Ars & Humanitas

ARS & HUMANITAS: revija za umetnost in humanistiko je interdisciplinarno zasnovana revija, ki združuje področji umetnosti in humanistike in krepi dialog med različnimi teoretskimi orientacijami.


L. 10, Št. 1 (2016): Konfucij in globalizacija: antični in sodobni konfucijanski diskurz

Celotna številka revije

Ogled celotne številke revije PDF

Kazalo

Predgovor

Jana S. Rošker
7-25

Študije: Sodobna Kitajska, preporod konfucijanstva in kitajske »nacionalne študije«

Raoul David Findeisen
PDF
31-43
Helena Motoh
PDF
44-61

Študije: Japonsko konfucijanstvo nekoč in danes

Marko Ogrizek
PDF
65-81
Nataša Visočnik
PDF
82-97
Luka Culiberg
PDF
98-116

Študije: Konfucijanska morala in njene implikacije

Andrej Ule
PDF
119-132
Nataša Vampelj Suhadolnik
PDF
133-161

Študije: Epistemološke osnove konfucijanskega nauka: zaskrbljena zavest, razum in intuicija

Jana S. Rošker
PDF
165-188
Téa Sernelj
PDF
189-205

Študije: Konfucijev Dolgi pohod: razvoj konfucijanskih študij v Latinski Ameriki

André Bueno
PDF
209-219
Barbara Pihler Ciglič
PDF
220-242

Recenzije

Jana S. Rošker
PDF
245-249
Barbara Pihler Ciglič
PDF
250-254