Brskaj kazalo naslovov


 
Izvod Naslov
 
Št. 22 (2004) 12. Ilešičevi dnevi - seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije Podrobnosti   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 22 (2004) 13. Ilešičevi dnevi - seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije Podrobnosti   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 29 (2008) 15. Ilešičevi dnevi - vrednote prostora in geografsko izobraževanje Ljubljana, 21.-22. septembra 2007 Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 34 (2010) 16. Ilešičevi dnevi - Lokalna oskrba s hrano, Ljubljana, 24.–25. september 2010 Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 27 (2007) 2. globalni kongres ekonomskih geografov Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 40 (2013) 21. zborovanje slovenskih geografov Bled, 3.–5. oktober 2013 Povzetek   PDF
Irena Mrak
 
Št. 42 (2014) 3. zborovanje slovenskih geomorfologov Livške Ravne, 30. maj – 1. junij 2014 Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 22 (2004) 4. mednarodna konferenca tranzicijskih držav o evropski dimenziji pouka geografije Podrobnosti   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 40 (2013) 90 let profesorja Ivana Gamsa Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 21 (2004) A geographical study of the international urban system between China and Japan in terms of Japanese affiliated entreprises Povzetek   PDF
Guoqing Du
 
Št. 21 (2004) A model od Spanish-Portuguese urban growth: the Atlantic axis Povzetek   PDF
Lois-González Rubén C.
 
Št. 21 (2004) A psycho-geography of crime areas: variations in the affective domain Povzetek   PDF
Wayne Kenneth David Davies
 
Št. 20 (2003) Akademik Ivan Gams in njegov vpliv na razvoj geomorfologije v Republiki Hrvaški Povzetek   PDF (English)
Andrija Bognar
 
Št. 29 (2008) Aktualizacija učnih vsebin z vidika vrednot prostora in participacije javnosti v procesu prostorskega planiranja Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 44 (2015) Alenka Jelen, Miha Klemenčič, Estera Popovič (ur.): Spodnja Savinjska dolina: v toku idej in doživetij po dolini zelenega zlata Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 45 (2016) Alexander Georg Supan – v Sloveniji spregledan geograf slovenskega rodu Povzetek   PDF
Dejan Cigale, Darko Ogrin
 
Št. 24 (2005) Ali je naravna členitev prostora lahko izhodišče za načrtovanje in urejanje prostora? Povzetek   PDF
Janez Marušič
 
Št. 28 (2007) Ali se zavedamo hitrosti erozijskih procesov - primer iz slovenske Istre Povzetek   PDF
Matija Zorn
 
Št. 13 (1999) Alpe kot območje kulturnega, družbenega in političnega stika Povzetek   PDF
Milan Bufon
 
Št. 37 (2012) Alpska konvencija in njen prispevek k trajnostnemu razvoju v slovenskem alpskem svetu Povzetek   PDF (English)
Matej Ogrin
 
Št. 23 (2005) Alpska politika in nevladne organizacije Povzetek   PDF
Matej Ogrin
 
Št. 5 (1987) Analiza mestne morfologije - dve metodi vrednotenja uličnih pročelij, predstavljeni na primeru mestnega središča Frankfurta na Maini Povzetek   PDF (Deutsch)
Michael Bross
 
Št. 39 (2013) Analiza padavin v panonskem in obpanonskem delu Srbije Povzetek   PDF (English)
Dragan Milošević, Stevan Savić
 
Št. 18 (2002) Aplikativna socialna geografija: upravljanje prostorskega planiranja in raziskovalne perspektive na področju "teorije prakse" Povzetek   PDF (English)
Markus Hilpert
 
Št. 18 (2002) Aplikativne možnosti geografije pri preučevanju pobočnih procesov Povzetek   PDF
Blaž Komac
 
Št. 18 (2002) Aplikativni vidiki politične geografije v planiranju integracije in razvoja kontaktnih prostorov Povzetek   PDF
Milan Bufon
 
Št. 22 (2004) Applicability of remote sensing in research of urban landuse - mednarodna konferenca Podrobnosti   PDF
Marko Krevs
 
Št. 38 (2012) Arabski prostor v geopolitični perspektivi Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 9 (1992) Arheologija in GIS Povzetek   PDF
Janez Dular, Božidar Slapšak, Božidar Slapšak, Zoran Stančič, Zoran Stančič, Sneža Tecco-Hvala, Sneža Tecco-Hvala
 
Št. 43 (2015) Assessing urban heat island impact on long-term trends of air temperatures in Ljubljana Povzetek   PDF (English)
Darko Ogrin, Marko Krevs
 
Št. 10 (1993) Auswirkungen der grenzöffnung 1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen republik Povzetek   PDF
Joerg Maier
 
Št. 4 (1987) Autobusni promet kao faktor suvremene organizacije prostora - primjer Jugoslavije Povzetek   PDF
Miroslav Sić
 
Št. 32 (2009) Barbara Lampič: Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 9 (1992) Baza digitalnih podatkov reliefa - nove možnosti 3D modeliranja reliefa Povzetek   PDF
Mateja Rihtaršič
 
Št. 21 (2004) Beirut - a city with so many faces Povzetek   PDF
Liliane Buccianti Barakat
 
Št. 40 (2013) Bibliografija prof. dr. Jurija Kunaverja Povzetek   PDF
Ida Knez Račič
 
Št. 45 (2016) Bibliografija prof. dr. Mirka Paka Povzetek   PDF
Ida Knez Račič
 
Št. 12 (1997) Bibliografija prof. dr. Vladimirja Klemenčiča za obdobje 1952-1996 Podrobnosti   PDF
Mojca Dolgan-Petrič
 
Št. 1 (1985) Bibliografija v tujini objavljenih del članov Oddelka za geografijo Podrobnosti   PDF
Janja Turk
 
Št. 40 (2013) Blaž Kodelja, Manja Žebre, Uroš Stepišnik: Poledenitev Trnovskega gozda Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 32 (2009) Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Geografski vidiki poplav v Sloveniji Povzetek   PDF
Matej Ogrin
 
Št. 11 (1995) Bližnja rekreacija prebivalcev mesta Ljubljane Povzetek   PDF
Matjaž Jeršič
 
Št. 9 (1992) Bližnja srečanja" z geografskimi informacijskimi sistemi" Povzetek   PDF
Matjaž Ivačič
 
Št. 22 (2004) Bodočnost mest - vpliv globalizacije in regionalizacije kot moteča elementa Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 32 (2009) Bolonjska prenova študijskih programov na Oddelku za geografijo Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 31 (2009) Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan Povzetek   PDF
Uroš Stepišnik, Mateja Ferk, Blaž Kodelja, Boštjan Burger, Maja Abramović, Simona Peterca
 
Št. 21 (2004) Canadian cities in transition: new sources of urban difference Povzetek   PDF
Larry S. Bourne
 
Št. 6 (1989) Častitljiv, vendar nesklenjen razvoj fizičnogeografskega laboratorija Povzetek   PDF
Darko Radinja
 
Št. 34 (2010) Čezmejni socioekonomski vplivi projektov plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in v Žavljah na slovenski turizem Povzetek   PDF (English)
Marjan Tkalčič, Robert Špendl
 
Št. 17 (2002) Čezmejno sodelovanje med Koroško in Slovenijo na podeželskem prostoru Povzetek   PDF
Igor Roblek
 
Št. 13 (1999) Čezmejno sodelovanje na primeru občine Tržič Povzetek   PDF
Irena Mrak
 
Št. 21 (2004) Changes in residential, occupational and gender structure of the greater Bangkok in the globalization process Povzetek   PDF
Satoshi Nakagawa
 
Št. 21 (2004) Cities in transition: monitoring growth trends in Delhi urban agglomeration 1991-2001 Povzetek   PDF
Debnath Mookherjee
 
Št. 21 (2004) Cities of Slovenia tomorrow according to regional development plans Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 19 (2003) Civilizacijske razvojne stopnje in razvojni problemi obrobnih območij v Sloveniji Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 23 (2005) CONSPACE Podrobnosti   PDF
Andrej Černe
 
Št. 32 (2009) Darko Ogrin, Dušan Plut: Aplikativna fizična geografija Slovenija Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 13 (1999) Das Europäische Raumentwicklungskonzept als Grundlage für grenzüberschreitende Kooperationen Povzetek   PDF
Friedrich M. Zimmermann
 
Št. 32 (2009) David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne (ur.): Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 21 (2004) Decentralization of the Zagreb urban region Povzetek   PDF
Ksenija Bašić
 
Št. 21 (2004) Decline and approaches to revitalization in small cities: the case of Saga, Japan Povzetek   PDF
Munetoshi Yamashita
 
Št. 44 (2015) Dejan Cigale, Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič, Blaž Repe (ur.): Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 44 (2015) Dejan Cigale: Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 36 (2011) Dejan Rebernik: Geografija naselij Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 30 (2008) Dejan Rebernik: Urbana geografija: geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 22 (2004) Delo, oskrba in preseljevanje kot dejavnik suburbanizacije Zagreba. Primer občine Bistra Povzetek   PDF (English)
Vedran Prelogović
 
Št. 46 (2016) Delo z učenci s posebnimi potrebami: mnenja in izkušnje učiteljev geografije Povzetek   PDF   PDF (English)
Tatjana Resnik Planinc, Karmen Kolnik
 
Št. 15 (2000) Delovanje teritorialne obrambe na območju Ljutomera, Ormoža in Gornje Radgone v vojni 1991 Podrobnosti   PDF
Ljubo Dražnik
 
Št. 10 (1993) Demografska analiza obmejnega območja slovensko - hrvaške meje v severovzhodni Sloveniji Povzetek   PDF
Uroš Horvat
 
Št. 38 (2012) Demografske in socialne značilnosti občin Spodnjega Posavja na osnovi modela trajnostnega razvoja na lokalni ravni Povzetek   PDF
Saša Založnik
 
Št. 25 (2006) Demografski potencial hribovskih kmetij na Dravskem Pohorju Povzetek   PDF
Boštjan Kefo Kerbler
 
Št. 43 (2015) Depopulacija in staranje prebivalstva na podeželskih območjih bjelovarsko-bilogorske županije (1961–2011) Povzetek   PDF (English)
Nenad Pokos, Ivo Turk, Dražen Živić
 
Št. 25 (2006) Depopulacija podeželskih območij in vplivi na infrastrukturo Povzetek   PDF (Deutsch)
Mathias Gutgesell, Beate Kadner, Jörg Maier
 
Št. 16 (2001) Depopulacija sjeverne hrvatske Istre Povzetek   PDF
Ivan Zupanc
 
Št. 12 (1997) Der Beitrag der Geographie zu Raumforschung und Raumordnung Povzetek   PDF
Klaus Wolf
 
Št. 32 (2009) Devetdeset let geografske knjižnice Povzetek   PDF
Martina Frelih, Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek, Janja Turk
 
Št. 33 (2010) Devetdeset let Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc, Simon Kušar
 
Št. 6 (1989) Dežni žlebiči kot pokazatelji starosti deforestacije Povzetek   PDF
Ivan Gams
 
Št. 13 (1999) Didaktični in strokovni prispevek Alpskih mladinskih raziskovalnih taborov v Posočju Povzetek   PDF
Radovan Lipušček
 
Št. 6 (1989) Didaktika geografije včeraj, danes in jutri Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 4 (1987) Die Nutzung des von der regionalen Geographie gebotenen Potentials für die Praxis: das Beispiel Adamaua/Kamerun Povzetek   PDF
Werner Fricke
 
Št. 15 (2000) Digitalni model reliefa in satelitske ortofoto karte Podrobnosti   PDF
Janko Rozman
 
Št. 4 (1987) Dileme o vsebini in položaju regionalne geografije v sistemu znanosti Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 8 (1991) Dileme regionalizacije Pohorskega Podravja Povzetek   PDF
Ivan Gams
 
Št. 23 (2005) Dinamika spreminjanja kategorij poselitvene rabe zemljišč v Sloveniji v obdobju 1991-2002 Podrobnosti   PDF
Marko Krevs
 
Št. 21 (2004) Dispersed and decentralised settlement system Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 45 (2016) Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja Povzetek   PDF
Nataša Kolega, Patricija Prelc
 
Št. 41 (2014) Določanje meje med mestom in podeželjem s pomočjo spoznavnih zemljevidov (na primeru občine Izola) Povzetek   PDF
Špela Guštin
 
Št. 4 (1987) Dometi in problemi (regionalne) geografije Jugoslavije Povzetek   PDF
Jovan Dj. Marković
 
Št. 3 (1986) Domoznanska dokumentacija med etnologijo in geografijo Povzetek   PDF
Duša Krnel-Umek
 
Št. 22 (2004) Drugi Melikovi dnevi - Geografija in njene aplikativne možnosti"" Podrobnosti   PDF
Milan Bufon
 
Št. 32 (2009) Družbena/socialna geografija na Univerzi v Ljubljani v luči preteklega in sodobnega dogajanja v slovenski družbi Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 12 (1997) Družbeni proizvod slovenskih mest Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 6 (1989) Družbenogospodarski prehod v Sloveniji Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 10 (1993) Družbenogospodarski razvoj obmejnih območij v Sloveniji Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 19 (2003) Države in regije v združeni Evropi Povzetek   PDF (English)
József Tóth
 
Št. 40 (2013) Dušan Plut, Tajan Trobec, Barbara Lampič: Regionalni viri Slovenije. Vodni viri Bele krajine Povzetek   PDF
Uroš Stepišnik
 
Št. 44 (2015) Dušan Plut, Tajan Trobec, Barbara Lampič: Regionalni viri Slovenije. Vodni viri Bele krajine Povzetek   PDF
Katja Vintar Mally
 
Št. 32 (2009) Dušan Plut (ur.): Bela krajina in Krajinski park Lahinja Povzetek   PDF
Tajan Trobec
 
Št. 38 (2012) Dušan Plut: Geografija okoljskih virov Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 42 (2014) Dušan Plut: Sonaravni razvoj Slovenije – priložnosti in pasti Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 21 (2004) Eisenhüttenstadt: monitoring a shrinking German city Povzetek   PDF
Lienhard Lötscher
 
Št. 39 (2013) Ekološka pridelava oljk v Sloveniji Povzetek   PDF
Dane Podmenik, Barbara Lampič, Martina Bavec
 
Št. 30 (2008) Ekološke sledi kot pomemben element geografskih zasnov za pripravo lokalnega programa varstva okolja Povzetek   PDF
Roman Rozman
 
Št. 8 (1991) Elementi demogeografskega razvoja v zgradbi Maribora Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 10 (1993) Elementi obmejnosti in faktorji oblikovanja prekomejnih območij na primeru Slovenije Povzetek   PDF
Milan Bufon
 
Št. 40 (2013) Energetska samozadostnost planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku Povzetek   PDF
Urban Jensterle
 
Št. 10 (1993) Entwicklungschancen der Grenznahen Gebiete von Ungarn Povzetek   PDF
Istvan Berenyi
 
Št. 21 (2004) Environmental issues of the Ljubljana urban region Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 21 (2004) Ethnic segregation in Tel-Aviv - Jaffa Povzetek   PDF
Itzhak Shnell
 
Št. 3 (1986) Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje in geografija Povzetek   PDF
Milan Natek
 
Št. 37 (2012) Evropska dimenzija in evropska identiteta z vidika pouka geografije v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 13 (1999) Evropska dimenzija poučevanja o Alpah Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 34 (2010) Evropsko podeželje in globalizacija – Eurorural 2010 Brno, 31.8.–2.9.2010 Povzetek   PDF
Barbara Lampič, Irena Mrak
 
Št. 10 (1993) Filozofija, metodologija in vizija razvoja podeželja Povzetek   PDF
Vilibald Premzl
 
Št. 19 (2003) Finančni središči Frankfurt/Main in Zürich in njuni obmestji – primerjava regionalih struktur Povzetek   PDF (Deutsch)
Christian Langhagen-Rohrbach
 
Št. 20 (2003) Fizična geografija in preučevanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 22 (2004) Fizična geografija pred novimi izzivi", znanstveni simpozij ob 80-letnici akademika prof. dr. Ivana Gamsa" Podrobnosti   PDF
Karel Natek
 
Št. 18 (2002) Fizičnogeografsko vrednotenje podeželskega prostora za kmetijstvo in pozidavo Povzetek   PDF
Maja Topole
 
Št. 30 (2008) Franc Lovrenčak: Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih kraških planot in Prokletij Povzetek   PDF
Blaž Repe
 
Št. 21 (2004) From urban form to urban relations: in search for a new kind of reflexive and critical knowledge in urban geography and city monitoring Povzetek   PDF
Jean Bernard Racine
 
Št. 9 (1992) GEO/SQL v vodnem gospodarstvu Povzetek   PDF
Andrej Vidmar, Mitja Brilly, Mitja Brilly
 
Št. 9 (1992) Geodetski podatki za geografske informacijske sisteme Povzetek   PDF
Božena Lipej
 
Št. 12 (1997) Geografija - prostorski koncept in planiranje Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 18 (2002) Geografija in celostni razvoj podeželja Povzetek   PDF
Stanko Pelc
 
Št. 3 (1986) Geografija in etnologija Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 3 (1986) Geografija in etnologija na mladinskih raziskovalnih taborih v Beli Krajini Povzetek   PDF
Andrej Dular
 
Št. 33 (2010) Geografija in evropske razvojne smernice izobraževalne in raziskovalne dejavnosti Povzetek   PDF
Lučka Lorber
 
Št. 38 (2012) Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 15 (2000) Geografija v vojaškem šolstvu Republike Slovenije Podrobnosti   PDF
Zvonimir Bratun
 
Št. 43 (2015) Geografija v vrtcih in na razredni stopnji osnovne šole v Sloveniji Povzetek   PDF
Maja Umek
 
Št. 22 (2004) Geografska problematika Ljubljane in Zagreba Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 16 (2001) Geografska problematika obmejnega naselja Dvori pri Movražu Povzetek   PDF
Valentina Brečko Grubar
 
Št. 28 (2007) Geografske dimenzije naravnih nesreč in varstva pred njimi Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 18 (2002) Geografske zasnove sonaravnega načrtovanja regionalnega napredka Zasavske regije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 41 (2014) Geografske zasnove sonaravnega razvoja in samooskrbe Slovenije Povzetek   PDF   PDF (English)
Dušan Plut
 
Št. 41 (2014) Geografske zasnove sonaravnega razvoja in samooskrbe Slovenije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 2 (1986) Geografske značilnosti gozdne vegetacije v KS Črna Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 3 (1986) Geografski determinizem in raziskovanje neevropskih kultur Povzetek   PDF
Zmago Šmitek
 
Št. 9 (1992) Geografski informacijski sistemi v regionalni geografiji in geoekologiji Povzetek   PDF
Drago Perko
 
Št. 18 (2002) Geografski pogledi na strokovne planerske analize Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 12 (1997) Geografski prehod Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 26 (2006) Geografski pristopi k proučevanju kriznih območij Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 18 (2002) Geografski prostor in turistična politika Povzetek   PDF
Marjan Tkalčič
 
Št. 23 (2005) Geografski radovi 1 Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 36 (2011) Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije Povzetek   PDF
Lucija Lapuh
 
Št. 15 (2000) Geografski vplivi na konverzijo vojaških baz - primer območja Kočevska Reka Podrobnosti   PDF
Vladimir Prebilič
 
Št. 6 (1989) Geografsko proučevanje življenjskega okolja - pomemben prispevek k programiranju regionalnega razvoja Povzetek   PDF (Deutsch)
Klaus Wolf
 
Št. 33 (2010) Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 36 (2011) Geografsko vrednotenje degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Povzetek   PDF
Anja Cvahte, Luka Snoj
 
Št. 45 (2016) Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica Povzetek   PDF
Ajda Kafol Stojanović, Blaž Repe
 
Št. 18 (2002) Geoinformatika in aplikativna geografija v Sloveniji Povzetek   PDF
Marko Krevs
 
Št. 28 (2007) Geomorfološke vsebine in njihova zastopanost v razlagi pokrajinskih značilnosti Triglavskega narodnega parka v primerjalni luči Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 41 (2014) Geomorfološke značilnosti Krasnega polja, severni Velebit, Hrvaška Povzetek   PDF (English)
Uroš Stepišnik
 
Št. 18 (2002) Geomorfološke značilnosti Tržaškega zaliva in obrobja Povzetek   PDF
Milan Orožen Adamič
 
Št. 13 (1999) Geomorfološki razvoj doline Krnice in njene zadnje poledenitve Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 19 (2003) Geopolitična lokacija Slovenije v perspektivi evropskih integracijskih procesov Povzetek   PDF (English)
Milan Bufon
 
Št. 40 (2013) Geopolitične perspektive srbskega vprašanja na Balkanu Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 10 (1993) Geopolitični položaj ter teoretski in metodološki poizkus opredelitve tipov obmejnih območij na primeru Slovenije Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 15 (2000) Geostrateški pomen vodnih virov Slovenije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 43 (2015) Geoturizem kot dejavnik razvoja Srednjebosanskega skrilavega hribovja (primer občine Fojnica) Povzetek   PDF (English)
Ajdin Kršić, Marija Misilo, Snježana Musa
 
Št. 14 (1999) Glavne razlike v življenjski ravni med slovenskimi mestnimi, obmestnimi in podeželskimi območji Podrobnosti   PDF
Marko Krevs
 
Št. 21 (2004) Globalising Dublin: indicators of an urban society in transition Povzetek   PDF
Niamh M. Moore
 
Št. 14 (1999) Globalizacija in razvoj slovenskih mest Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 14 (1999) Globalizacija in regionalizacija - novi pogledi na geografsko proučevanje mest Podrobnosti   PDF (Deutsch)
Klaus Wolf
 
Št. 6 (1989) Gospodarsko energijski vidik pri geografskem proučevanju Povzetek   PDF
Vincenc Malovrh
 
Št. 40 (2013) Gospodarsko sodelovanje afriških držav s Kitajsko: primer Angole Povzetek   PDF
Katja Vintar Mally, Tomaž Gorenc
 
Št. 40 (2013) Gostovanje prof. dr. Michaela Woodsa na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 38 (2012) Grafiti v Celju kot element mestnega prostora Povzetek   PDF
Leni Ozis
 
Št. 3 (1986) H genezi razmerja med etnologijo in geografijo Povzetek   PDF
Slavko Kremenšek
 
Št. 6 (1989) Haloze v zadnjih desetletjih Povzetek   PDF
Vladimir Bračič
 
Št. 9 (1992) HEGIS - GIS za zdravje in okolje Povzetek   PDF
Tadeja Fatur, Metoda Dodič Fikfak
 
Št. 29 (2008) Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji Povzetek   PDF
Tajan Trobec
 
Št. 28 (2007) Hidrološke raziskave ARSO na območju Bohinja Povzetek   PDF
Marjan Bat
 
Št. 46 (2016) Historična geografija Hrvatske Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 21 (2004) Household size and urban spatial change: end of an era? Povzetek   PDF
Robert Sinclair
 
Št. 21 (2004) How did the population in the Copenhagen region change, 1960-2002? Povzetek   PDF
Sven Illeris
 
Št. 4 (1987) Hribovske kmetije v pokrajinski strukturi Mežiške doline Povzetek   PDF
Milan Natek
 
Št. 12 (1997) Hrvaška zemljiška posest v občini Lendava kot sestavina mejne problematike Povzetek   PDF
Borut Belec
 
Št. 21 (2004) Hungarian regional development with the Europe of regions Povzetek   PDF
József Tóth
 
Št. 44 (2015) Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan Povzetek   PDF
Uroš Stepišnik, Blaž Repe
 
Št. 17 (2002) Idrijsko hribovje kot primer demografsko ogroženega območja Povzetek   PDF
Monika Benkovič Krašovec
 
Št. 44 (2015) Ilešičevi in Melikovi dnevi 2015 – novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Koper, 25. in 26. september 2015 Povzetek   PDF
Mojca Ilc Klun
 
Št. 26 (2006) Ilovnate zapolnitve v udornicah v zaledju izvirov Ljubljanice Povzetek   PDF
Uroš Stepišnik
 
Št. 40 (2013) In memoriam Profesor Igor Vrišer (* 13. 1. 1930 – ✝ 23. 1. 2013) Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 42 (2014) In memoriam Profesor Ivan Gams (*5. julij 1923 – ✝10. marec 2014) Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 40 (2013) In memoriam profesor Vladimir Klemenčič (* 10. 7. 1926 – ✝ 27. 5. 2013) Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 23 (2005) Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam za nadaljnji uravnotežen regionalno-prostorski razvoj Podrobnosti   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 2 (1986) Industrializacija koroške regije Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 18 (2002) Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije Povzetek   PDF
Drago Kladnik
 
Št. 26 (2006) Intenzivni program na obmejnem območju Avstrije in Češke Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 12 (1997) Interaktive Sozialgeographie Povzetek   PDF
Franz Schaffer
 
Št. 21 (2004) Interdependence in urban systems: the urban consequences of the growth of higher education and research in Sweden Povzetek   PDF
Olof Wärneryd
 
Št. 38 (2012) Irena Mrak: High mountain areas and their resilience to tourism development Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 17 (2002) Iskanje dodatnih virov zaslužka na podeželju: primer dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 31 (2009) Iskanje Homerjeve Itake. Bittlestone, R., Diggle, J., Underhill, J.: Odysseus unbound. The search for Homer's Ithaca: Cambridge University Press. Cambridge 2005 Povzetek   PDF
Marko Krevs
 
Št. 9 (1992) Izbiranje optimalnih poti za prevoz nevarnih snovi s pomočjo tehnologije geografskih informacijskih sistemov Povzetek   PDF
Marijan Žura
 
Št. 14 (1999) Izbrani elementi socialnogeografske preobrazbe Ljubljane Podrobnosti   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 18 (2002) Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 15 (2000) Izkoristek geografskega prostora teritorialne obrambe dolenjske pokrajine v vojni za Slovenijo v letu 1991 Podrobnosti   PDF
Albin Gutman
 
Št. 34 (2010) Izobraževanje za lokalno trajnostno oskrbo s hrano Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc
 
Št. 3 (1986) Izsledki geografskih raziskav in kulturna dediščina v zaledju koprske občine Povzetek   PDF
Mojca Ravnik
 
Št. 42 (2014) Japage: udornice na Kupreškem polju, Bosna in Hercegovina Povzetek   PDF (English)
Uroš Stepišnik
 
Št. 19 (2003) Japonska podjetja v Evropi – prispevek k globalizaciji? Povzetek   PDF (Deutsch)
Irmgard Schickhoff
 
Št. 40 (2013) Jernej Zupančič: Kulturna geografija. Raznolikost svetovnega prebivalstva in kulturnih pokrajin Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 44 (2015) Jernej Zupančič: Romi in romska naselja v Sloveniji Povzetek   PDF
Boštjan Rogelj
 
Št. 38 (2012) Jurij Senegačnik: Slovenija in njene pokrajine Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 23 (2005) Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi Podrobnosti   PDF
Nataša Pichler-Milanović
 
Št. 9 (1992) Kako tudi s slabšim DMR do uspešnih aplikacij Povzetek   PDF
Dalibor Radovan
 
Št. 46 (2016) Kakovost bivalnega okolja v soseski Murgle – skandinavski urbanizem v Ljubljani Povzetek   PDF (English)
Dejan Rebernik
 
Št. 13 (1999) Karavanke - od ločnice do stičišča Slovencev z obeh strani meje Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 42 (2014) Karel Natek, Darko Ogrin, Irma Potočnik Slavič: Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole Povzetek   PDF
Martina Frelih
 
Št. 32 (2009) Karel Natek in Marjeta Natek: Slovenija: portret države Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 38 (2012) Karel Natek in Marjeta Natek: Svet v presežnikih Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 36 (2011) Karpatsko-balkansko-dinarska geomorfološka konferenca 2011, 17.-20. oktober 2011, Ostravice, Češka Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 40 (2013) Karpatsko-balkansko-dinarska geomorfološka konferenca Stará Lesná (Slovaška), 24.–28. junij 2013 Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 38 (2012) Katja Vintar Mally: Geografija Podsaharske Afrike Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 13 (1999) Klimatska pogojenost debelinskega prirastka dreves ob slovenskih visokogorskih alpskih jezerih Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 15 (2000) Klimatske značilnosti širše okolice Postojne, Trebnjega in Ormoža Podrobnosti   PDF
Boris Zupančič
 
Št. 6 (1989) Kmetije kot činitelj in jedra gospodarske in socialne preobrazbe hribovskega sveta Povzetek   PDF
Milan Natek
 
Št. 6 (1989) Kmetijska pokrajina v luči spremenjnega državnega ukrepanja Povzetek   PDF (Deutsch)
Karl Ruppert
 
Št. 12 (1997) Kmetijsko obremenjevanje slovenskega alpskega sveta na izbranem primeru Povzetek   PDF
Darko Radinja
 
Št. 23 (2005) Kmetijstvo kot priložnost sonaravnega razvoja podeželja v Sloveniji Povzetek   PDF
Barbara Lampič
 
Št. 2 (1986) Kompatibilnost turizma na kmetiji in proizvodnje v celičnih obratih Povzetek   PDF
Matjaž Jeršič
 
Št. 42 (2014) Kompleksna gravitacijska območja in obseg migracijskih območij delovne sile v severni Transdanubiji, Madžarska Povzetek   PDF (English)
Tamás Hardi, Irén Szörényiné Kukorelli
 
Št. 5 (1987) Koncept endogenega regionalnega razvoja turizma v obrobnih območjih - primeri iz Frankovskega sredogorja Povzetek   PDF (Deutsch)
Gaby Troeger Weiss
 
Št. 41 (2014) Koncept trajnostno kompaktnega mesta Povzetek   PDF
Anja Šulin Košar
 
Št. 24 (2005) Koncepti policentrične ureditve Slovenije Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 4 (1987) Koncepti regionalizacije Povzetek   PDF
Krešimir Papić
 
Št. 35 (2011) Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori Povzetek   PDF
Petra Gostinčar
 
Št. 13 (1999) Konvencija o varstvu Alp in protokoli - izhodišča za trajnostni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu Povzetek   PDF
Vesna Kolar-Planinšič
 
Št. 4 (1987) Korelacija narodnog i naučnog koncipiranja prostornih cjelina na primeru Sap Kosovo Povzetek   PDF
Muharem Cerabregu
 
Št. 11 (1995) Krajevna identiteta na primeru srednje in zgornje Gorenjske Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 20 (2003) Kraške oblike kot geomorfološke naravne vrednote Povzetek   PDF (English)
Mario Panizza
 
Št. 28 (2007) Krčenje Triglavskega ledenika v luči osončenosti Povzetek   PDF
Matej Gabrovec, Klemen Zakšek
 
Št. 22 (2004) Kriminaliteta kot vse pomembnejši dejavnik kakovosti bivanja v ljubljanski urbani regiji Povzetek   PDF
Barbara Lampič
 
Št. 34 (2010) Kulturne terase v slovenskih pokrajinah Povzetek   PDF
Helena Križaj Smrdel
 
Št. 12 (1997) Landschaftspflege im Blickfeld angewandter Geographie Povzetek   PDF
Karl Ruppert
 
Št. 38 (2012) Lea Nemec, Tatjana Resnik Planinc: Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež Povzetek   PDF
Katja Vintar Mally
 
Št. 28 (2007) Ledenik pod Skuto kot pokazatelj podnebnih sprememb v slovenskem delu Alp Povzetek   PDF
Miha Pavšek
 
Št. 37 (2012) Ledeniška erozija v apnenčasti podlagi, da ali ne? Ob rob črnobeli geotektonski interpretaciji geomorfološke podobe Doline Triglavskih jezer Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 13 (1999) Lika - an example of socio-geographic change in highland Croatia Povzetek   PDF
Dane Pejnović
 
Št. 22 (2004) Ljubljanska urbana regija - problemska regija? Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 19 (2003) Ljubljanska urbana regija - razvojni trendi, problemi, možnosti Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 22 (2004) Lokacija in funkcija hipermarketov in nakupovalnih središč v Zagrebu Povzetek   PDF (English)
Aleksandar Lukić
 
Št. 5 (1987) Lokacijski dejavniki ponudnikov informacijske in komunikacijske opreme - proučeni na območju Ren - Maina Povzetek   PDF (Deutsch)
Ruth Bördlein
 
Št. 34 (2010) Lokalna vodooskrba na Krasu Povzetek   PDF
Nataša Ravbar
 
Št. 45 (2016) Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega Povzetek   PDF
Darko Ogrin, Tanja Koželj, Miroslav Vysoudil
 
Št. 11 (1995) Magistralno in regionalno cestno omrežje in občinska središča v Sloveniji Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 36 (2011) Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 24 (2005) Manj razvita območja kot element politike skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji: pretekle izkušnje in prihodnji izzivi Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 32 (2009) Marijan M. Klemenčič, Barbara Lampič in Irma Potočnik Slavič: Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 42 (2014) Matej Ogrin, Katja Vintar Mally, Anton Planinšek, Griša Močnik, Luka Drinovec, Asta Gregorič in Ivan Iskra: Onesnaženost zraka v Ljubljani. Koncentracije dušikovih oksidov, ozona, benzena in črnega ogljika v letih 2013 in 2014 Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 40 (2013) Matej Ogrin, Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun, Aljaž Plevnik: Trajnostna mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 32 (2009) Matej Ogrin: Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 32 (2009) Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič: The endeavors of Carinthian Slovenes for their ethnic survival with/against Austrian governments after World War II Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 6 (1989) Med antropogeografijo in socialno geografijo na ljubljanski univerzi Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 22 (2004) Mednarodna konferenca EUROGEO 2004 - geoinformatika v geografski učilnici Podrobnosti   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 36 (2011) Mednarodna konferenca Globalizacija evropskega podeželja: učinki, izzivi in priporočila (Globalization and rural regions in Europe: impacts, challenges and lessons), 12. in 13. oktober, Murska Sobota, Slovenija Povzetek   PDF
Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič
 
Št. 38 (2012) Mednarodna konferenca o evropski identiteti in 17. Ilešičevi dnevi, 14. – 15. september 2012, Ljubljana Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 44 (2015) Mednarodna konferenca s tematiko podeželja. Zadar, 4.– 6. september 2014 Povzetek   PDF
Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič
 
Št. 38 (2012) Mednarodno znanstveno srečanje Vpetost turizma na kmetiji v lokalno in mednarodno okolje Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 31 (2009) Mesto kot ekosistem Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 18 (2002) Mesto na prehodu Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 45 (2016) Mesto ponoči (na primeru Maribora) Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 4 (1987) Metodičke specifičnosti obrade regionalno-geografskih tema Povzetek   PDF
Zdravko Ivanović
 
Št. 4 (1987) Metodologija izrade geografskih monografija vojvodžanskih opština Povzetek   PDF
Dragoljub Bugarski, Pavle Tomić
 
Št. 4 (1987) Metropolitanske regije u sistemu regionalizacije Povzetek   PDF
Milan Vresk
 
Št. 40 (2013) Migracije v slovenskih šolskih geografskih učbenikih Povzetek   PDF
Jurij Senegačnik
 
Št. 44 (2015) Miha Koderman: Nazaj v domači kraj. Prostorske in turistične razsežnosti obiskovanja Slovenije s strani slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz Avstralije Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 4 (1987) Mikroregionalizacija geografsko-turističkog prostora Ulcinjske opštine Povzetek   PDF
Maksut Dž. Hadžibrahimović
 
Št. 28 (2007) Minimalne temperature v slovenskih mraziščih v zimi 2006/07 Povzetek   PDF (English)
Matej Ogrin
 
Št. 25 (2006) Mirovna geografija. Zasnova - projekti - perspektive Povzetek   PDF (Deutsch)
Franz Schaffer
 
Št. 13 (1999) Mladi in življenje v obmejnih regijah Slovenije Povzetek   PDF
Karmen Kolenc-Kolnik
 
Št. 12 (1997) Model morfološke in socialnogeografske zgradbe urbanega prostora na primeru Celja, Kopra in Ptuja Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 17 (2002) Model post-socialističnega prehoda na podeželju: odprtost in (ne)učenje proti neformalnim odnosom Povzetek   PDF (English)
Garri Raagmaa
 
Št. 28 (2007) Modeliranje naravnih procesov na primeru zemeljskih plazov Povzetek   PDF
Blaž Komac, Matija Zorn
 
Št. 22 (2004) Monitoring cities of tomorrow, Meeting of urban commission C 19 International Geographical Union Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 45 (2016) Morfogeneza slepe doline Brdanska dana Povzetek   PDF
Erika Kozamernik
 
Št. 5 (1987) Možnosti in meje državne politike decentralizacije na področju narodne obrambe Povzetek   PDF (Deutsch)
Herman Baer
 
Št. 13 (1999) Možnosti nadaljnjega sonaravnega razvoja ob treh sosednjih južnoalpskih rekah: Piavi, Tilmentu in Soči Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 8 (1991) Možnosti razvoja Rogle na Pohorju z vidika primernosti pokrajine za rekreacijo Povzetek   PDF
Uroš Horvat
 
Št. 9 (1992) Možnosti uporabe GIS v krajinskem planiranju Povzetek   PDF
Janez Marušič
 
Št. 37 (2012) Možnosti vključevanja geografije v upravljanje porečij Povzetek   PDF (English)
Klemen Prah
 
Št. 3 (1986) Multidisciplinarni pomen zbiranja ljudskega znanja o lokalnem okolju Povzetek   PDF
Ivan Gams
 
Št. 5 (1987) Nacionalni park Visoke Ture - problemi urejanja prostora v Alpah Povzetek   PDF (Deutsch)
Martin Seger
 
Št. 29 (2008) Nagrade ZGDS in priznanja DUGS za leto 2007 Povzetek   PDF
Mimi Urbanc, Matej Gabrovec, Rožle Bratec Mrvar
 
Št. 18 (2002) Napovedi sprememb rabe tal v Sloveniji do leta 2012 Povzetek   PDF
Franci Petek
 
Št. 2 (1986) Naravne in tehnično-ekonomske osnove za male HE v zgornji Mežiški dolini Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 18 (2002) Naravni potenciali regij in njihova raba Povzetek   PDF
Ana Vovk Korže
 
Št. 14 (1999) Naravnogeografske značilnosti kot možnost razvoja Slovenije Podrobnosti   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 18 (2002) Narodne manjšine - dejavnik povezovanja in konfliktov v državah tranzicije Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 10 (1993) Narodnostno mešano območje občine Lendava in nova državna meja Povzetek   PDF
Jernej Zupančič, Peter Repolusk
 
Št. 25 (2006) Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji Povzetek   PDF
Peter Repolusk
 
Št. 26 (2006) Nazaj k Evropi - geopolitični diskurzi o Srednji in Vzhodni Evropi v institucijah Evropske unije Povzetek   PDF
Boštjan Rogelj
 
Št. 4 (1987) Neka razmatranja o turističkoj regionalizaciji Jugoslavije na temelju indeksa turističke funkcionalnosti Povzetek   PDF
Zoran Klarić
 
Št. 27 (2007) Nekatere agroklimatske značilnosti Južne Moravske pomembne za vinogradništvo Povzetek   PDF (English)
Ondřej Antoš
 
Št. 11 (1995) Nekatere morfološke in hidrološke poteze povirja Baške grape Povzetek   PDF
Mauro Hrvatin
 
Št. 15 (2000) Nekatere topoklimatske značilnosti razporejanja temperature zraka in burje v razgibanem reliefu Slovenije Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 14 (1999) Nekatere značilnosti fizične strukture slovenskih mest Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 8 (1991) Nekatere značilnosti mestne klime Maribora Povzetek   PDF
Igor Žiberna
 
Št. 10 (1993) Nekateri elementi povezovanja Slovenije s sosednjimi državami Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 18 (2002) Nekateri geografski vidiki rodnostnega obnašanja na izbranih primerih (v Sloveniji) Povzetek   PDF
Damir Josipovič
 
Št. 8 (1991) Nekateri negativni pojavi v novejši preobrazbi pokrajinske podobe Zgornjega in Srednjega Posočja Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 15 (2000) Nekateri pogledi na prostor z zornega kota znanosti o varnosti Podrobnosti   PDF
Miran Mitar
 
Št. 11 (1995) Nekateri rezultati klimatskih meritev v Planici s poudarkom na meritvah terminalnih poganjkov dreves Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 14 (1999) Nemoč ali kriza stroke? Podrobnosti   PDF
Andrej Černe
 
Št. 46 (2016) (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Jurinčič
 
Št. 21 (2004) News from the urban front: adressing social innovations in urban and regional manegment Povzetek   PDF
Gerhard Braun
 
Št. 15 (2000) NIKA 3.0 - GIS orodje za analizo terena Podrobnosti   PDF
Marijan Slak
 
Št. 21 (2004) Non inner-city gentrification in Israel Povzetek   PDF
Amiram Gonen
 
Št. 24 (2005) Nov zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - novo obdobje slovenske regionalne politike Podrobnosti   PDF
Simon Kušar
 
Št. 24 (2005) Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih območij Slovenije Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 28 (2007) Nove interpretacije fluvialnih sedimentov na Krasu Povzetek   PDF
Andrej Mihevc
 
Št. 32 (2009) Novejša raziskovalna in pedagoška prizadevanja ter dosežki katedre za didaktiko geografije na ljubljanski univerzi Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 20 (2003) Novejše smeri v krasoslovnih raziskavah Povzetek   PDF
Andrej Kranjc
 
Št. 6 (1989) Novejši tokovi urbanizacije v Sloveniji Povzetek   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 20 (2003) Novejši trendi v geografskem raziskovanju prsti in rastlinstva v Sloveniji in v tujini Povzetek   PDF
Ana Vovk Korže
 
Št. 19 (2003) Novi impulzi socialno-geografske preobrazbe po Povzetek   PDF (Deutsch)
Vladimir Klemenčič
 
Št. 26 (2006) Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini Povzetek   PDF
Blaž Repe
 
Št. 30 (2008) Novi zmagovalci in poraženci na podeželju Doris Schmied (ur.): Winning and losing. The changing geography of Europe's rural areas Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 6 (1989) O delu knjižnice Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Povzetek   PDF
Tatjana Šifrer, Janja Turk, Janja Turk
 
Št. 6 (1989) O demogeografskom procesu u (ne)urbanom prostoru SR Hrvatske Povzetek   PDF
Mladen Friganović
 
Št. 29 (2008) O pomenih pokrajine Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 20 (2003) O razvoju fizične geografije v Sloveniji in njenih sodobnih izzivih Povzetek   PDF
Ivan Gams
 
Št. 6 (1989) O regionalni geografiji na ljubljanski univerzi Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 4 (1987) O sodobni regionalni geografiji Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 6 (1989) O terminološki problematiki v slovenski geografiji Povzetek   PDF
Darko Radinja
 
Št. 6 (1989) Ob 70-letnici poučevanja in raziskovanja geografije na ljubljanski univerzi Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 28 (2007) Ob 80. letnici prof. dr. Darka Radinje Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 45 (2016) Ob osemdesetletnici zaslužnega rednega prof. dr., dr. h. c. Mirka Paka Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 40 (2013) Občina Brežice – obmejnost kot priložnost brezmejnih možnosti. 16. geografski raziskovalni tabor, Brežice, 7.–15. 7. 2012 Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 25 (2006) Oblike podeželskih naselij na Poljskem in njihova preobrazba v teku zgodovine Povzetek   PDF (English)
Marek Koter, Mariusz Kulesza
 
Št. 19 (2003) Oblike sodelovanja in organizacije za mestne regije – primeri iz Nemčije Povzetek   PDF (Deutsch)
Jens Peter Scheller
 
Št. 16 (2001) Oblikovanje čezmejnih vezi na tromeji med Slovenijo, Hrvaško in Italijo v Istri Povzetek   PDF
Milan Bufon
 
Št. 10 (1993) Obmejna območja in narodnostne manjšine na Madžarskem leta 1990 Povzetek   PDF
Jozsef Toth
 
Št. 15 (2000) Obrambnogeografsko vrednotenje Srednjega Posotelja Podrobnosti   PDF
Emil Pižorn
 
Št. 18 (2002) Ocena ranljivosti prsti in vegetacije Povzetek   PDF
Barbara Lampič
 
Št. 24 (2005) Ocena vrednosti kmetijske proizvodnje v Republiki Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 6 (1989) Odnos med rabo tal in naklonom površja Povzetek   PDF
Marjan Bat
 
Št. 25 (2006) Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 26 (2006) Odnos prebivalcev Mestne občine Koper do Luke Koper Povzetek   PDF
Mateja Pirc, Klemen Strmšnik, Jurij Dobnik
 
Št. 16 (2001) Odnos prebivalcev obmejnih območij Slovenije do slovensko-hrvaške državne meje Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 18 (2002) Odnos prebivalcev obremenjenih območij do okolja in okoljskih problemov na vzorčnih primerih Šaleške doline in Zasavja Povzetek   PDF
Matjaž Šalej
 
Št. 18 (2002) Odnos prebivalcev zahodnega dela Šaleške doline do pokrajinskih virov Povzetek   PDF
Natalija Špeh
 
Št. 31 (2009) Odnos prebivalstva slovenskih alpskih turističnih krajev do turizma in njegovih učinkov Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 16 (2001) Odnosi i veze u prigraničnim područjima na primjeru hrvatsko-slovenske granice Povzetek   PDF
Zoran Stiperski
 
Št. 12 (1997) Odsev globalnih družbenih sprememb na vsebino regionalnega prostorskega planiranja Povzetek   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 18 (2002) Ogroženost zaradi naravnih procesov kot strukturni element slovenskih pokrajin Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 18 (2002) Ohranjanje regionalne raznolikosti stanovanjske hiše v Sloveniji Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 30 (2008) Okoljevarstvena problematika zasebnih zelenjavnih vrtov na vodovarstvenih območjih Ljubljane Povzetek   PDF
Sara Strajnar
 
Št. 30 (2008) Okoljska globalizacija, svetovno gospodarstvo in Slovenija Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 28 (2007) Okoljska in razvojna vloga kmetijstva v Mestni občini Ljubljana Povzetek   PDF
Barbara Lampič
 
Št. 31 (2009) Okoljski izzivi trajnostnega razvoja v hrvaškem delu severnega Jadrana Povzetek   PDF (English)
Jelena Lončar, Mladen Maradin
 
Št. 33 (2010) Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 28 (2007) Okoljski vidiki ohranjanja in zaščite vrtač v Sloveniji Povzetek   PDF
Mateja Breg
 
Št. 41 (2014) Okoljski vplivi planinskih koč v visokogorju Kamniško-Savinjskih Alp Povzetek   PDF
Nejc Bobovnik
 
Št. 14 (1999) Omrežje mest kot perspektiva medobčinskega sodelovanja - predstavitev "novega" prostorsko ureditvenega dejavnika Podrobnosti   PDF (Deutsch)
Jochen Würges
 
Št. 13 (1999) Omrežje občin - povezanost v Alpah - projekt, ki živi Povzetek   PDF
Neda Kovačič
 
Št. 6 (1989) Onesnaženje in prostorski razvoj Slovenije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 28 (2007) Onesnaženost ledenika Baltoro kot posledica turistične dejavnosti Povzetek   PDF
Irena Mrak
 
Št. 13 (1999) Onesnaževanje gorskih jezer Povzetek   PDF
Anton Brancelj
 
Št. 2 (1986) Opredelitev dnevne migracije v občini Ravne na Koroškem s posebnim ozirom na možnosti celične proizvodnje Povzetek   PDF
Anton Gosar
 
Št. 11 (1995) Opredelitev mest in mestnih občin v Republiki Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 32 (2009) Oris raziskovanja na področju okoljske geografije ob 90-letnici Oddelka za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 19 (2003) osamosvojitvi slovenije leta 1991 Povzetek   PDF (Deutsch)
Elke Tharun
 
Št. 34 (2010) Osemdeset let akademika prof. dr. Igorja Vrišerja Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 42 (2014) Osemdeset let prof. dr. Matjaža Jeršiča Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 27 (2007) Oskrbne funkcije v organizaciji mestnega prostora - na primeru Maribora Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 34 (2010) P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (ur.): Po raznovrstnih teoretskih poteh k razumevanju podeželja Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 23 (2005) Pandorina skrinjica - geografski pogledi na prostorske analize v planiranju Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 41 (2014) Paradigma sodobne energetske varnosti Povzetek   PDF
Vladimir Prebilič, Jelena Juvan
 
Št. 8 (1991) Pedogeografska regionalizacija Pomurske ravnine Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 13 (1999) Pedogeografske in vegetacijskogeografske značilnosti Julijskih Alp Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 6 (1989) Pedogeografske razmere na krasu Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 21 (2004) Perceptual spatial differentiation of Ljubljana Povzetek   PDF
Marko Krevs
 
Št. 35 (2011) Periglacialne in ledeniške oblike v zahodnem delu Pohorja Povzetek   PDF
Jaroslav Obu
 
Št. 27 (2007) Periglacialne oblike na Pohorju Povzetek   PDF (English)
Karel Natek
 
Št. 14 (1999) Perspektive upravne ureditve v zgostitvenih območjih na primeru regije Ren-Maina Podrobnosti   PDF (Deutsch)
Jens Peter Scheller
 
Št. 21 (2004) Plan for city identity establishment and city marketing the case of Kimpo city Povzetek   PDF
Kim Inn
 
Št. 3 (1986) Planinsko gospodarstvo naših Alp v luči dosedanjih etnoloških in geografskih raziskav Povzetek   PDF
Jurij Senegačnik
 
Št. 34 (2010) Planiranje kot dejavnik lociranja proizvodnih dejavnosti v Sloveniji Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 4 (1987) Planske regije i problemi kompleksnog regionalnog razvoja Povzetek   PDF
Novak Zubić
 
Št. 39 (2013) Pleistocenska poledenitev Biokova Povzetek   PDF
Manja Žebre, Uroš Stepišnik
 
Št. 40 (2013) Pleistocenska poledenitev v Logarski dolini Povzetek   PDF
Borut Stojilković, Uroš Stepišnik, Manja Žebre
 
Št. 11 (1995) Plužna pri Bovcu, primer transformacije obmejnega naselja, njegovega prebivalstva in zemljišča Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 22 (2004) Podeželje na prelomu tisočletja: izzivi in problemi Podrobnosti   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 25 (2006) Podeželje v sodobnih razvojnih razmerah Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 22 (2004) Podiplomski študij na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Podrobnosti   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 19 (2003) Podjetniški angažma v mestu in regiji - primeri iz regije Ren-Maina Povzetek   PDF (Deutsch)
Robert Fischer
 
Št. 25 (2006) Podjetniško svetovanje. Nova smer aplikativne socialne in ekonomske geografije - LEGOLAND (Nemčija) Povzetek   PDF (Deutsch)
Klaus Kellner
 
Št. 13 (1999) Podobe Alp - včeraj za jutri Podrobnosti   PDF
Mojca Dolgan-Petrič
 
Št. 29 (2008) Pogled na indikatorje - kazalce za merjenje trajnostnega razvoja Povzetek   PDF
Ana Vovk Korže
 
Št. 45 (2016) Pojav znižane meje sneženja na območju doline Planice in Peči (Tromeje) Povzetek   PDF
Danijela Strle, Matej Ogrin
 
Št. 28 (2007) Pokrajina, krajina in regija v luči Geografskega terminološkega slovarja Povzetek   PDF
Ivan Gams
 
Št. 13 (1999) Pokrajine v Sloveniji Povzetek   PDF
Andrej Čokert
 
Št. 13 (1999) Pokrajinski vidiki rabe premogovniškega ugrezninskega Velenjskega jezera Povzetek   PDF
Emil Šterbenk
 
Št. 13 (1999) Pokrajinski vidiki sonaravnega razvoja zavarovanih območij slovenskih Alp Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 26 (2006) Pokrajinskoekološka členitev Zgornje Gorenjske Povzetek   PDF
Andreja Ferreira
 
Št. 20 (2003) Pokrajinskoekološke enote v Planici Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 23 (2005) Poletne temperature zraka v Ljubljani (Slovenija) in Olomoucu (Češka) v obdobju 1961-2000 Povzetek   PDF (English)
Martin Jurek
 
Št. 16 (2001) Političkogeografski aspekti hrvatsko-slovenskih odnosa u razdoblju 1991-2000 Povzetek   PDF
Mladen Klemenčić
 
Št. 32 (2009) Političnogeografska analiza Balkana Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 13 (1999) Pomen Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) pri pouku in terenskem delu geografije Povzetek   PDF
Špela Odar
 
Št. 22 (2004) Pomen kolodvorskih predelov v prostorsko-funkcijskem razvoju Zagreba Povzetek   PDF (English)
Miroslav Sić
 
Št. 29 (2008) Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 22 (2004) Pomen prometa za ljubljansko mestno aglomeracijo Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 33 (2010) Pomen prometa za oblikovanje prostora in regije Povzetek   PDF
Jani Kozina
 
Št. 18 (2002) Pomen študij ranljivosti okolja za sonaravni razvoj Slovenije Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 27 (2007) Pomen terciarnih dejavnosti v razvoju Ljubljane Povzetek   PDF
Angelca Rus
 
Št. 28 (2007) Pomen vzdrževanja dinamičnega ravnovesja za sonaravni razvoj Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 5 (1987) Poreklo prebivalstva slovenskih mest Povzetek   PDF (Deutsch)
Mirko Pak
 
Št. 29 (2008) Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Koper Povzetek   PDF
Santina Lavrič, Sara Strajnar
 
Št. 16 (2001) Posebnosti Istre kao prigranične regije Hrvatske Povzetek   PDF
Miroslav Sić
 
Št. 24 (2005) Poskus opredelitve sodobnih problemov razvoja kulturne pokrajine slovenskega podeželja Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 43 (2015) Poskus večkriterijskega iskanja alternativnih krmnih rastlin na območju Spodnje Savinjske doline Povzetek   PDF
Alenka Jelen, Blaž Repe
 
Št. 18 (2002) Posočje v sedanjih in nastajajočih slovenskih regijah ter v bližajoči se vključitvi Slovenije v Evropsko skupnost Povzetek   PDF
Radovan Lipušček
 
Št. 28 (2007) Posvet v počastitev 80. letnice prof. dr. Darka Radinje Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 36 (2011) Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji Povzetek   PDF
Anamarija Slabe, Barbara Lampič, Luka Juvančič
 
Št. 6 (1989) Potovanja študentov geografije - primer vrednotenja prostora za rekreativne potrebe specifične socialnogeografske skupine prebivalcev Slovenije/Jugoslavije Povzetek   PDF
Anton Gosar
 
Št. 26 (2006) Povezanost med vremenom in obiskom izbranih turističnih točk v Sloveniji Povzetek   PDF
Katja Vrtačnik Garbas
 
Št. 27 (2007) Povezovanje socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih pritiskov Povzetek   PDF (English)
Katja Vintar Mally
 
Št. 18 (2002) Pozebe v Primorju z vidika uspevanja mediteranskih kultur Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 13 (1999) Poznavanje Triglavskega narodnega parka Povzetek   PDF
Tina Velkavrh
 
Št. 15 (2000) Prebivalstvo Slovenije danes Podrobnosti   PDF
Nelka Vertot
 
Št. 23 (2005) Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005 Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 46 (2016) Predlog kvantitativnega modela vrednotenja geodiverzitete na primeru krasa zgornje Pivke, Slovenija Povzetek   PDF   PDF (English)
Uroš Stepišnik, Aleksandra Trenchovska
 
Št. 26 (2006) Prednosti in omejitve uporabe kazalcev sonaravnega razvoja Povzetek   PDF
Katja Vintar Mally
 
Št. 24 (2005) Prednosti in pasti prostorskega planiranja na regionalni ravni Povzetek   PDF
Helena Šolar
 
Št. 9 (1992) Predstavitev paketov za vnos in pripravo podatkov za GIS Povzetek   PDF
Rok Leskovec
 
Št. 28 (2007) Predstavitev znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela profesorja Darka Radinje Povzetek   PDF
Ida Knez Račič, Barbara Lampič
 
Št. 38 (2012) Prehranska varnost sveta in Slovenije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 8 (1991) Prekmurje kot nerazvito obmejno območje v Sloveniji Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 10 (1993) Prekomejna zemljiškoposestna pomešanost in zaposlovanje- primer obmejnih občin SV Slovenije s Hrvaško Povzetek   PDF
Borut Belec
 
Št. 10 (1993) Prekomejno povezovanje: možnosti za sodelovanje v štajersko-slovenski obmejni regiji Povzetek   PDF
M. Steiner, D. Sturn, R. Wendner
 
Št. 15 (2000) Prenos obveščevalne priprave bojišča v delo poveljstev slovenske vojske in njena geoinformacijska podpora Podrobnosti   PDF
Alojz Šteiner
 
Št. 31 (2009) Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju Povzetek   PDF (English)
Miroslav Vysoudil, Darko Ogrin
 
Št. 18 (2002) Preobrazba podeželja ob slovensko-hrvaški meji Povzetek   PDF
Marko Koščak
 
Št. 34 (2010) Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije Povzetek   PDF
Blaž Repe
 
Št. 36 (2011) Preučevanje zgodovinskih pokrajin s pomočjo starih kart, s poudarkom na lokacijski natančnosti Povzetek   PDF (English)
Jindřich Frajer, Jan Geletič
 
Št. 36 (2011) Prihodnost zimskega turizma na Planini pod Golico v luči globalnega segrevanja Povzetek   PDF
Matej Ogrin, Darko Ogrin
 
Št. 22 (2004) Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 9 (1992) Primer uporabe GIS pri iskanju možnih virov onesnaževanja vode na krasu Povzetek   PDF
Marko Krevs, Igor Jurinčič
 
Št. 9 (1992) Primer uporabe GIS-a v topoklimatski analizi pokrajine za potrebe vinogradništva Povzetek   PDF
Igor Žiberna
 
Št. 9 (1992) Primeri uporabe GIS pri katastru odlagališč odpadkov in ocenjevanju njihove nevarnosti Povzetek   PDF
Igor Šebenik, Robert Špendl
 
Št. 30 (2008) Primerjava izbranih ukrepov skupne kmetijske politike med Češko republiko in Slovenijo Povzetek   PDF (English)
Hana Svobodová
 
Št. 30 (2008) Primerjava planskega in dejanskega stanja v prostoru občine Medvode Povzetek   PDF
Janez Berdavs
 
Št. 40 (2013) Primerjava poletne onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom v Ljubljani med letoma 2005 in 2013 Povzetek   PDF
Matej Ogrin, Katja Vintar Mally
 
Št. 19 (2003) Primerjava stanovanjskega trga med nemškim Vzhodom in Zahodom Povzetek   PDF (Deutsch)
Gerd Rothenwallner
 
Št. 4 (1987) Prioritetne turističke regije Srbije Povzetek   PDF
Stevan M. Stanković
 
Št. 25 (2006) Pripombe k konceptu geografije jezika Povzetek   PDF (Deutsch)
Peter Jordan
 
Št. 23 (2005) Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji Podrobnosti   PDF
Blaž Repe
 
Št. 23 (2005) Priročnik za spoznavanje prsti na terenu Podrobnosti   PDF
Blaž Repe
 
Št. 18 (2002) Prisotnost geografov in pomen geografije v inštitucijah regionalnega planiranja Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 6 (1989) Prispevek geografov Inštituta za raziskovanje Krasa k reševanju prostorske problematike Povzetek   PDF
Andrej Kranjc
 
Št. 24 (2005) Prispevek k integraciji prostorskega, socialnega, gospodarskega in okoljskega načrtovanja Povzetek   PDF
Andrej Pogačnik
 
Št. 14 (1999) Prispevek k proučevanju regionalno-geografskih razsežnosti oblikovanja mestnih regij v Sloveniji v pogojih globalizacije in trajnostno sonaravnega razvoja Podrobnosti   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 30 (2008) Prispevek k razumevanju zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male gore Povzetek   PDF
Milan Hornak, Uroš Stepišnik
 
Št. 29 (2008) Prispevek šol k okoljskemu razvoju lokalnih skupnosti Povzetek   PDF
Ana Vovk Korže
 
Št. 26 (2006) Prispevek urbane geografije k urbanističnemu planiranju - primer ureditve degradiranega območja Trbovelj Povzetek   PDF
Naja Marot
 
Št. 43 (2015) Problem definicije korozijskih vrtač Povzetek   PDF (English)
Uroš Stepišnik
 
Št. 3 (1986) Problem narodnosti in narodnih manjšin v procesu urbanizacije z vidika geografije in etnologije Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 5 (1987) Problem zaposlovanja mladih v obrobnih območjih kot predmet razmišljanja o spremembi regionalnih razvojnih shem - na primeru severne Bavarske Povzetek   PDF (Deutsch)
Jürgen Weber
 
Št. 21 (2004) Problematic of the functional structure of Slovene cities Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 24 (2005) Problematika razvoja mest in spreminjanja rabe mestnega prostora Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 17 (2002) Problematika slovenskega podeželja na primeru Brkinov Povzetek   PDF
Blaž Barborič
 
Št. 13 (1999) Problematika sonaravnega razvoja v slovenskem alpskem svetu (na primeru Rateške pokrajine) Povzetek   PDF
Darko Radinja
 
Št. 18 (2002) Problemi jezikovne politike v EU in možnosti aplikativne geografije Povzetek   PDF (English)
Colin H. Williams
 
Št. 6 (1989) Problemi prostornog uredjenja privredno nedovoljno razvijenih područja Bosne i Hercegovine Povzetek   PDF
Miloš D. Mišković
 
Št. 17 (2002) Procesi deagrarizacije in urbanizacije slovenskega podeželja Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 46 (2016) Prof. dr. Darko Radinja (11. 1. 1927–9. 12. 2016) Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 40 (2013) Prof. dr. Jurij Kunaver, osemdesetletnik Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 34 (2010) Profesor Borut Belec, osemdesetletnik Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 29 (2008) Promet urbanega območja Ljubljane in Münstra Povzetek   PDF
Špela Verovšek
 
Št. 10 (1993) Prometno geografski vidiki nove državne meje Povzetek   PDF
Andrej Černe, Stanko Pelc
 
Št. 27 (2007) Prometno onesnaževanje ozračja v Ljubljani Povzetek   PDF (English)
Matej Ogrin
 
Št. 2 (1986) Prometnogeografski položaj krajev v KS Črna Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 15 (2000) Prostor kot temeljni element izvajanja računalniško podprtih vaj Podrobnosti   PDF
Dušan Marinčič
 
Št. 6 (1989) Prostorni prerazmeštaj stanovništva i njegove implikacije na razvitak naselja u SR Makedoniji Povzetek   PDF
Mitko Panov
 
Št. 2 (1986) Prostorska organizacija družbene infrastrukture v občini Ravne s posebnim ozirom na KS Črna Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 27 (2007) Prostorske in funkcijske spremembe v novejšem urbanem razvoju Zagreba Povzetek   PDF (English)
Miroslav Sić
 
Št. 23 (2005) Prostorske razlike v dohodkih prebivalstva Mestne občine Ljubljana Podrobnosti   PDF
Marko Krevs
 
Št. 17 (2002) Prostorske značilnosti in spremembe Janč z okolico Povzetek   PDF
Zvonimir Bratun
 
Št. 12 (1997) Prostorski aspekti manjšinske problematike v luči slovenskega socialnogeografskega in političnogeografskega proučevanja Povzetek   PDF
Milan Bufon
 
Št. 2 (1986) Prostorski dejavniki za lokacijo proizvodnih celic na območju KS Črne na Koroškem Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 40 (2013) Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v južnem delu Ljubljanske urbane regije Povzetek   PDF (English)
Dejan Rebernik, Marko Krevs
 
Št. 5 (1987) Prostorski vidiki ponudbe in povpraševanja po novih telekomunikacijskih uslugah v ZR Nemčiji Povzetek   PDF (Deutsch)
Norbert Kordey
 
Št. 25 (2006) Prostorski vidiki razvoja kmetij Povzetek   PDF
Anton Perpar, Matija Kovačič
 
Št. 46 (2016) Prostorsko načrtovanje in preobrazbe prostorske strukture Zagreba Povzetek   PDF (English)
Vedran Prelogović, Tomislav Pintarić, Dražen Njegač
 
Št. 46 (2016) Prostorsko-časovna razporeditev hudourniških poplav v Sloveniji Povzetek   PDF   PDF (English)
Tajan Trobec
 
Št. 9 (1992) Prototipni modeli v sistemu geoinformacijske infrastrukture Povzetek   PDF
Matjaž Hribar
 
Št. 25 (2006) Proučevanje manjšin in obmejnih območij v zgornjem Jadranu - raziskovalni pristopi in problemi v luči politične geografije Povzetek   PDF
Milan Bufon
 
Št. 31 (2009) Prvi mednarodni geografski znanstveni simpozij Preobrazba podeželja v času tranzicije in vključevanja v Evropsko unijo (Transformation of rural areas in the conditions of transition and integration into the European Union, Kupres (Bosna in Hercegovina), 7.-10. maj 2009) Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 25 (2006) Raba tal: stičišče med okoljem in družbo Povzetek   PDF (Deutsch)
Karl Ruppert
 
Št. 44 (2015) Rakova Jelša in Sibirija – etnični četrti v preobrazbi Povzetek   PDF (English)
Dejan Rebernik
 
Št. 32 (2009) Raziskovalna dejavnost na Oddelku za geografijo Povzetek   PDF
Barbara Lampič, Irena Mrak
 
Št. 5 (1987) Raziskovalno delo Kulturnogeografskega inštituta Univerze J. W. Goethe v Frankfurtu na Maini ob koncu osemdesetih let Povzetek   PDF (Deutsch)
Klaus Wolf
 
Št. 6 (1989) Razmestitev obrtne dejavnosti v SR Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 8 (1991) Razporeditev prebivalstva v Severovzhodni Sloveniji z vidika kraja bivanja in kraja zaposlitve Povzetek   PDF
Borut Belec
 
Št. 20 (2003) Razumevanje okoljskih problemov na dinarskem krasu Povzetek   PDF (English)
Jean Nicod
 
Št. 32 (2009) Razvoj fizične geografije na ljubljanski univerzi Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 29 (2008) Razvoj geografskih kurikulov in izobraževalni potencial geografije na začetku 21. stoletja Povzetek   PDF
Karmen Kolenc Kolnik
 
Št. 18 (2002) Razvoj in novi teoretični in metodološki koncepti ter aplikacija socialne geografije Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 8 (1991) Razvoj industrije v Mariboru s posebnim poudarkom na razvojnih dejavnikih Povzetek   PDF
Andrejka Slavec
 
Št. 42 (2014) Razvoj prebivalstva in urbanizacijski procesi v Ljubljanski urbani regiji po letu 2002 Povzetek   PDF (English)
Dejan Rebernik
 
Št. 22 (2004) Razvoj prebivalstva v ljubljanski urbani regiji Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 26 (2006) Razvoj trgovine in nakupovalna središča v Ljubljani Povzetek   PDF (English)
Dejan Rebernik, Martina Jakovčić
 
Št. 5 (1987) Razvojna politika za obrobna območja - opredelitev regionalne odvisnosti in regionalne samoupravne organiziranosti Povzetek   PDF (Deutsch)
Jörg Maier
 
Št. 34 (2010) Razvojna problematika Haloz na primerih katastrskih občin Gorca in Slatina Povzetek   PDF
Vladimir Korošec, Mirko Pak
 
Št. 37 (2012) Razvojna trojnost Slovenske Istre Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 17 (2002) Razvojne možnosti občine Loški Potok Povzetek   PDF
Sabina Frelih
 
Št. 41 (2014) Razvojni položaj Gorenjske statistične regije Povzetek   PDF
Simon Kušar, Andrej Černe
 
Št. 29 (2008) Razvojni potenciali zavarovanih območij Povzetek   PDF
Jernej Tiran
 
Št. 17 (2002) Razvojni problemi in možnosti občine Žužemberk Povzetek   PDF
Katarina Volčini
 
Št. 17 (2002) Razvojni problemi podeželja na Otoku Princa Edvarda, Kanada Povzetek   PDF (English)
Stephen Arthur Royle
 
Št. 20 (2003) Razvojno-varovalni pomen pokrajinsko-ekološke sestave Slovenije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 34 (2010) Realni potencial za lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji Povzetek   PDF
Anton Perpar, Andrej Udovč
 
Št. 21 (2004) Recent development of Slovene towns - social structure and transformation Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 34 (2010) Rečni meandri na kraških poljih Povzetek   PDF
Luka Černuta
 
Št. 21 (2004) Reflections on the concept and conceptualisation of the urban neighbourhood in societies in transition: the case of Pretoria (South Africa) Povzetek   PDF
A. C. Horn
 
Št. 23 (2005) Regija in regionalna struktura Slovenije Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 19 (2003) Regija Ren-Maina v Evropi regij: priložnosti, možnosti, nevarnosti Povzetek   PDF (Deutsch)
Klaus Wolf
 
Št. 21 (2004) Regional characteristics of building supply in a newly developed city in Japan Povzetek   PDF
Jun Tsutsumi
 
Št. 21 (2004) Regional differences in commuting activities of inhabitants in the Tokyo metropolitan suburb Povzetek   PDF
Masaki Kawase
 
Št. 20 (2003) Regional geography and Ivan Gams Povzetek   PDF
Drago Perko
 
Št. 23 (2005) Regionalizacija Ljubljane z vidika hrupne obremenjenosti Podrobnosti   PDF
Barbara Lampič
 
Št. 18 (2002) Regionalizacija Slovenije Povzetek   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 24 (2005) Regionalizacija Slovenije - nedokončana simfonija slovenske geografije Povzetek   PDF
Ivo Piry
 
Št. 8 (1991) Regionalizacija Subpanonske Severovzhodne Slovenije Povzetek   PDF
Božidar Kert
 
Št. 4 (1987) Regionalna geografija v sistemu geografske znanosti Povzetek   PDF
Ivan Gams
 
Št. 4 (1987) Regionalna geografija v slovenski geografiji Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 14 (1999) Regionalna identiteta "globalne vasi", priložnost ali ovira urbanemu in regionalnemu razvoju Podrobnosti   PDF (Deutsch)
Christian Rohrbach
 
Št. 38 (2012) Regionalna identiteta in njen odsev v češki družbeni geografiji Povzetek   PDF (English)
Jan Odehnal, Miloslav Šerý
 
Št. 39 (2013) Regionalna identiteta v Sloveniji Povzetek   PDF
Danilo Kosi
 
Št. 24 (2005) Regionalna komponenta pri načrtovanju razvoja podeželja Povzetek   PDF
Anton Prosen
 
Št. 4 (1987) Regionalna struktura Sandžačko-Starovlaškog prostora Povzetek   PDF
Safet Nurković
 
Št. 10 (1993) Regionalne in razvojne značilnosti obmejnega območja avstrijske štajerske Povzetek   PDF
Walter Zsilincsar
 
Št. 19 (2003) Regionalne iniciative v Nemčiji – inštrument za uresničevanje prostorskega razvoja in sodelovanja – poligon za aktiviste Povzetek   PDF (Deutsch)
Peter Jurczek
 
Št. 4 (1987) Regionalne razlike in regionalni razvoj Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 24 (2005) Regionalne razlike in regionalno planiranje Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 19 (2003) Regionalne razvojne perspektive Slovenije Povzetek   PDF (English)
Andrej Černe
 
Št. 17 (2002) Regionalni ekonomski cikli kot instrument sonaravnega regionalnega razvoja na podeželju Povzetek   PDF (English)
Jörg Maier
 
Št. 24 (2005) Regionalni management - izziv in preizkusni kamen za politiko regionalnega planiranja Povzetek   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 26 (2006) Regionalni, prostorski in okoljski kazalci za vrednotenje regionalnega razvoja, strukture in potencialov Povzetek   PDF (English)
Simon Kušar, Andrej Černe
 
Št. 10 (1993) Regionalni razvoj Slovenije v luči uravnoteženo-trajnega, sonaravnega razvoja Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 4 (1987) Regionalni razvoj u SR Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 5 (1987) Regionalni razvoj v SR Sloveniji Povzetek   PDF (Deutsch)
Igor Vrišer
 
Št. 24 (2005) Regionalno in prostorsko planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje Povzetek   PDF
Milan Naprudnik
 
Št. 26 (2006) Regionalno planiranje in regionalni razvoj med teorijo in prakso Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 16 (2001) Regionalno razvojna problematika območja ob slovensko-hrvaški meji Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 9 (1992) Register zgradb v računalniško podprtih odločitvenih modelih prostorske ekonomike Povzetek   PDF
Marija Bogataj
 
Št. 45 (2016) Rekonstrukcija ozemelj prazgodovinskih skupnosti na prostoru severnega in srednjega Velebita z uporabo GIS-ov Povzetek   PDF
Vedrana Glavaš, Aleš Grlj
 
Št. 28 (2007) Reliefne oblike kot geodiverziteta (geomorfološka naravna dediščina) Povzetek   PDF
Bojan Erhartič
 
Št. 28 (2007) Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja Povzetek   PDF
Uroš Stepišnik, Luka Černuta, Mateja Ferk, Petra Gostinčar
 
Št. 28 (2007) Revija za geografijo - nova slovenska geografska revija Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 27 (2007) Revija za geografijo, nova slovenska geografska revija Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 27 (2007) Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 6 (1989) Savremeni problemi domačeg i inostranog turizma u Jugoslaviji Povzetek   PDF
Stevan M. Stanković
 
Št. 6 (1989) Sedemdeset let fizične geografije na ljubljanski univerzi Povzetek   PDF
Darko Radinja
 
Št. 21 (2004) Segregation and school attainment Povzetek   PDF
David T. Herbert
 
Št. 18 (2002) Simulacija ogroženosti površja zaradi snežnih plazov v slovenskih Alpah Povzetek   PDF
Miha Pavšek
 
Št. 5 (1987) Širitev Evropske gospodarske skupnosti proti jugu in s tem povezane spremembe v sestavi prebivalstva Povzetek   PDF (Deutsch)
Franz Schymik
 
Št. 27 (2007) Širjenje mestnega območja v Evropi: trajnostni razvoj, "(anti)urbane kulture" in "hibridne krajine/tvorbe" Povzetek   PDF (English)
Nataša Pichler-Milanović
 
Št. 9 (1992) Sistem ARCGIS Povzetek   PDF
Aleš Šuntar
 
Št. 31 (2009) Sistem centrov, mesto Beograd in teritorialna organizacija Srbije Povzetek   PDF (English)
Branka Tošić
 
Št. 31 (2009) Sistem prostorskega načrtovanja v Srbiji: kritični pregled Povzetek   PDF (English)
Dejan Đorđević, Tijana Dabović
 
Št. 9 (1992) Sistem za izdelavo digitalnega ortofota na PC Povzetek   PDF
Tomaž Gvozdanović
 
Št. 4 (1987) Sistemska teorija: pot k novi regionalni geografiji? Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 18 (2002) Sistemski vidik priprave programa varstva okolja oziroma lokalne Agende 21 Povzetek   PDF
Emil Šterbenk
 
Št. 42 (2014) Sistemsko okoljsko vrednotenje trajnostnega razvoja poselitvenih območij mestne občine Kranj Povzetek   PDF
Štefan Žun
 
Št. 25 (2006) Škotsko-slovensko sodelovanje na področju podeželja Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 39 (2013) Sledovi pleistocenske poledenitve na Trnovskem gozdu Povzetek   PDF
Manja Žebre, Uroš Stepišnik, Blaž Kodelja
 
Št. 38 (2012) Sledovi pleistocenske poledenitve Stare Galičice, Makedonija Povzetek   PDF
Uroš Stepišnik, Karel Natek, Manja Žebre
 
Št. 12 (1997) Slovenija in oblikovanje sonaravne razvojne strategije Evropske zveze Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 14 (1999) Slovenija v globalizacijski pasti Podrobnosti   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 30 (2008) Slovenija: spreminjanje in raznolikost na majhnem prostoru Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 12 (1997) Slovenska “diaspora “v Združenih državah Povzetek   PDF (English)
Joseph Velikonja
 
Št. 13 (1999) Slovenske Alpe - kulturna pokrajina - naravni park - športna arena? Povzetek   PDF
Matjaž Jeršič
 
Št. 16 (2001) Slovensko hrvaška obmejna regija in njene funkcije v povezovanju med Hrvaško in Slovenijo in v luči evropske integracije Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič
 
Št. 25 (2006) Slovensko podeželje in nova strategija razvoja Povzetek   PDF
Tomaž Cunder
 
Št. 25 (2006) Slovensko podeželje na preizkušnji - kdo bo nadomestil kmetijstvo? Povzetek   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 18 (2002) Slovensko Sredozemlje in trajnostni razvoj Povzetek   PDF
Mitja Bricelj
 
Št. 33 (2010) Slovensko-hrvaška državna meja v mejišču Evropske unije Povzetek   PDF
Filip Tunjić
 
Št. 21 (2004) Small towns: an important part of the Moravian settlement system Povzetek   PDF
Antonín Vaishar
 
Št. 21 (2004) Social aspects of the suburbanisation stage in the agglomeration of Warsaw Povzetek   PDF
Andrzej Lisowski
 
Št. 21 (2004) Social problems and public image of the housing estates of 1960's in Spain. An analysis of cases Povzetek   PDF
Mariá José Piñeira-Mantiñan
 
Št. 39 (2013) Socialna območja v Ljubljani Povzetek   PDF (English)
Dejan Rebernik
 
Št. 31 (2009) Socialni kapital na slovenskem podeželju Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 2 (1986) Socialnoekonomska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Črna Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 27 (2007) Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj? Povzetek   PDF
Marjan Ravbar
 
Št. 22 (2004) Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 8 (1991) Socialnogeografska regionalizacija in upravna reforma v republiki Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Vrišer
 
Št. 11 (1995) Socialnogeografska zgradba slovenskih mest na kvalitetnem prehodu Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 21 (2004) Socio-spatial polarisation in Zagreb Povzetek   PDF
Vedran Prelogović
 
Št. 44 (2015) Sodelovalni in individualni pristop pri obrnjenem učenju z ocenjevanjem študentov na podlagi kontrole prostorskih podatkov Povzetek   PDF (English)
Damijan Bec, Tomaž Podobnikar
 
Št. 27 (2007) Sodelovanje slovenskih in nemških geografov Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 39 (2013) Sodobne razvojne smeri polkmetov na primeru Voklega Povzetek   PDF
Erik Logar
 
Št. 6 (1989) Sodobni načini geografskega proučevanja značilnosti prometnih omrežij Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 10 (1993) Sodobni pogled na prekomejno sodelovanje na območju italjansko-avstrijsko-slovenske tromeje Povzetek   PDF
Anton Gosar
 
Št. 18 (2002) Sodobni problemi aplikacije geografije v tematski kartografiji Povzetek   PDF
Drago Perko
 
Št. 4 (1987) Sodobni vidiki problematike obravnave regionalne geografije v šoli Povzetek   PDF
Tatjana Ferjan
 
Št. 46 (2016) Šola na oblaku: poročilo o projektu in zaključni konferenci Povzetek   PDF
Blaž Repe, Marko Krevs
 
Št. 34 (2010) Šolska geografija v luči vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj Povzetek   PDF
Karmen Kolnik
 
Št. 14 (1999) Šolska geografija v Sloveniji na prelomu stoletja Podrobnosti   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 36 (2011) Sonaravna mesta – odziv na urbane okoljske probleme Povzetek   PDF (English)
Ksenija Poredoš
 
Št. 24 (2005) Sonaravna zasnova regionalnega razvoja Slovenije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 27 (2007) Sonaravne usmeritve prihodnjega prostorskega razvoja Ljubljane Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 28 (2007) Sonaravni razvoj (napredek) in geografija Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 19 (2003) Sonaravni turizem v regiji Alpe-Jadran - realnost ali utopija Povzetek   PDF (English)
Anton Gosar
 
Št. 24 (2005) Soodvisnosti regionalnega in urbanističnega planiranja v regionalnem razvoju Slovenije Povzetek   PDF
Vladimir Braco Mušič
 
Št. 21 (2004) Spatial development of Slovenian towns in the last decade Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 21 (2004) Specialization in services: a Canadian example Povzetek   PDF
James W. Simmons
 
Št. 22 (2004) Specifični elementi v funkcijski zgradbi Ljubljane Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 14 (1999) Spillover-efekti kot del mestno-obmestne problematike na primeru mesta Frankfurt in njegovih obmestnih zgostitev Podrobnosti   PDF (Deutsch)
Oliver Kinkel
 
Št. 36 (2011) Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 18 (2002) Spremembe prostornine Triglavskega ledenika Povzetek   PDF
Matej Gabrovec
 
Št. 3 (1986) Spremembe v hribovski kmečki kulturni pokrajini Povzetek   PDF
Drago Meze
 
Št. 17 (2002) Spreminjanje pomena kmetijstva na podeželju nekdanje NDR Povzetek   PDF (English)
Elke Knappe
 
Št. 40 (2013) Spreminjanje temperatur na Gorenjskem v obdobju 1961–2010 Povzetek   PDF
Miha Klemenčič, Neža Marolt, Matej Ogrin, Estera Popovič
 
Št. 20 (2003) Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851-2002 Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 22 (2004) Spreminjanje urbane rabe tal v Ljubljani Povzetek   PDF
Marko Krevs
 
Št. 39 (2013) Stališča starejših do oskrbe na domu na daljavo Povzetek   PDF
Boštjan Kerbler
 
Št. 40 (2013) Stanje in prihodnost poljudnoznanstvenega pisanja v slovenski geografiji Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 30 (2008) Stanje nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji Povzetek   PDF
Boštjan Kerbler-Kefo
 
Št. 29 (2008) Starostna in spolna struktura Slovencev v Vojvodini v obdobju od 2. svetovne vojne do začetka 21. stoletja Povzetek   PDF (English)
Tamara Kovačević
 
Št. 28 (2007) Stihijski (ne)razvoj neurbaniziranega dela mesta na primeru Ljubljane Povzetek   PDF
Aleš Smrekar
 
Št. 19 (2003) Strategija regionalnega razvoja v Sloveniji Povzetek   PDF
Ivo Piry
 
Št. 23 (2005) Strokovne analize v prostorskem planiranju Povzetek   PDF
Andrej Černe
 
Št. 34 (2010) Strokovne podlage v regionalnem in prostorskem planiranju Ljubljana, 11.11.2010 Povzetek   PDF
Simon Kušar
 
Št. 17 (2002) Strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu in razvoj podeželja Povzetek   PDF
Tomaž Cunder
 
Št. 23 (2005) Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti Podrobnosti   PDF
Barbara Lampič
 
Št. 12 (1997) Strukturwandel oder Strukturbruch im Grenzraum- Bevölkerungs- und Wirtschaftsveränderungen im bayerischen und böhmischen Grenzland Povzetek   PDF
Joerg Maier
 
Št. 43 (2015) Stvarni odzivi na naravne nesreče v 16. in 17. stoletju: primeri z ozemlja današnje Slovenije in njene okolice Povzetek   PDF (English)
Žiga Zwitter
 
Št. 33 (2010) Sukcesija na prodiščih reke Save Povzetek   PDF
Matjaž Geršič
 
Št. 32 (2009) Svetlejša prihodnost slovenske regionalne geografije? Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 41 (2014) Tafoni – predstavitev značilnosti reliefne oblike Povzetek
Leni Ozis
 
Št. 21 (2004) Tel Aviv, Israel - a world city in evolution: urban development at a deadend of the global economy Povzetek   PDF
Barukh Kipnis
 
Št. 35 (2011) Temeljni termini v geografiji naravnih nesreč Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 13 (1999) Temperaturni obrat v hriboviti Sloveniji Povzetek   PDF
Igor Žiberna
 
Št. 41 (2014) Tendence spreminjanja podnebja po 2. svetovni vojni na jugovzhodu Krasa Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 41 (2014) Teoretična in terminološka izhodišča izseljenstva ter poznavanje tematike izseljenstva med slovenskimi učenci in dijaki Povzetek   PDF
Mojca Ilc Klun
 
Št. 23 (2005) Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 11 (1995) Teoretično-metodološki vidiki sistemskega geografskega raziskovanja pokrajinske degradacije Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 25 (2006) Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja Povzetek   PDF
Marijan M. Klemenčič
 
Št. 33 (2010) Teorija in praksa prostorskega načrtovanja Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 25 (2006) Terenski indikatorji kor raziskovalna metoda v socialni in politični geografiji Povzetek   PDF
Jernej Zupančič
 
Št. 24 (2005) Teritorialni del reforme lokalne samouprave v Sloveniji Povzetek   PDF
Andrej Čokert
 
Št. 15 (2000) Teritorialno oblikovanje Republike Slovenije v 20. stoletju in učinki na njeno varnost Podrobnosti   PDF
Marjan Grabnar
 
Št. 21 (2004) The development of the urban system and the hierarchy of cities in newly opened regions: Hokkaido, Japan and South Africa Povzetek   PDF
Ryoji Teraya
 
Št. 21 (2004) The end of urbanisation? Transformation of the urban concept Povzetek   PDF
Hans Thor Andersen
 
Št. 21 (2004) The natural environment in the sustainable development of towns: the exampleof Poznań Povzetek   PDF
Lidia Mierzejewska
 
Št. 21 (2004) The neighbourhood as a context of responsibility Povzetek   PDF
W. J. M. Ostendorf
 
Št. 21 (2004) The (re)creation of postmodern spanish cities. The role of immigrants Povzetek   PDF
Jesús M. González Pérez
 
Št. 21 (2004) The regional pattern of renewal in urban residential areas in Germany since the 1970s Povzetek   PDF
Ito Tetsuya
 
Št. 21 (2004) The residential-environment climate sense of place in locations of urban revitalization Povzetek   PDF
Miriam Billig
 
Št. 21 (2004) The rural-urban interface, a territorial approach to the spatial fragmentation of urban sprawl Povzetek   PDF
Javier Delgado
 
Št. 21 (2004) The socio-economic and spatial transformation of Polish cities after 1989 Povzetek   PDF
Jerzy J. Parysek
 
Št. 21 (2004) Theories, models and urban realities. From New York to Kathmandu Povzetek   PDF
Román Rodríguez González
 
Št. 8 (1991) Tipi demografskih območij v subpanonski Severovzhodni Sloveniji Povzetek   PDF
Damijana Počkaj Horvat
 
Št. 11 (1995) Tipologija stanovanjskih območij ob uporabi metode razvrščanja v skupine na primeru Celja, Kopra in Novega mesta Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 46 (2016) Toplotni stres v urbanem in suburbanem okolju ter njegova prostorska spremenljivost na primeru srednje velikega mesta Povzetek   PDF (English)
Miroslav Vysoudil, Michal Lehnert, Petr Kladivo
 
Št. 15 (2000) Topografske karte in topografske baze v Sloveniji Podrobnosti   PDF
Dušan Petrovič
 
Št. 35 (2011) Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre Povzetek   PDF
Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil
 
Št. 23 (2005) Tourism as a factor of regional development - Turizem kot dejavnik regionalnega razvoja Podrobnosti   PDF
Katja Vintar Mally
 
Št. 43 (2015) Tradicionalna kmetijska pokrajina v vasi Liptovská Teplička na Slovaškem: prepoznavanje in varovanje raznovrstnosti Povzetek   PDF (English)
Milena Moyzeová, Jana Špulerová
 
Št. 38 (2012) Trajnostna mobilnost v slovenskem delu Julijskih Alp Povzetek   PDF (English)
Matej Ogrin
 
Št. 28 (2007) Trajnostni izzivi Evrope v 21. stoletju Povzetek   PDF
Katja Vintar Mally
 
Št. 27 (2007) Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 23 (2005) Trajnostni prostorski razvoj R Slovenije: od centralnosti krajev k omrežju krajev Podrobnosti   PDF
Nataša Pichler-Milanović
 
Št. 13 (1999) Trajnostni razvoj in podjetništvo v Triglavskem narodnem parku Povzetek   PDF
Žarko A. Mlekuž
 
Št. 46 (2016) Trajnostni razvoj ob reki Vipavi Povzetek   PDF
Matej Ogrin
 
Št. 15 (2000) Transformacija koordinatnih sistemov z nevronskimi sistemi Podrobnosti   PDF
Igor Belič
 
Št. 22 (2004) Transformacija zagrebške urbane regije Povzetek   PDF (English)
Milan Ilić
 
Št. 18 (2002) Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek Povzetek   PDF
Florjana Ulaga
 
Št. 27 (2007) Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 7 (1990) Tromeja - Obmejna regija Jugoslavije, Avstrije in Italije Povzetek   PDF
Vladimir Klemenčič, Anton Gosar
 
Št. 22 (2004) Turistična geografija na razpotju Podrobnosti   PDF
Anton Gosar
 
Št. 33 (2010) Turistični obisk in zavarovana območja – primer Triglavskega narodnega parka Povzetek   PDF
Dejan Cigale, Barbara Lampič, Irena Mrak
 
Št. 35 (2011) Turistični obisk visokogorja na območju Kamniške Bistrice Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 17 (2002) Turizam na seljačkim gospodarstvima u Hrvatskoj Povzetek   PDF
Aleksandar Lukić
 
Št. 17 (2002) Typology and development characteristics of rural areas in Slovenia Povzetek   PDF
Anton Perpar
 
Št. 15 (2000) Učinki slovenskega geografskega prostora na organizacijo zračne obrambe Podrobnosti   PDF
Jože Konda
 
Št. 16 (2001) Učinki slovensko-hrvaške meje in osamosvojitve na turizem v hrvaški in slovenski Istri Povzetek   PDF
Anton Gosar
 
Št. 28 (2007) Udejanjanje načel trajnostnega razvoja v malih, antropogeno preobremenjenih porečjih Povzetek   PDF
Emil Šterbenk, Marijan Jedovnicki, Štefan Pražnikar, Branko Naveršnik, Vesna Metelko-Skutnik, Alenka Rošer Drev
 
Št. 6 (1989) Ugotavljanje stopnje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v različnih sistemih poljske razdelitve v Sloveniji Povzetek   PDF
Borut Belec
 
Št. 42 (2014) Uporaba digitalnega modela višin in satelitskega posnetka RapidEye za zaznavanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa Povzetek   PDF
Aleš Grlj, Dejan Grigillo
 
Št. 9 (1992) Uporaba geografskega informacijskega sistema pri predlogu novih občin Slovenije Povzetek   PDF
Danijel Boldin
 
Št. 35 (2011) Uporaba metode električne upornosti tal na primeru Divaške jame Povzetek   PDF
Andrej Mihevc, Uroš Stepišnik
 
Št. 33 (2010) Uporaba neklearnih tehnik za oceno erozije in sedimentacije: preliminarni rezultati uporabe cezija-137 kot sledila v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Vesna Zupanc, Lionel Mabit
 
Št. 15 (2000) Uporaba podatkov posnetih z Landsat in SPOT sateliti Podrobnosti   PDF
Ana Tretjak
 
Št. 28 (2007) Uporabnost kartiranja vinogradov kot metode za ugotavljanje prostorskih značilnosti termalnega pasu Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 4 (1987) Upotreba gravitacionih i potencijalnih modela za odredjivanje nodalnih regija na primeru SR Srbije Povzetek   PDF
Jovan Žikić
 
Št. 21 (2004) Urban geography and complexity Povzetek   PDF
Denise Pumain
 
Št. 21 (2004) Urban policy under new labour: a new dawn? Povzetek   PDF
Susan Ball-Petsimeris
 
Št. 21 (2004) Urban roofscapes in transition - the case of Graz/Austria Povzetek   PDF
Walter Zsilincsar
 
Št. 23 (2005) Urban sprawl: European patterns, environmental degradation and sustainable development (URBS PANDENS - EVK4-CT-2001-00052) (5. OP EU 2002-2005) Podrobnosti   PDF
Nataša Pichler-Milanović
 
Št. 3 (1986) Urbana geografija in etnologija Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 18 (2002) Urbano-geografsko proučevanje blokovskih stanovanjskih sosesk kot element urbanističnega planiranja Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 37 (2012) Ureditev volilnih enot v državnozborskem volilnem sistemu Povzetek   PDF
Boštjan Rogelj
 
Št. 31 (2009) Urejanje Triglavskega narodnega parka za obiskovalce v luči ciljev in namenov ustanovitve narodnega parka Povzetek   PDF
Martin Šolar
 
Št. 36 (2011) Uroš Stepišnik, Manja Žebre: Glaciokras Lovčena Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 36 (2011) Uroš Stepišnik: Fizična geografija krasa Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 36 (2011) Uroš Stepišnik: Reliktni vršaji kontaktnega krasa Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 27 (2007) Uspeh nestrankarskih kandidatov na lokalnih volitvah 2006 Povzetek   PDF
Boštjan Rogelj
 
Št. 29 (2008) Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod Povzetek   PDF
Lea Nemec
 
Št. 4 (1987) Uticaj industrije na formiranje regija - primer Sap Kosova Povzetek   PDF
Asllan Pushka
 
Št. 16 (2001) Utjecaj prirodno-geografske osnove na razvoj hrvatsko-slovenske granice Povzetek   PDF
Andrija Bognar
 
Št. 42 (2014) V toku idej in doživetij po dolini zelenega zlata 18. geografski raziskovalni tabor Spodnja Savinjska dolina, Prebold, 5.–13. julija 2014 Povzetek   PDF
Alenka Jelen, Miha Klemenčič, Estera Popovič
 
Št. 17 (2002) Valonska regija: kmetijsko-gozdarska pokrajina brez kmeta? Povzetek   PDF (English)
Serge Schmitz
 
Št. 40 (2013) Valvasorjevi prikazi vremena in podnebja v Slavi vojvodine Kranjske Povzetek   PDF
Darko Ogrin, Simona Kosmač
 
Št. 44 (2015) Varnost, stabilnost, življenjski slog: prevladujoča karierna sidra gospodarjev slovenskih tržnih kmetij Povzetek   PDF
Eva Boštjančič, Barbara Lampič
 
Št. 15 (2000) Varnostnoobrambno vredotenje državnega teritorija Podrobnosti   PDF
Filip Tunjić
 
Št. 14 (1999) Varstvo geografskega okolja v dobi globalizacije - Slovenija in Agenda 21 Podrobnosti   PDF
Dušan Plut
 
Št. 23 (2005) Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije Podrobnosti   PDF
Dušan Plut
 
Št. 37 (2012) Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah Povzetek   PDF
Matej Blatnik, Blaž Repe
 
Št. 38 (2012) Veliki atlas Slovenije Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 37 (2012) Vertikalna struktura površja na južnem delu otoka Vis, Hrvaška Povzetek   PDF (English)
Sanja Lozić, Ante Šiljeg, Kristina Krklec, Silvija Šiljeg
 
Št. 10 (1993) Vinske ceste kot element regionalnega razvoja obmejnih območij Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 34 (2010) Vključevanje kmetov v oskrbne verige: primer dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah Povzetek   PDF
Irma Potočnik Slavič
 
Št. 5 (1987) Vloga avtocestne mreže v prostorskih načrtih obrobnih območij Povzetek   PDF (Deutsch)
Claudia Radenz
 
Št. 34 (2010) Vloga ekološkega kmetovanja na zavarovanih območjih Slovenije Povzetek   PDF
Matej Blatnik, Matjaž Dovečar
 
Št. 18 (2002) Vloga geografije pri interdisciplinarnem načrtovanju regionalnega razvoja Povzetek   PDF
Lučka Lorber
 
Št. 8 (1991) Vloga geografije v geografskih informacijskih sistemih Povzetek   PDF
Ana Vovk Korže
 
Št. 14 (1999) Vloga in pomen osnovnih oskrbnih središč v sistemu poselitve Slovenije Podrobnosti   PDF
Helena Šolar
 
Št. 18 (2002) Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja - primer Gorenjske Povzetek   PDF
Slavka Zupan
 
Št. 25 (2006) Vloga majhnih občin pri razvoju slovenskega podeželja Povzetek   PDF
Monika Benkovič Krašovec
 
Št. 28 (2007) Vloga naravnogeografskih značilnosti porečja pri sonaravnem upravljanju z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice Povzetek   PDF
Valentina Brečko Grubar
 
Št. 28 (2007) Vloga prsti v ekosistemu Povzetek   PDF
Ana Vovk Korže
 
Št. 40 (2013) Vmesna Evropa v očeh Cohena in Dugina Povzetek   PDF (English)
Jurica Botić
 
Št. 28 (2007) Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa Povzetek   PDF
Blaž Repe
 
Št. 30 (2008) Vodno načrtovanje in načrti upravljanja voda Povzetek   PDF
Aleš Bizjak
 
Št. 16 (2001) Vodnoekološki dejavniki regionalnega razvoja obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 35 (2011) Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja Povzetek   PDF
Tajan Trobec
 
Št. 15 (2000) Vojaška geografija v Sloveniji, med preteklostjo in prihodnostjo Povzetek   PDF
Jurij Kunaver
 
Št. 13 (1999) Vojaškogeografsko vrednotenje območja Julijskih Alp Povzetek   PDF
Zvonimir Bratun
 
Št. 10 (1993) Vpliv državnih meja na družbenogeografski razvoj Prekmurja Povzetek   PDF
Ludvik Olas, Božidar Kert
 
Št. 27 (2007) Vpliv geografskega kurikuluma na kompetence učitelja geografije Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 13 (1999) Vpliv lokalnih virov emisij in čezmejnega prenašanja onesnaženega zraka na kakovost okolja v alpskem ekosistemu Slovenije Povzetek   PDF
Metka Špes
 
Št. 40 (2013) Vpliv malih hidroelektrarn na populacijo potočne postrvi (Salmo trutta L.) na primeru reke Mislinje Povzetek   PDF
Blaž Cokan, Blaž Repe
 
Št. 6 (1989) Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus negra) v submediteranski Sloveniji Povzetek   PDF
Darko Ogrin
 
Št. 25 (2006) Vpliv programov predpristopne pomoči EU na razvoj obmejnih območij Slovenije v obdobju 1994-2004 Povzetek   PDF
Ivo Piry
 
Št. 5 (1987) Vpliv strukture dejavnosti in izgleda ter sestave zgradb nakupovalnega središča na njegovo mestno funkcijo - primeri iz nakupovalnih središč "City galerie" v Aschaffenburgu in "Sankt Augustin" pri Bonnu Povzetek   PDF (Deutsch)
Claudia Maria Scholz
 
Št. 8 (1991) Vpliv turizma na zaposlitveno strukturo slovenskih turističnih krajev Povzetek   PDF
Matjaž Jeršič
 
Št. 39 (2013) Vpliv turizma na značilnosti cestnega prometa v Koprskem primorju Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 44 (2015) Vpliv učinka poznanstva in sosedstva na volilno vedenje v volilnem okraju Tolmin Povzetek   PDF
Alen Červ
 
Št. 12 (1997) Vpliv univerze na razvoj Ljubljane Povzetek   PDF
Mirko Pak
 
Št. 28 (2007) Vplivi turizma v slovenskem alpskem svetu na vode Povzetek   PDF
Dejan Cigale
 
Št. 14 (1999) Vprašanja regionalnega razvoja Slovenije Podrobnosti   PDF (English)
Andrej Černe
 
Št. 29 (2008) Vrednote prostora v procesu geografskega izobraževanja Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 29 (2008) Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali območij varovanja Povzetek   PDF
Barbara Lampič, Irena Mrak
 
Št. 29 (2008) Vrednotenje geografskega okolja in okoljska etika Povzetek   PDF
Dušan Plut
 
Št. 31 (2009) Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov Povzetek   PDF
Rok Ciglič
 
Št. 44 (2015) Vrednotenje primernosti krajinske podobe kot orodje za razvoj in varstvo dragocenih podeželskih območij Povzetek   PDF (English)
Dora Tomić, Ana Žmire, Martina Šekutor, Vesna Koščak Miočić-Stošić, Sonja Butula
 
Št. 42 (2014) Vrednotenje sistemov javnega potniškega prometa v izbranih občinah Slovenije Povzetek   PDF
Matej Ogrin, Matjaž Dovečar
 
Št. 23 (2005) Vrednotenje vloge naravnih virov (okoljskega kapitala) Slovenije v strategiji razvoja Slovenije z vidika konkurenčnosti in kakovosti življenja Podrobnosti   PDF
Dušan Plut
 
Št. 18 (2002) Vrednotenje zahtevnejših geografskih učnih vsebin na vseh ravneh izobraževanja Povzetek   PDF
Tatjana Resnik Planinc
 
Št. 20 (2003) Vrtača: simbolična in problematična kraška oblika Povzetek   PDF (English)
Ugo Sauro
 
Št. 13 (1999) Vzroki in posledice politične delitve v Alpah - primer Tromeje Podrobnosti   PDF (Deutsch)
Andreas Moritsch
 
Št. 22 (2004) Zagreb v omrežju evropskih mest Povzetek   PDF (English)
Dražen Njegač
 
Št. 9 (1992) Zajem podatkov za grafični del baze podatkov v GIS-ih Povzetek   PDF
Zmago Fras
 
Št. 46 (2016) Zamejska Koroška, vodniki Ljubljanskega geografskega društva Povzetek   PDF
Blaž Repe
 
Št. 30 (2008) Zanesljivost hidrogeografskih metod ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji Povzetek   PDF
Tajan Trobec
 
Št. 13 (1999) Zaraščanje kmetijskih zemljišč v slovenskem alpskem svetu Povzetek   PDF
Tomaž Cunder
 
Št. 9 (1992) Zasnova prostorskega informacijskega sistema (PIS/GIS) kot podlage za večnamensko gospodarjenje z gozdom in gozdnato krajino Povzetek   PDF
Milan Hočevar, David Hladnik, David Hladnik, Marko Kovač, Marko Kovač
 
Št. 46 (2016) Zaznavanje kakovosti zraka v Ljubljani Povzetek   PDF   PDF (English)
Katja Vintar Mally
 
Št. 18 (2002) Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije Povzetek   PDF
Borut Peršolja
 
Št. 6 (1989) Zimsko-športni turistični kraji - razvojne možnosti in dileme Povzetek   PDF
Matjaž Jeršič
 
Št. 16 (2001) Življenjska raven prebivalstva slovenskega obmejnega območja ob meji s Hrvaško Povzetek   PDF
Marko Krevs
 
Št. 22 (2004) Zlata plaketa Univerze v Ljubljani prof. dr. Klausu Wolfu Podrobnosti   PDF
Mirko Pak
 
Št. 34 (2010) Značilnosti potrošnikov ekološko pridelane hrane v mestnih regijah Ljubljane in Ostrave Povzetek   PDF (English)
Barbara Lampič, Irena Mrak, Irma Potočnik Slavič, Pavel Bednář, Petr Žufan
 
Št. 12 (1997) Značilnosti prsti na pobočju Tičnice pri Rakeku Povzetek   PDF
Franc Lovrenčak
 
Št. 5 (1987) Značilnosti razvoja prebivalstva v Zahodnem Berlinu in problemi razvoja mesta Povzetek   PDF (Deutsch)
Bruno Backe
 
Št. 42 (2014) Značilnosti tlorisa stanovanj iz 20. stoletja (mariborska izkušnja) Povzetek   PDF
Vladimir Drozg
 
Št. 11 (1995) Značilnosti, vzroki in posledice deindustrializacije v Mariboru Povzetek   PDF
Andrejka Slavec
 
Št. 46 (2016) Znanstvena konferenca karpatsko-balkansko-dinarske geomorfološke komisije Povzetek   PDF
Karel Natek
 
Št. 27 (2007) Znanstveni posvet in okrogla miza "Evropske razsežnosti urbanizacije" ob 70-letnici red. prof. dr. Mirka Paka Povzetek   PDF
Dejan Rebernik
 
Št. 13 (1999) Zrno do zrna pogača, kamen na kamen (turistična) palača Povzetek   PDF
Anton Gosar
 
1 - 777 od 777 predmetov