Preišči seznam avtorjev

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž Vse

A

Ajlec, Kornelija , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Al-Rebholz, Anıl, Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Grüneburgplatz 1, D-60323, Frankfurt na Majni, Nemčija (Germany)
Alquézar Crusellas, Raquel (Spain)
Antić Gaber, Milica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Antić Gaber, Milica
Antić Gaber, Milica, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Slovenia)
Attard, Maria, Geography Department, Faculty of Arts, University of Malta, Msida MSD2080, Malta (Malta)
Avbar, Rok

B

Babnik, Gabriela
Bajt, Veronika, Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Bartol , Nadja
Bartulović, Alenka , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Baskar, Bojan, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Bembič, Branko , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Blanco, Sergio (France)
Bocken, Inigo, Titus Brandsma Institute (Netherlands)
Bojović, Zala (Germany)
Breznik, Maja , Mirovni inštitut Ljubljana
Brusić, Iva (Germany)
Bueno, André, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Educação e Humanidades. Departamento de História, Rua São Francisco Xavier, 524, 90 Andar, Maracanã, 20550900 − Rio de Janeiro, RJ − Brasil (Brazil)
Burroughs, Elaine, Department of Geography, Rhetoric House, National University of Ireland, Maynooth, Co. Kildare, Irska (Ireland)

C

Cabakulu, Mwamba , Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

Č

Čačinovič, Nadežda , Filozofski fakultet, Zagreb

C

Cannavacciuolo, Margherita (Spain)
Cardozo Coelho, Rebeca
Cergol, Ana
Cerkovnik , Gašper , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Cerkovnik, Gašper, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Chevrel, Yves, Université Paris-Sorbonne

Č

Čibej, Jaka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)

C

Ciglič, Barbara Pihler (Slovenia)
Clery J. , Emma, University of Southampton, School of Humanities
Culiberg, Luka, Vrtača 5, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Currie, Oliver

D

Dekleva, Petra
Dekleva, Petra (Slovenia)
Della Puppa, Francesco, Laboratorio di ricerca sociale, Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, 30123 Benetke, Italija; Dipartamento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata, Università degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio, 2, 35122 Padova, Italija (Italy)
Díaz del Real, Alejandro Rodríguez, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Dogramaci, Burcu, LMU München, Institut für Kunstgeschichte (Germany)
Dolšina, Marjana , Gimnazija Kočevje
Donko, Kristian , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Dular, Anja, Pod kostanji 34, 1000 Ljubljana (Slovenia)

E

Eugenia Santana E., María (Mexico)

F

Farinelli, Patrizia, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Farinelli, Patrizia, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Farinelli, Patrizia , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Fekonja Peklaj, Urška
Filipović, Mileva, Univerzitet u Podgorici
Findeisen, Raoul David, Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 818 01 Bratislava (Slovakia)
Fock, Ignac (Slovenia)
Frelih, Marko , Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
Furlan, Sašo

G

Gačević, Milorad
Gacoin-Marks, Florence
García Barrientos, José Luis (Spain)
Germ, Tine (Slovenia)
Germ, Tine , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Gilk, Erik
Golob, Nataša, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Slovenia)
Golob, Nataša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Golob, Nataša (Slovenia)
Golob, Nataša
Gross, Vladimir P.
Gürçaglar , Aykut

H

Habjan, Jernej , ZRC SAZU, ISLLV, Ljubljana
Hedžet Tóth, Cvetka
Hedžet Tóth, Cvetka (Slovenia)
Hedžet Tóth, Cvetka , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Hledíková, Zdeňka (Czech Republic)
Homs Ramírez de la Piscina, Patricia (Spain)
Hrastnik, Nataša , Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Hriberšek, Matej , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

I

Ilgo, Tina

J

Jakimovska, Ilina , Inštitut za etnologijo in antropologijo Univerze sv. Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija
Jalušič, Vlasta , Mirovni inštitut. Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana
Javor Briški, Marija , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jelenčič, Mateja Clara, Gradišče XI/21a, 1291 Škofljica (Slovenia)
Jenko, Marko , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Jevtić, Iva, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Josipovič, Damir, Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Jukić, Vjekoslav (Croatia)

K

Kalenić Ramšak, Branka, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Kamerički, Saša
Kastelec, Matic
Kavčič, Nataša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kemperl, Metoda , Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Klopčič, Vera , Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Kocijančič Pokorn, Nike, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Kocjančič, Ana
Komelj, Miklavž (Slovenia)
Korać-Sanderson, Maja, School of Law and Social Sciences, University of East London, Docklands Campus, 4-6 University Way, London E16 2RD, Velika Britanija (United Kingdom)
Kordeš, Urban , Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Kordiš, Meta , Umetnostna galerija Maribor
Korošec, Valerija (Slovenia)
Kovačič, Gorazd , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kovačič, Gorazd
Kovačič, Tanja (Slovenia)
Kozina, Jani, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Kozorog, Miha, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Krašovec , David , Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, SAZU, Ljubljana
Krašovec, Primož
Kravanja, Boštjan (Slovenia)
Kreft, Lev (Slovenia)
Kreft, Lev , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Kreft, Lev
Krevs, Marko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Slovenia)
Kristeva, Julia (France)
Krpič, Tomaž
Krpič, Tomaž , Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Kržan, Marko
Kržišnik, Medard
Kure, Nana

L

Lacerda, Teresa
Lah, Meta , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Lah, Nataša, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4/IV, Rijeka (Croatia)
Lampič, Barbara
Lavrač, Maja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Leskošek, Vesna, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (Slovenia)
Lughofer , Johann Georg , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Lupić, Ivan
Lušin , Dominika

M

Madžarevič , Branko
Mahnič, Katja , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Mahnič, Katja, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Malešič, Martina, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Marinčič, Marko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Slovenia)
Markič, Jasmina , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Markič, Jasmina
Markič, Olga , Univeza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Matajc, Vanesa , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Matajc, Vanesa
Matajc, Vanesa, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Mehnert, Elke (Germany)
Melina, Graziella
Merc, Vesna
Merisalo, Outi (Finland)
Mikša, Petra
Mikuž, Jure, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Milharčič Hladnik, Mirjam, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana (Slovenia)
Močnik, Rastko , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Morelló Calafell, Núria (Spain)
Moric, Anja (Slovenia)
Morokvasic, Mirjana, Institut des sciences sociales du politique, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Maison Max Weber - Bâtiment T, 200 Avenue de la République, F-92000 Nanterre, Francija (France)
Motoh, Helena (Slovenia)
Muñoz-Basols, Javier , University of Oxford, Faculty of Medieval and Modern Languages
Muršič, Rajko

N

Neira, Luz (Spain)

O

O'Reilly, Zoë, NIRSA, Iontas Building, National University of Ireland, Maynooth, Co. Kildare, Irska (Ireland)
Oblak Črnič, Tanja (Slovenia)
Ogrizek, Marko, Golnik 145, 4204 Golnik (Slovenia)
Osvald, Monika , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ožbot, Martina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

P

Pajnik, Mojca, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana; Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Peklar, Barbara (Slovenia)
Perko, Gregor , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Perko, Verena (Slovenia)
Pernarčič, Radharani
Pezdir, Zala
Pihler, Barbara
Pihler, Barbara , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Pihler Ciglič, Barbara, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Pintarič, Miha , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Pisk, Jernej
Podjed, Dan (Slovenia)
Podnar, Ivana
Podvršič, Ana
Pompe, Gregor, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Potočnik, Tina
Pregelj, Barbara, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica (Slovenia)
Premrl, Božidar (Slovenia)
Premrl, Manja
Prinčič, Mateja (Slovenia)
Prosenc, Irena, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Prosenc Šegula, Irena , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Prša, Dejan
Puncer, Mojca, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Slovenia)
Puncer, Mojca (Slovenia)

R

Rakovec, Andreja
Repič, Jaka (Slovenia)
Rodríguez Díaz del Real, Alejandro , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Rošker, Jana S., Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Rošker, Jana S., Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Rožman, Sara , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Rutar, Tibor

S

Sabaté, Irene (Spain)

Š

Šabec, Maja
Šabec, Maja , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Šabec, Maja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)

S

Sarkis Fernández, Diana (Spain)
Savić, Svenka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Dr. Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad, Srbija (Serbia)
Schembri, John A., Geography Department, Faculty of Arts, University of Malta, Msida MSD2080, Malta (Malta)

Š

Ščukina, Irina, Permskij gosudarstvennyi universitet, Filologičeskij fakultet
Ščukina N. , Irina , Permskij gosudarstvennyi universitet, Filologičeskij fakultet
Šega, Agata, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)

S

Selišnik, Irena
Sernelj, Téa, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Simonič, Peter (Slovenia)
Simonič, Peter, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, (Slovenia)
Simonišek, Robert

Š

Širca, Alen , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Škamperle, Igor, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)

S

Smolej, Tone, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Smrdu, Maja , Psihiatrična klinika Ljubljana

Š

Šori, Iztok

S

Spacal, Alenka
Stefanija , Leon , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Strle, Urška (Slovenia)
Strle , Urška
Svoljšak, Sonja, Narodna in univerzitetna knjižnica (Slovenia)

T

Tasevski-Paj, Maja
Tavčar, Lidija , Narodna galerija, Ljubljana
Tavčar, Lidija, Narodna galerija (Slovenia)
Tepeš, Vitomir (Slovenia)
Testen, Petra
Toplak, Cirila (Slovenia)
Toporišič, Tomaž (Slovenia)
Turk, Boštjan Marko, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (Slovenia)
Turk Niskač, Barbara , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

U

Ule, Andrej, Pod kostanji 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Unetič, Ines , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Unetič, Ines, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Uršič, Marko (Slovenia)

V

Vampelj Suhadolnik, Nataša, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Veble, Mateja
Vidmar Horvat, Ksenija, Univerza v Lljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Vidrih, Rebeka
Vintar Mally, Katja , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Virant, Špela
Virant, Špela, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Virant, Špela , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Visočnik, Nataša, Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Vitez, Primož , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Vodopivec, Nina (Slovenia)
Vogrinc, Jože
Vogrinc, Jože , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Vogrinčič Č., Ana , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Vogrinčič Č., Ana
Vollmaier Lubej, Janja (Slovenia)
Vrečko, Asta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Vrečko, Asta (Slovenia)
Vrečko, Janez , Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

W

Wagendorfer, Martin, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Mittelalterforschung, Abteilung für Schrift - und Buchwesen des Mittelalters, (Austria)

Z

Zakrajšek, Katja
Zalta, Anja

Ž

Žbontar, Zora, Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana (Slovenia)

Z

Zelenka, Miloš, Južnočeška univerza v Čeških Budĕjovicah
Zelenková, Anna, Slovanski inštitut Akademije znanosti Češke republike v Pragi

Ž

Žigon, Tanja, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Slovenia)
Žnidaršič Golec, Lilijana , Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana

Z

Zor, Miha, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Zor, Miha (Slovenia)
Zupančič, Jernej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Zupančič, Jernej (Slovenia)

Đ

Đorđević, Tamara

1 - 254 od 254 predmetov