Podrobnosti   PDF
Jasmina Markič
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Gašper Žitnik in njegove knjige Povzetek   PDF
Sonja Svoljšak
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Geneza pravice do umetne prekinitve nosečnosti v nekdanji Jugoslaviji Povzetek   PDF
Sara Rožman
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Gibanje kot prostorske prakse in ekonomske strategije na primeru družinskega sirarstva v Bohinju Povzetek   PDF
Jaka Repič
 
L. 6, Št. 1 (2012) Graciozno gibanje Povzetek   PDF
Lev Kreft
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Herausfallen/Hineinfinden. Lesende Helden und ihr Bezug zur Welt (1800/1900) Povzetek   PDF
Kristian Donko
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Horace Walpole, the Strawberry Hill Press, and the Emergence of the Gothic Genre Povzetek   PDF
Emma Clery J.
 
L. 5, Št. 2 (2011) Hortuli animae iz let 1516 in 1548 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani: predreformacijski molitvenik in njegova luteranska transformacija Povzetek   PDF
Gašper Cerkovnik
 
L. 7, Št. 2 (2013) Hribovske migracije in nova antropologija Alp: prispevek h kritiki Braudelovega rezidualnega sedentarizma in imobilizma Povzetek   PDF
Bojan Baskar
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Huang Chun-chieh 黃俊傑 (ur.): Dongya ruxue yanjiude huigu yu fazhan 東亞儒學研究的回顧與 展望 (Retrospektiva in perspektive raziskovanja vzhodnoazijskega konfucianizma) Povzetek   PDF
Jana S. Rošker
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Humanizem Primoža Trubarja Povzetek   PDF
Lilijana Žnidaršič Golec
 
L. 1, Št. 1 (2007) Identiteta kot modna muha? Odstiranje kulis popularnosti skozi primer bosansko-hercegovske udomačitve Brucea Leeja Povzetek   PDF
Alenka Bartulović
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Igor Škamperle: Endimionove sanje. Oblike imaginacije in simbolne tvorbe: Eseji in razprave iz sociologije kulture Povzetek   PDF
Cvetka Hedžet Tóth
 
L. 6, Št. 1 (2012) Igra Povzetek   PDF
Matic Kastelec
 
L. 5, Št. 2 (2011) Ikone industrijskega oblikovanja Povzetek   PDF
Dominika Lušin
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Integracija v švicarsko družbo: primer Meral Kureyshi Povzetek   PDF
Tanja Žigon
 
L. 6, Št. 1 (2012) Irena Mrak: High Mountain Areas and Their Resilience to Tourism Development / Visokogorska območja in njihovo odzivanje na razvoj turizma Podrobnosti   PDF
Barbara Lampič
 
L. 6, Št. 1 (2012) Izključeni iz izključenosti: frilens umetniki (kulturniki) kot modni kroj za cesarjeva nova oblačila (fragment 1) Povzetek   PDF
Radharani Pernarčič
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Izzivi »fluidnejšega univerzuma« v delih Giorgia Fontane Povzetek   PDF (Italiano)   PDF
Patrizia Farinelli
 
L. 6, Št. 2 (2012) Jana Šnytová (ur.): Nesrečno srečni. Antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja Podrobnosti   PDF
Erik Gilk
 
L. 7, Št. 1 (2013) Janko M. Lozar: Fenomenologija razpoloženja. S posebnim ozirom na Heideggra in Nietzscheja Podrobnosti   PDF
Cvetka Hedžet Tóth
 
L. 7, Št. 2 (2013) Jernej Mlekuž: Abc migracij Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Jill Reynolds: The Single woman: an discursive investigation Podrobnosti   PDF
Iztok Šori
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Jugoslovanska naiva in popularna kultura Povzetek   PDF
Meta Kordiš
 
L. 6, Št. 2 (2012) Julija Magajna in Tonči Kuzmanić (ur.): Ponovna iznajdba Amerike Podrobnosti   PDF
Gorazd Kovačič
 
L. 2, Št. 1 (2008) Jure Gašparič: SLS pod kraljevo diktaturo (Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935) Podrobnosti   PDF
Saša Kamerički
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) K problematiki prevajanja afriškega evrofonskega romana v slovenščino Povzetek   PDF
Katja Zakrajšek
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) K tematski številki »O knjigi« Povzetek   PDF
Ana Vogrinčič Č.
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Kaj je guoxue? – vzorci organizacije znanja na primeru dveh »slovarjev« (2009 in 2014) Povzetek   PDF
Raoul David Findeisen
 
L. 7, Št. 1 (2013) Kaj je kultura? Povzetek   PDF
Maja Breznik
 
L. 7, Št. 1 (2013) Kaj je sociologija kulture danes? Povzetek   PDF
Jernej Habjan, Rastko Močnik
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Kako drugače reči "jaz": Prisotnost knjig v delih Prima Levija Povzetek   PDF
Irena Prosenc Šegula
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Kako je slog postal slaven in hkrati nepomemben Povzetek   PDF (English)
Nataša Lah
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Kako vedeti, ali je pes nevaren: miti in vraže ter njihov vpliv na odnos med človekom in psom Povzetek   PDF (English)   PDF
Tanja Kovačič
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Kierkegaardova moralna strast Povzetek   PDF
Cvetka Hedžet Tóth
 
L. 7, Št. 2 (2013) Kitajski trgovci v Srbiji: priložnosti spolov, translokalne družinske strategije in transnacionalna mobilnost Povzetek   PDF (English)
Maja Korać-Sanderson
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Knjige o branju in nebranju – ogled novega žanra Povzetek   PDF
Ana Vogrinčič Č.
 
L. 7, Št. 1 (2013) Knjižne objave domače produkcije v sociologiji kulture Podrobnosti   PDF
Jernej Habjan, Rastko Močnik
 
L. 5, Št. 2 (2011) Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu Povzetek   PDF
Katja Mahnič
 
L. 5, Št. 2 (2011) Landscapes of Istanbul as An Imaginary Oriental City Through The Eyes of English Painters Povzetek   PDF
Aykut Gürçaglar
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Lastnoročne opombe in korekture Jana z Jenštejna v njegovem epistolariju Povzetek   PDF
Zdeňka Hledíková
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Laura Chinellato: L’ara di Ratchis a Cividale Povzetek   PDF (English)
Vladimir P. Gross
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Le coeur imputrescible ali poezija za konec časov Povzetek   PDF
Boštjan Marko Turk
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Léopold Sédar Senghor pri slovencih Povzetek   PDF
Tone Smolej
 
L. 2, Št. 2 (2008) Lepotni ideal v upodabljanju Marije v florentinskem slikarstvu druge polovice 15. stoletja Povzetek   PDF
Andreja Rakovec
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Lev Kreft: Estetikov atelje: od modernizma k sodobni umetnosti Povzetek   PDF
Mojca Puncer
 
L. 5, Št. 1 (2011) Lev S. Vigotski: Mišljenje in govor Podrobnosti   PDF
Urška Fekonja Peklaj
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Li Shangyin in umetnost poetične dvoumnosti Povzetek   PDF (English)   PDF
Maja Lavrač
 
L. 5, Št. 1 (2011) Literatura in elektronska komunikacija: intermedialnost sodobnega romana Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
L. 5, Št. 1 (2011) Ljubimec z dolgim vratom. Motiv Lede z labodom v slovenski likovni umetnosti 20. stoletja Povzetek   PDF
Dejan Prša
 
L. 6, Št. 1 (2012) M. Victoria Escandell Vidal, Manuel Leonetti, Cristina Sánchez López (eds.): 60 problemas de gramática. Dedicados a Ignacio Bosque Podrobnosti   PDF
Barbara Pihler
 
L. 7, Št. 1 (2013) Maja Breznik: Posebni skepticizem v umetnosti Podrobnosti   PDF
Tomaž Krpič
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Manu propria: misli in pomisli Povzetek   PDF   PDF (English)
Nataša Golob
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Mao Zedong kot poslednji konfucijanski vladar? Moralno-didaktični vidik »konfucijanske« umetnosti Povzetek   PDF
Nataša Vampelj Suhadolnik
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Marginalia kot začetek pisane besede: Glosas Emilianenses Povzetek   PDF
Maja Šabec
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Marina Vicelja-Matijašić: Ikonologija Povzetek   PDF
Tine Germ
 
L. 7, Št. 1 (2013) Marx postmarksizma Povzetek   PDF
Tibor Rutar
 
L. 7, Št. 1 (2013) Marxova znanstvena revolucija in njena relevantnost za sodobno družboslovje Povzetek   PDF
Sašo Furlan
 
L. 2, Št. 1 (2008) Mateja Sedmak in Zorana Medarič (ur.): Med javnim in zasebnim. Ženske na trgu dela Podrobnosti   PDF
Irena Selišnik
 
L. 2, Št. 2 (2008) Matjaž Uršič in Marjan Hočevar: Protiurbanost kot način življenja. Podrobnosti   PDF
Irena Selišnik
 
L. 5, Št. 2 (2011) Matthew Beaumont, Andrew Hemingway, Esther Leslie, John Roberts (ed.): As Radical as Reality Itself. Essays on Marxism and Art for the 21th Century Podrobnosti   PDF
Rebeka Vidrih
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Med plesnim studiem in družabnim plesiščem: O solidarnosti in praksah vzajemnosti v svingovskih plesnih skupnostih Povzetek   PDF
Boštjan Kravanja
 
L. 7, Št. 1 (2013) Med postsocializmom in protosocializmom Povzetek   PDF
Primož Krašovec
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Medetnična delitev in interakcije na gostivarskih ulicah Povzetek   PDF
Barbara Turk Niskač
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Medievalizem: od Ruskina k Chestertonu Povzetek   PDF
Marko Jenko
 
L. 5, Št. 1 (2011) Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost) Povzetek   PDF
Vanesa Matajc
 
L. 6, Št. 2 (2012) Medkulturno skozi čas: medkulturne vsebine v učbenikih francoščine kot tujega jezika Povzetek   PDF
Meta Lah
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Meduza v rimskih mozaikih: od pogleda, ki okamni, do apotropejskega pogleda Povzetek   PDF (Español (España))
Luz Neira
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Metamorfoza literarne naracije v likovnih podobah: primer naslovnih miniatur k Zgodbi o svetem Gralu Povzetek   PDF (English)
Miha Zor
 
L. 6, Št. 1 (2012) Michel Freitag: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije Podrobnosti   PDF
Gorazd Kovačič
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Migracije Povzetek   PDF
Špela Virant, Vanesa Matajc
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Migracije, družbeno angažirana muzejska tema, in zakaj se ji slovenski muzeji uspešno izogibajo? Povzetek   PDF
Verena Perko
 
L. 7, Št. 2 (2013) Migracije na območju Jugoslavije: slovenski gledališki umetniki in umetnice v Srbskem narodnem gledališču v Novem Sadu (1947–2013) Povzetek   PDF (English)
Svenka Savić
 
L. 2, Št. 2 (2008) Milan Hosta: Etika športa. Manifest za 21. stoletje Podrobnosti   PDF
Jernej Pisk
 
L. 5, Št. 2 (2011) Mirjam Milharčič Hladnik (zbrala in uredila): IN – IN: življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah Podrobnosti   PDF
Urška Strle
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Mit in kreolizacija kultur ter uprizoritvene umetnosti v Sredozemlju Povzetek   PDF (English)   PDF
Tomaž Toporišič
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Mit in pogled Povzetek   PDF   PDF (Español (España))
Maja Šabec
 
L. 2, Št. 1 (2008) Mit Srednje Evrope v literarnem diskurzu 20. stoletja Povzetek   PDF
Miloš Zelenka
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Mit v delih Maríe Zambrano Povzetek   PDF (Español (España))
Alejandro Rodríguez Díaz del Real
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Mitološki motiv spusta v podzemlje v romanu Ristanc Julia Cortázarja Povzetek   PDF (Español (España))   PDF
Agata Šega
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Moderna arhitektura: problematika varstva in zaščite Povzetek   PDF
Tina Potočnik
 
L. 2, Št. 1 (2008) Moška dominacija Pierra Bourdieuja Povzetek   PDF
Mileva Filipović
 
L. 2, Št. 2 (2008) Moško telešenje: Od tehnike do plesa Povzetek   PDF
Zala Pezdir
 
L. 5, Št. 2 (2011) Motiv raja v Poslednji sodbi Fra Angelica Povzetek   PDF
Nadja Bartol
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Motiv slikarjevega ateljeja v delih Henrija Matissa in vpliv njegovega Rdečega ateljeja na slikarje v drugi polovici 20. stoletja Povzetek   PDF
Manja Premrl
 
L. 5, Št. 1 (2011) Motivi norosti, brezbrižnosti in kanibalizma kot simboli družbene izprijenosti v Lu Xunovih novelah Povzetek   PDF
Tina Ilgo
 
L. 5, Št. 1 (2011) Ne živi ne mrtvi: sodobna nemška dramatika in množični mediji Povzetek   PDF
Špela Virant
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Nomadsko popotovanje teorije: teorija vsakdanjosti Michela de Certeauja in mistika zgodnjega novega veka Povzetek   PDF (Deutsch)
Inigo Bocken
 
L. 5, Št. 2 (2011) Nova umetnost ustvarjanja komedij v tem času ali španska komedija zlatega veka Povzetek   PDF
Branka Kalenić Ramšak
 
L. 6, Št. 1 (2012) O dveh pogledih na šport Povzetek   PDF
Jernej Pisk
 
L. 7, Št. 1 (2013) O epistemološki izbiri: Gypsy Studies kot slovenska državotvorna veda Povzetek   PDF
Ana Podvršič
 
L. 1, Št. 1 (2007) O izvajanju glasbe Povzetek   PDF
Nana Kure
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) O politično-teritorialnem razvoju nedržavnih narodov v Evropi Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Obravnava srednjeveškega dialoga med dušo in telesom ter vprašanje dualizma Povzetek   PDF   PDF (English)
Barbara Peklar
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Od dežele lastnikov do dežele prezadolženih: recipročnost, solidarnost in načrtovanje sistemskega preoblikovanja v času krize Povzetek   PDF (English)
Irene Sabaté
 
L. 2, Št. 2 (2008) Od golote Ingresove odaliske do nagote na podobi s plakata Guerrilla Girls Povzetek   PDF
Alenka Spacal
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Od Mehike do Brazilije, od starodavne Kitajske do novega konfucianizma: sinološke študije v Latinski Ameriki Povzetek   PDF
Barbara Pihler Ciglič
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Od metuljaste pike do podpisa s srcem Povzetek   PDF
Božidar Premrl
 
L. 7, Št. 2 (2013) Odnosi med tradicijo in modernostjo v nemškem migracijskem kontekstu: primerjava biografij mlade Kurdinje in Maročanke Povzetek   PDF (English)
Anıl Al-Rebholz
 
L. 6, Št. 2 (2012) Oltre il tempo attraverso il mito: Bontempelli e l'attualizzazione narrativa di un progetto teorico – da Eva ultima al Viaggio d'Europa Povzetek   PDF
Patrizia Farinelli
 
L. 7, Št. 1 (2013) Oris problematik v sociologiji kulture Povzetek   PDF
Rastko Močnik
 
L. 2, Št. 1 (2008) Orlando Figes: Natašin ples: kulturna zgodovina Rusije Podrobnosti   PDF
Petra Testen
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Povzetek   PDF (English)   PDF
Tine Germ
 
L. 6, Št. 2 (2012) Paul-Henri Thiry d'Holbach: Razkrito krščanstvo ali pregled načel in učinkov krščanske religije Podrobnosti   PDF
Petra Dekleva
 
L. 6, Št. 2 (2012) Percepcija časa v jeziku in književnosti Povzetek   PDF
Branka Kalenić Ramšak, Maja Šabec
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Peter Klepec: od (lokalnega) junaka do (nacionalne) prispodobe šibkosti Povzetek   PDF (English)   PDF
Anja Moric
 
L. 1, Št. 1 (2007) Plinij starejši in njegovo Naravoslovje Povzetek   PDF
Matej Hriberšek
 
L. 1, Št. 1 (2007) Plinij starejši o grškem slikarstvu in njegovem najpomembnejšem predstavniku, Apelu iz Kolofona pri Efezu Povzetek   PDF
Monika Osvald
 
L. 1, Št. 1 (2007) Plinijevo Naravoslovje in srednjeveška ikonografija živali Povzetek   PDF
Tine Germ
 
L. 1, Št. 1 (2007) Plinio il Vecchio e la sua Storia dell’arte antica Povzetek   PDF
Graziella Melina
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Pogled duše in angela v renesančni filozofiji Marsilia Ficina Povzetek   PDF (English)   PDF
Marko Uršič
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Pogled skozi mit: lik pesnika v dveh delih Claudia Magrisa Povzetek   PDF (Italiano)   PDF
Irena Prosenc
 
L. 6, Št. 2 (2012) Pogled z različnih perspektiv – podoba mest v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske Povzetek   PDF
Marija Javor Briški
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Pogledi na Lepo Vido Povzetek   PDF (Español (España))   PDF
Barbara Pregelj
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Pogledi na Ojdipa v igri Tebas Land: od Sofokleja do Sergia Blanca Povzetek   PDF (Español (España))
José Luis García Barrientos
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Pojmi poti, kreposti in dobrega v konfucijanskih naukih Itôja Jinsaija in Ogyûja Soraija Povzetek   PDF
Marko Ogrizek
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Pomen konfucijanske misli za ohranjanje človečnosti in razumnosti v sodobnem svetu Povzetek   PDF
Andrej Ule
 
L. 7, Št. 2 (2013) Poskusno o Benečiji s konceptom odročnosti: migracije in konstrukcija kraja Povzetek   PDF
Miha Kozorog
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Poslednja sodba v špitalski cerkvi sv. Duha v Slovenj Gradcu kot likovni medij sovpadanja stvarnega in metafizičnega Povzetek   PDF
Nadja Bartol
 
L. 2, Št. 2 (2008) Post-fenomenologija telesa Povzetek   PDF
Tomaž Krpič
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Poučevanje otrok migrantov in beguncev Povzetek   PDF
Zala Bojović
 
L. 1, Št. 1 (2007) Predgovor Povzetek   PDF
Milica Antić Gaber, Tine Germ
 
L. 6, Št. 2 (2012) Prednost upanja pred spoznanjem Povzetek   PDF
Cvetka Hedžet Tóth
 
L. 6, Št. 1 (2012) Pregled nekaterih fenomenov v športni psihologiji z doživljajskega vidika Povzetek   PDF
Maja Smrdu, Urban Kordeš
 
L. 6, Št. 1 (2012) Prenos športnega dogodka kot televizijska kulturna forma Povzetek   PDF
Jože Vogrinc
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Preobrazba Polifemovega pogleda v slikarstvu Marija Preglja (1913–1967) Povzetek   PDF (Français (France))   PDF
Jure Mikuž
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Pretekle in sodobne oblike skupnega v dolini Trenti Povzetek   PDF
Peter Simonič
 
L. 6, Št. 2 (2012) Primož Šterbenc: Zahod in muslimanski svet: akcije in reakcije Podrobnosti   PDF
Medard Kržišnik
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Prišli, da ne bi ostali: podobe prihoda kot vizualne reprezentacije migracij Povzetek   PDF (Deutsch)
Burcu Dogramaci
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Pristnost izkustva kot osnovno vodilo (tudi) na religioznem polju modernih družb Povzetek   PDF
Petra Dekleva
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Problematika literarnozgodovinske umestitve Kafkovih besedil Povzetek   PDF
Mateja Clara Jelenčič
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Problematika taboriščne umetnosti in Zoran Mušič Povzetek   PDF
Asta Vrečko
 
L. 7, Št. 2 (2013) Psevdoprostovoljne migracije: primer sistema notranjih migracij v nekdanji Jugoslaviji Povzetek   PDF
Damir Josipovič
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Razglednice Melite Rojic v arhivu Narodne galerije Povzetek   PDF
Lidija Tavčar
 
L. 1, Št. 1 (2007) Različne scenske postavitve Cankarjevih del v ljubljanski Drami in drugih slovenskih gledališčih med obema vojnama (1918–1941) Povzetek   PDF
Ana Kocjančič
 
L. 7, Št. 1 (2013) Razmerja med občo sociologijo in sociologijo kulture: vsebinske razlike in institucionalni boji Povzetek   PDF
Gorazd Kovačič
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Razumeti »novi konfucianizem«: ponovno odkrivanje konfucianizma in prihodnost Kitajske Povzetek   PDF
André Bueno
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Razvojno zaostajanje Podsaharske Afrike Povzetek   PDF
Katja Vintar Mally
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Recepcija Poslednje sodbe münchenskega slikarja Christopha Schwarza in odmevi Michelangelove Poslednje sodbe na Slovenskem Povzetek   PDF
Gašper Cerkovnik
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Recipročnost in redistribucija v solidarnostni ekonomiji Povzetek   PDF (English)
María Eugenia Santana E.
 
L. 5, Št. 2 (2011) Réflexions sur le langage d'un relief de 1512 : ni Renaissance ni gothique ou comment dépasser les limites de l’histoire de l’art Povzetek   PDF
David Krašovec
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Reformacijski tokovi in njihova politična okolja – na primeru Francije, Anglije/Škotske in »Slovenije« Povzetek   PDF
Vitomir Tepeš
 
L. 5, Št. 2 (2011) Resnica in lažbeseda v renesančni satiri Povzetek   PDF
Branko Madžarevič
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Roka s peresom: kolofoni Martina iz Loke, Matjaža Jurčiča iz Kapele in Hermana Talnerja iz Trebnjega Povzetek   PDF (English)   PDF
Nataša Golob
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Roman Chinua Achebeja razpad kot odgovor na negativno prezentacijo afričanov Povzetek   PDF
Gabriela Babnik
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Romi v Evropi, ljudstvo brez doma in brez groba Povzetek   PDF
Vera Klopčič
 
L. 5, Št. 1 (2011) Ruska televizija leta 2010 skozi prizmo nacionalne mentalitete Povzetek   PDF
Irina Ščukina N.
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled S kritičnim pogledom na brezciljno obdobje: Antigone Valerie Parrella Povzetek   PDF (Français (France))
Patrizia Farinelli
 
L. 5, Št. 1 (2011) Sabrina P. Ramet (ur.): Central and Southeast European Politics since 1989 Podrobnosti   PDF
Rok Avbar
 
L. 5, Št. 2 (2011) Satira v glasbi Povzetek   PDF
Leon Stefanija
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Scripsi manu mea Hartmann Schedel v Münchnu, Bavarska državna knjižnica, clm 490 Povzetek   PDF (English)
Outi Merisalo
 
L. 7, Št. 2 (2013) Selitve prebivalcev z ustvarjalnim poklicemv Sloveniji Povzetek   PDF
Jani Kozina
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Shakespeare, Cardenio, and the Vertue Manuscripts Povzetek   PDF
Ivan Lupić
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Skulptura iz opatije Rudina v evropskem kontekstu Povzetek   PDF (English)
Vjekoslav Jukić
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Skupnizacija kot seštevek skupnosti in organizacije: Primer ornitološkega in naravovarstvenega društva Povzetek   PDF
Dan Podjed
 
L. 5, Št. 1 (2011) Slika kot nadomestek za pisano besedo? Pojmovanje likovne umetnosti v delih zgodnjekrščanskih piscev Povzetek   PDF
Tine Germ
 
L. 2, Št. 1 (2008) Slovanski miti o Evropi kot oblika dialoga z Zahodom (primer Češke in Slovaške) Povzetek   PDF
Anna Zelenková
 
L. 2, Št. 2 (2008) Slovenski arhitekt Ciril Metod Koch v evropski perspektivi Povzetek   PDF
Robert Simonišek
 
L. 7, Št. 1 (2013) Smilja Amon, Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo 1: od začetka do 1918 Podrobnosti   PDF
Irena Selišnik
 
L. 7, Št. 1 (2013) Sociologija literature in prešernoslovje: nacija od revolucioniranja prek fetišizma do teorije Povzetek   PDF
Jernej Habjan
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Sodobna ukrajinska migrantska problematika v luči evromajdanskih protestov in vojne Povzetek   PDF
Janja Vollmaier Lubej
 
L. 7, Št. 1 (2013) Sodobna umetnost in obvezne izbirne vsebine v gimnaziji Povzetek   PDF
Metoda Kemperl
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Povzetek   PDF (English)   PDF
Peter Simonič
 
L. 6, Št. 1 (2012) Sonja Bezjak: Kristusove neveste. Žensko redovništvo na Slovenskem v 20. stoletju Podrobnosti   PDF
Anja Zalta
 
L. 6, Št. 1 (2012) Šport, biopolitika in kritika politične ekonomije Povzetek   PDF
Milorad Gačević, Tamara Đorđević
 
L. 6, Št. 1 (2012) Šport in humanistika Povzetek   PDF
Jože Vogrinc, Lev Kreft
 
L. 6, Št. 1 (2012) Šport kot predmet refleksije in osebna izkušnja Povzetek   PDF
Olga Markič
 
L. 6, Št. 2 (2012) Sredstva harmonizacije v religioznem diskurzu Povzetek   PDF
Irina Ščukina
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Stephan Lessenich: Ponovno izumljanje socialnega: Socialna država v prožnem kapitalizmu Povzetek   PDF
Vesna Leskošek
 
L. 7, Št. 2 (2013) Številni obrazi migracij Povzetek   PDF   PDF (English)
Milica Antić Gaber, Marko Krevs
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria Strukture bordur v arturjanskem rokopisu BNF, fr. 95 kot izraz umetnikove mente propria Povzetek   PDF (English)
Miha Zor
 
L. 6, Št. 2 (2012) Sveti in posvetni: podobe družine v navezavi na sakralne motive poznosrednjeveške pobožnosti Povzetek   PDF
Marjana Dolšina
 
L. 2, Št. 2 (2008) Tatjana Greif: Arheologija in spol. Podobe spolov v interpretaciji prazgodovinskih kultur v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Vesna Merc
 
L. 5, Št. 1 (2011) Teater, govor, luč Povzetek   PDF
Primož Vitez
 
L. 6, Št. 1 (2012) Televizijski šport Povzetek   PDF
Mateja Veble
 
L. 2, Št. 2 (2008) Telo (v podobo) ujeto Povzetek   PDF
Lidija Tavčar
 
L. 2, Št. 1 (2008) Tema Dajdala in Ikara v evropski književnosti Povzetek   PDF
Maja Tasevski-Paj
 
L. 6, Št. 1 (2012) The aesthetic experience of the Taekwondo athlete Povzetek   PDF
Rebeca Cardozo Coelho, Lev Kreft, Teresa Lacerda
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) The Image of Zagreb as a Second Metropolis within Yugoslavia Povzetek   PDF
Ivana Podnar
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije Theatralität in Literatur und Kultur, Germanoslavica 25/2, 2014 Povzetek   PDF (Deutsch)
Elke Mehnert
 
L. 6, Št. 2 (2012) Tiempo, realidad y ficción en Anatomía de un instante de Javier Cercas Povzetek   PDF
Alejandro Rodríguez Díaz del Real
 
L. 6, Št. 1 (2012) Tihi Don Juan. Koncept ljubezni in umetnosti v delih Maxa Frischa Povzetek   PDF
Špela Virant
 
L. 7, Št. 2 (2013) Tjaša Žakelj: Sodobna partnerstva. Spoznavanje po spletu Povzetek   PDF
Tanja Oblak Črnič
 
L. 7, Št. 2 (2013) Tomaž Krpič: Telo, umetnost in družba Povzetek   PDF
Mojca Puncer
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Tone Strojin: Zgodovina slovenskega planinstva: Slovenska planinska organizacija SPD-PZS, 1893–1948–2003 Podrobnosti   PDF
Petra Mikša
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Tradicija, modernost in vloga konfucianizma pri izgradnji japonske nacionalne države Povzetek   PDF
Luka Culiberg
 
L. 2, Št. 1 (2008) Traduire l’Europe Povzetek   PDF
Yves Chevrel
 
L. 7, Št. 2 (2013) Transnacionalnamobilnost in spol Povzetek   PDF
Mirjana Morokvasic
 
L. 7, Št. 2 (2013) Tujci v antični Grčiji Povzetek   PDF
Zora Žbontar
 
L. 7, Št. 2 (2013) Tujec šteje: prostorsko-časovna analiza okupatorjev, priseljencev in izseljencev na Malti Povzetek   PDF (English)
John A. Schembri, Maria Attard
 
L. 1, Št. 1 (2007) Umetnost renesančne kapitalistične države Povzetek   PDF
Rebeka Vidrih
 
L. 5, Št. 1 (2011) Ut pictura poesis in konsi. Pesem kot slika, pesem kot prostor – nesporazumi Povzetek   PDF
Janez Vrečko
 
L. 5, Št. 1 (2011) Ut pictura poesis: intermedialnost med tradicionalnim vizualnim pesništvom in sodobno digitalno poezijo Povzetek   PDF
Alen Širca
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Utopija 1515–2015 Thomas More: Utopija 1515 (prev. Bogdan Gradišnik). Stephen Duncombe: Odprta utopija 2015 Povzetek   PDF
Cvetka Hedžet Tóth
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Uvod v tematski sklop Povzetek   PDF
Florence Gacoin-Marks
 
L. 2, Št. 2 (2008) Uvodnik v tematski sklop Povzetek   PDF
Milica Antić Gaber, Rajko Muršič
 
L. 5, Št. 1 (2011) Vagabundske figure v slovenski likovni umetnosti in literaturi na začetku 20. stoletja Povzetek   PDF
Robert Simonišek
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Videti ali slišati? Odisej in sirene. Dvoje vrat naših zaznav in različne implikacije Povzetek   PDF (Italiano)   PDF
Igor Škamperle
 
L. 7, Št. 2 (2013) Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja Povzetek   PDF
Katja Mahnič
 
L. 4, Št. 1-2 (2010) Vlasta Jalušič: Zlo nemišljenja: Arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne dobe in kolektivnih zločinov. Podrobnosti   PDF
Gorazd Kovačič
 
L. 6, Št. 2 (2012) Vloga glagolske perifraze haber de + nedoločnik v časovni strukturi romana Sto let samote Povzetek   PDF
Jasmina Markič
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Vloga konfucijanske ideologije pri oblikovanju nacionalne države na Japonskem Povzetek   PDF
Nataša Visočnik
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Vloga žensk v črni umetnosti: prve slovenske knjige in zgodovina tiskarstva v Sloveniji Povzetek   PDF
Anja Dular
 
L. 5, Št. 1 (2011) Vrt ob škofijski palači v Ljubljani Povzetek   PDF
Ines Unetič, Metoda Kemperl
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Vzpostavljanje nacionalnega izraza v delovanju Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov Povzetek   PDF
Asta Vrečko
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz Xu Fuguanova študija osnega obdobja na Kitajskem in koncept zaskrbljene zavesti Povzetek   PDF
Téa Sernelj
 
L. 5, Št. 2 (2011) Z margin srednjeveških rokopisov Povzetek   PDF
Nataša Kavčič
 
L. 9, Št. 2 (2015): Paradigma zaton-preobrazba-preporod v likovni umetnosti Z Vzhoda na Zahod – leto 1948 in njegovi odmevi v slovenski arhitekturni publicistiki Povzetek   PDF
Martina Malešič
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Zadružne prakse: strategije preživetja, alternativna gibanja ali vpetost v kapitalizem? Povzetek   PDF (English)
Raquel Alquézar Crusellas, Patricia Homs Ramírez de la Piscina, Núria Morelló Calafell, Diana Sarkis Fernández
 
L. 3, Št. 1-2 (2009) Zahod v Afriki in afričanke na zahodu – identitetna potovanja in migracije junakinj v literaturi afriških pisateljic Povzetek   PDF
Nataša Hrastnik
 
L. 9, Št. 1 (2015): Mit in pogled Zastrti pogledi: sled Meduze v treh besedilih Joséja Emilia Pacheca Povzetek   PDF (Español (España))
Margherita Cannavacciuolo
 
L. 5, Št. 2 (2011) Zdenka Šadl: Umazano delo med stigmo in ponosom: Plačane gospodinjske delavke v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Irena Selišnik
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu Zgodba (predloga) o UTD v Sloveniji in njen kontekst Povzetek   PDF
Valerija Korošec
 
L. 2, Št. 1 (2008) Značaj in funkcije političnih meja v Evropi Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
L. 6, Št. 2 (2012) Znanost, zgodovina, napredek: mit kot zgodba o času, ujeta med večnost in neskončnost Povzetek   PDF
Miha Pintarič
 
L. 7, Št. 1 (2013) Znanstveni predmet sociologije kulture Povzetek   PDF
Marko Kržan
 
L. 8, Št. 2 (2014): Manu propria »Man che trema« Povzetek   PDF
Miklavž Komelj
 
L. 10, Št. 2 (2016): Migracije »Nočem biti odvisna«: Ali javne prevajalske in tolmaške storitve res negativno vplivajo na aktivno vključenost migrantov v državo gostiteljico? Povzetek   PDF
Nike Kocijančič Pokorn, Iva Jevtić, Jaka Čibej
 
L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz »Skrivanje sijaja« – vzpon in zaton konfucijanske zunanje politike Povzetek   PDF
Helena Motoh
 
L. 8, Št. 1 (2014): Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu »Za nov družbeni red«: genealogija samoupravljanja Povzetek   PDF
Cirila Toplak
 
L. 6, Št. 2 (2012) »Zgodovina ne teče naravnost, cikcakasto gre«: percepcija časa v Magrisovem romanu Na slepo Povzetek   PDF
Irena Prosenc Šegula
 
1 - 263 od 263 predmetov