Preišči seznam avtorjev

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž Vse

A

Abramović, Maja (Slovenia)
Andersen, Hans Thor, Institute of Geography, University of Copenhagen, Denmark
Antoš, Ondřej, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Znojmo Pontassievská 3, CZ-669 02 Znojmo (Czech Republic)

B

Backe, Bruno (Slovenia)
Baer, Herman (Germany)
Ball-Petsimeris, Susan, Département d’Études des Pays Anglophones, University of Paris 8, France
Barborič, Blaž, Študentje geografije, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2,SI 1001 Ljubljana, Slovenija.
Bašić, Ksenija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Marulićev trg 19 10000 Zagreb, Croatia
Bat, Marjan, Sektor za hidrologijo Urada za monitoring ARSO Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Bat, Marjan (Slovenia)
Bavec, Martina, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru Pivola 10, SI-2312 Hoče (Slovenia)
Bec, Damijan (Slovenia)
Bednář, Pavel, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita (Czech Republic)
Belec, Borut, Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Univerza v Mariboru, Koroška c. 160, SI 2000 Maribor, Slovenija
Belec, Borut (Slovenia)
Belec, Borut, Oddelek za geografijo. Pedagoška fakulteta. Univerza v Mariboru, Koroška c. 160, 62000 Maribor, SLO (Slovenia)
Belič, Igor
Benkovič Krašovec, Monika, Dipl. geogr., mlada raziskovalka, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,1000 Ljubljana, Slovenija
Benkovič Krašovec, Monika, Rakovniška 13, SI-1292 Ig (Slovenia)
Berdavs, Janez, Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Garibaldijeva 1 SI-6000 Koper/Capodistria (Slovenia)
Berenyi, Istvan, Geographical Research Institute, Hnngarian Academy of Sciences, Andrassy ut 62, Bndapest, Hungary
Billig, Miriam, Bar Ilan University, Department of Geography, Ramat Gan 52900, Israel
Bizjak, Aleš, Inštitut za vode Republike Slovenije Hajdrihova 28c, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Blatnik, Matej (Slovenia)
Blatnik, Matej, Vrhpolje 10, SI-1295 Ivančna Gorica (Slovenia)
Bobovnik, Nejc, Morska cesta 139, SI-2313 Fram (Slovenia)
Bogataj, Marija (Slovenia)
Bognar, Andrija, Academician, Dr., Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb, Trg Marka Marulića 19, 10000 Zagreb, Croatia.
Bognar, Andrija, Odsjek za geografiju, PMF, Univerza v Zagrebu, Maruličev trg 19, Zagreb, Hrvatska
Boldin, Danijel (Slovenia)
Bördlein, Ruth
Boštjančič, Eva, Oddelek za psihologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Botić, Jurica, Put mira 5, HR-21217 Kaštel Novi (Croatia)
Bourne, Larry S., Department of Geography, University of Toronto, Toronto ON M5S 3G3, Canada
Bračič, Vladimir (Slovenia)
Brancelj, Anton
Bratec Mrvar, Rožle (Slovenia)
Bratun, Zvonimir, Center vojaških šol, Ministrstvo za obrambo, 1000Ljubljana, Slovenija.
Bratun, Zvonimir
Braun, Gerhard, Deptartment of Geography, Freie Universität Berlin, Maleserstr. 74 – 100, Berlin, Germany
Brečko Grubar, Valentina, Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Glagoljaška 8, SI-6000 Koper (Slovenia)
Brečko Grubar, Valentina, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Breg, Mateja, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Bricelj, Mitja, Mag., Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Brilly, Mitja (Slovenia)
Bross, Michael
Buccianti Barakat, Liliane, Faculty of Literature and Human Sciences – St Joseph University, Lebanon
Bufon, Milan
Bufon, Milan, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Bufon, Milan, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Bufon, Milan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Bufon, Milan, Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Glagoljaška 6, SI-6000 Koper (Slovenia)
Bufon, Milan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Bufon, Milan, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Bufon, Milan (Slovenia)
Bugarski, Dragoljub (Slovenia)
Burger, Boštjan (Slovenia)
Butula, Sonja (Croatia)

C

Cerabregu, Muharem (Serbia)

Č

Černe, Andrej, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Černe, Andrej, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Černe, Andrej, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Černe, Andrej, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Černe, Andrej (Slovenia)
Černe, Andrej, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Černe, Andrej, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Černe, Andrej
Černe, Andrej, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Černe, Andrej, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 2, Ljubljana, Slovenia
Černuta, Luka, Brdo 70, SI-5230 Bovec (Slovenia)
Černuta, Luka (Slovenia)
Červ, Alen, Šavlijeva ulica 4, SI-5220 Tolmin (Slovenia)

C

Cigale, Dejan
Cigale, Dejan, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Cigale, Dejan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Cigale, Dejan, Mag., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ciglič, Rok, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Cokan, Blaž, Smrečnikovo 4, SI-2392 Mežica (Slovenia)

Č

Čokert, Andrej, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana
Čokert, Andrej

C

Cunder, Tomaž, dipl. geolog, Kmetijski inštitut Slovenije, Haequetova? , SI-1000 Ljubljana
Cunder, Tomaž, Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Cunder, Tomaž
Cvahte, Anja (Slovenia)

D

Dabović, Tijana, Department of Spatial Planning Faculty of Geography University of Belgrade Studentski trg 3/III 11000 Belgrade, Serbia ()
Davies, Wayne Kenneth David, Geography Department, University of Calgary, Calgary, Canada. T2N 1N4
Delgado, Javier, Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria, Mexico, D. F. CP 04510, Mexico
Dobnik, Jurij, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Dodič Fikfak, Metoda (Slovenia)
Dolgan-Petrič, Mojca, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Dolgan-Petrič, Mojca, Filozofska fakulteta, Osrednja humanistična knjižnica, Oddelek za geografijo, Ljubljana
Dovečar, Matjaž (Slovenia)
Dovečar, Matjaž, Lamutova 26, SI-1126 Ljubljana Podutik (Slovenia)
Dražnik, Ljubo
Drozg, Vladimir, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Drozg, Vladimir
Drozg, Vladimir (Slovenia)
Drozg, Vladimir, Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška 160, 2000 Maribor, Slovenija
Drozg, Vladimir, Department of Geography, Faculty of Education, University of Maribor, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenia
Drozg, Vladimir, Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Drozg, Vladimir, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Drozg, Vladimir, Oddelek za geografijo Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Du, Guoqing, College of Tourism, Rikkyo University, Kitano 1-2-26, Niiza, Saitama, 352-8558, Japan
Dular, Andrej (Slovenia)
Dular, Janez (Slovenia)

E

Erhartič, Bojan, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

F

Fatur, Tadeja (Slovenia)
Ferjan, Tatjana (Slovenia)
Ferk, Mateja (Slovenia)
Ferreira, Andreja, Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Fischer, Robert, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M., Senckenberganlage 36 D – 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Frajer, Jindřich, Department of Geography Faculty of Science Palacký University Olomouc 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc (Czech Republic)
Fras, Zmago (Slovenia)
Frelih, Martina, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Frelih, Sabina, Študentje geografije, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2,SI 1001 Ljubljana, Slovenija.
Fricke, Werner (Germany)
Friganović, Mladen

G

Gabrovec, Matej, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Gabrovec, Matej, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Gabrovec, Matej, Dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Gams, Ivan (Slovenia)
Gams, Ivan, Akad. prof. dr., zaslužni profesor Univerze v Ljubljani v pokoju, Ulica Pohorskega bataljona 185, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Gams, Ivan, Ulica Pohorskega bataljona 185 Sl-1000 Ljubljana (Slovenia)
Geletič, Jan, Department of Geography Faculty of Science Palacký University Olomouc 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc (Czech Republic)
Geršič, Matjaž, Cesta na Lipce 4, SI-4248 Lesce (Slovenia)
Glavaš, Vedrana, Oddelek za arheologijo, Univerza v Zadru Obala Kralja Petra Krešimira IV. 2, HR-23000 Zadar (Croatia)
Gonen, Amiram, Department of Geography, the Hebrew University of Jerusalem, Israel
González, Román Rodríguez, Department of Geography. University of Santiago de Compostela (Spain) Pza.Universidade s/n. 15.781. Santiago de Compostela. Spain
González Pérez, Jesús M., Department of Earth Sciences. University of Balearic Islands (Spain) Edifici Guillem Colom. Cra. de Valldemossa, km. 7,5. 07122 Palma de Mallorca (SPAIN)
Gorenc, Tomaž, Ziherlova 8, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Gosar, Anton
Gosar, Anton, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Askerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Gosar, Anton (Slovenia)
Gosar, Anton, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, SI-1001 Ljubljana in VŠHT - Visoka šola za hotelirstvo in turizem, Obala 29, SI - 6320 Portorož
Gosar, Anton, Fakulteta za humanistične študije, Glagoljaška 8, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija
Gostinčar, Petra, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna (Slovenia)
Gostinčar, Petra (Slovenia)
Grabnar, Marjan
Grigillo, Dejan, Oddelek za geodezijo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Grlj, Aleš, Harpha Sea, d. o. o. Koper Čevljarska 8, SI-6000 Koper (Slovenia)
Grlj, Aleš, Trpčane 22, SI-6250 Ilirska Bistrica (Slovenia)
Guštin, Špela, Rakovčeva ulica 2, SI-6330 Piran (Slovenia)
Gutgesell, Mathias, Universität Bayreuth Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplannung 95440 Bayreuth, Deutschland (Germany)
Gutman, Albin
Gvozdanović, Tomaž (Slovenia)

H

Hadžibrahimović, Maksut Dž. (Serbia)
Hardi, Tamás, Institute for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies Liszt F. u. 10, H-9000 Győr, Hungary (Hungary)
Herbert, David T., University of Wales Swansea, Singleton Park, Swansea SA2 8PP United Kingdom
Hilpert, Markus, Ph.D., Institut für Geographie der Universität Augsburg, Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeographie, Universitätsstraße 10, D - 86135 Augsburg
Hladnik, David (Slovenia)
Hočevar, Milan (Slovenia)
Horn, A. C., Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology University of Pretoria, Pretoria, 0001, South Africa
Hornak, Milan, Oddelek za arheologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Horvat, Uroš (Slovenia)
Hribar, Matjaž (Slovenia)
Hrvatin, Mauro, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija

I

Ilc, Mojca, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ilc Klun, Mojca, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ilić, Milan, Geografski odsjek, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Illeris, Sven, Roskilde University P.O.Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark
Inn, Kim, Department of Geography, Seoul National University, Seul 151 – 170, Korea
Ivačič, Matjaž (Slovenia)
Ivanović, Zdravko (Serbia)

J

Jakovčić, Martina, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb (Croatia)
Jedovnicki, Marijan, Komunalno podjetje Velenje Koroška 37/b, SI-3320 Velenje (Slovenia)
Jelen, Alenka (Slovenia)
Jelen, Alenka, Pondor 13, SI-3304 Tabor (Slovenia)
Jensterle, Urban, Selo pri Bledu 41c, SI-4260 Bled (Slovenia)
Jeršič, Matjaž, 1000 Ljubljana, Dermotova 11, Republika Slovenija
Jeršič, Matjaž (Slovenia)
Jeršič, Matjaž, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Jordan, Peter, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Josefsplatz 6, A-1010 Wien (Austria)
Josipovič, Damir, Mag., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Jurczek, Peter, Technische Universität Chemnitz, Fachgebiet Geographie, D-09107 Chemnitz, Deutschland
Jurek, Martin, Department of Geography, Faculty of Natural Science, Palacky University in Olomouc, Svobody 26, 771 46 Olomouc, Czech Republic
Jurinčič, Igor (Slovenia)
Juvan, Jelena, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Katedra za obramboslovje Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Juvančič, Luka, Oddelek za zootehniko Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Groblje 3, SI-1230 Domžale (Slovenia)

K

Kadner, Beate, Universität Bayreuth Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplannung 95440 Bayreuth, Deutschland (Germany)
Kafol Stojanović, Ajda, Viška cesta 49a, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kawase, Masaki, Hiroshima Shudo University, Faculty of Commercial Sciences 1-1-1, Ozukahigashi, Asaminami-ku, Hiroshima, 731-3195, Japan
Kellner, Klaus, Geographische Wissenschaften Am Hang 8, 89312 Günzburg, Augsburg (Germany)
Kerbler, Boštjan, Urbanistični inštitut Republike Slovenije Trnovski pristan 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kerbler, Boštjan Kefo, Urbanistični inštitut RS Trnovski pristan 2, SI–1000 Ljubljana (Slovenia)
Kerbler-Kefo, Boštjan, Urbanistični inštitut Republike Slovenije Trnovski pristan 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kert, Božidar (Slovenia)
Kinkel, Oliver
Kipnis, Barukh, The University of Haifa, Mt. Carmel, Haifa, 31905, Israel
Kladivo, Petr (Czech Republic)
Kladnik, Drago, Mag., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Klarić, Zoran (Serbia)
Klemenčič, Marijan M., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Klemenčič, Marijan M. (Slovenia)
Klemenčič, Marijan M.
Klemenčič, Marijan M., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Klemenčič, Marijan M., Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Klemenčič, Marijan M., Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Klemenčič, Marijan M., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Klemenčič, Miha (Slovenia)
Klemenčić, Mladen, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Hrvatska
Klemenčič, Vladimir, verdienter Univ.-Prof., Mucherjeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Klemenčič, Vladimir, Prof. dr. Vladimir Klemenčič, redni profesor v pokoju, SI-1000 Ljubljana, Mucherjeva 1.
Klemenčič, Vladimir, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, ASkerCeva 2,61000 Ljubljana, (Slovenia)
Klemenčič, Vladimir, Mucherjeva 1, SI – 1000 Ljubljana
Klemenčič, Vladimir, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Klemenčič, Vladimir, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Klemenčič, Vladimir
Klemenčič, Vladimir (Slovenia)
Klemenčič, Vladimir, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovanija
Knappe, Elke, Institute of Regional Geography, Schongauerstr. 9, 04329 Leipzig
Knez Račič, Ida (Slovenia)
Knez Račič, Ida, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kodelja, Blaž (Slovenia)
Kolar-Planinšič, Vesna
Kolega, Nataša, Harpha sea, d. o. o., Čevljarska 8, SI-6000 Koper in Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem Titov trg 5, SI-6000 Koper (Slovenia)
Kolenc Kolnik, Karmen, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Kolenc-Kolnik, Karmen, Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Maribor Univerza v Mariboru, Koroška 160, 2 000 Maribor, Slovenija
Kolnik, Karmen, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška c. 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Kolnik, Karmen, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Komac, Blaž, Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Komac, Blaž, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Konda, Jože
Kordey, Norbert
Korošec, Vladimir, Kmetijska srednja šola Ptuj, Wollmerjeva 18, SI-2250 Ptuj (Slovenia)
Koščak, Marko, Dr., Novi trg, p.p. 11, 8000 Novo mesto, Slovenija
Koščak Miočić-Stošić, Vesna (Croatia)
Kosi, Danilo, Trnovska ulica 6, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kosmač, Simona, Pudob 52, SI-1386 Stari trg pri Ložu (Slovenia)
Koter, Marek, Department of Political Geography and Regional Studies University of Lodz Ul. Kopcinskiego 31, 90-142 Lodz, Poland (Poland)
Kovač, Marko (Slovenia)
Kovačević, Tamara, Department of Geography Faculty of Science and Mathematics University of Novi Sad Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad, Serbia ()
Kovačič, Matija, Katedra za agrarno ekonomiko, ruralno sociologijo in razvoj podeželja Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Kovačič, Neda
Kozamernik, Erika, Zavrti 33, SI-1234 Mengeš (Slovenia)
Koželj, Tanja, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kozina, Jani, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka ulica 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kranjc, Andrej, Akad. dr., Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija.
Kranjc, Andrej (Slovenia)
Kremenšek, Slavko (Slovenia)
Krevs, Marko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Krevs, Marko, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Krevs, Marko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Krevs, Marko, Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Krevs, Marko (Slovenia)
Krevs, Marko
Krevs, Marko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Krevs, Marko, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Križaj Smrdel, Helena, Hotemaže 67 b, SI-4205 preddvor (Slovenia)
Krklec, Kristina, Oddelek za pedologijo Fakulteta za agronomijo Univerze v Zagrebu Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb (Croatia)
Krnel-Umek, Duša (Slovenia)
Kršić, Ajdin, Department of Geography, Faculty of Science, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
Kulesza, Mariusz, Department of Political Geography and Regional Studies University of Lodz Ul. Kopcinskiego 31, 90-142 Lodz, Poland (Poland)
Kunaver, Jurij, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Kunaver, Jurij, Hubadova 15, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kunaver, Jurij, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Kunaver, Jurij, Hubadova 16, SI-1113 Ljubljana (Slovenia)
Kunaver, Jurij, Hubadova 16, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kunaver, Jurij (Slovenia)
Kunaver, Jurij
Kušar, Simon, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kušar, Simon, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kušar, Simon, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Kušar, Simon, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Kušar, Simon, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

L

Lampič, Barbara, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Lampič, Barbara, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Lampič, Barbara, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Lampič, Barbara, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Lampič, Barbara
Langhagen-Rohrbach, Christian, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe-Universität, Senckenberganlage 36 D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Lapuh, Lucija, Liptovska 19, SI-3210 Slovenske Konjice (Slovenia)
Lavrič, Santina, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Lehnert, Michal (Czech Republic)
Leskovec, Rok (Slovenia)
Lipej, Božena (Slovenia)
Lipušček, Radovan, Gimnazija Tolmin, Dijaška 12 b, 5220 Tolmin, Slovenija
Lipušček, Radovan
Lisowski, Andrzej, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies 00-927 Warsaw, ul. Krakowskie Przedm. 30, Poland
Logar, Erik, Vrtna pot 6, Voglje, SI-4208 Šenčur (Slovenia)
Lončar, Jelena, Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb Croatia (Croatia)
Lorber, Lučka, Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija
Lorber, Lučka, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Lötscher, Lienhard, Department of Geography, Ruhr-University Bochum, 44780 Bochum, Germany
Lovrenčak, Franc, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Lovrenčak, Franc
Lovrenčak, Franc (Slovenia)
Lovrenčak, Franc, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Lovrenčak, Franc, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Lovrenčak, Franc, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Lozić, Sanja, Oddelek za geografijo Univerze v Zadru Ulica Franje Tuđmana 24 i, HR-23000 Zadar (Croatia)
Lukić, Aleksandar, Geografski odsjek, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Lukić, Aleksandar, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju, Maruličevtrg 19, Zagreb, Hrvatska.

M

Mabit, Lionel, Soil Science Unit, FAO/IAEA Agriculture & Biotechnology Laboratory IAEA Laboratories Seibersdorf, PO Box 100 Wagramerstrasse 5, A-1400 Vienna (Austria)
Maier, Joerg, Lehrstuhl Wirtschaftsgeography und Regionalplannung, Universitat Bayrcuth, Universitatstrasse 30, D-8580 Bayreuth, ZRN
Maier, Joerg, Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, Universitat Bayreuth, Universitatsstrasse 30, D-95447 Bayreuth, Deutschland
Maier, Jörg, Universität Bayreuth Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplannung 95440 Bayreuth, Deutschland (Germany)
Maier, Jörg
Maier, Jörg (Germany)
Malovrh, Vincenc (Slovenia)
Maradin, Mladen, Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb Croatia (Croatia)
Marinčič, Dušan
Marković, Jovan Dj. (Slovenia)
Marolt, Neža (Slovenia)
Marot, Naja, Bevško 45b SI-1420 Trbovlje (Slovenia)
Marušič, Janez, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
Marušič, Janez (Slovenia)
Metelko-Skutnik, Vesna, Agencija Republike Slovenije za okolje Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Meze, Drago (Slovenia)
Mierzejewska, Lidia, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
Mihevc, Andrej, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna (Slovenia)
Miklič Cvek, Lucija, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Milošević, Dragan, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Misilo, Marija, Department of Geography, Faculty of Science, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
Mišković, Miloš D. (Croatia)
Mitar, Miran
Mlekuž, Žarko A.
Mookherjee, Debnath, Western Washington University, Bellingham, Washington USA.
Moore, Niamh M., Department of Geography, University College Dublin, Belfield, Dublin ,IRELAND
Moritsch, Andreas
Moyzeová, Milena, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 3 P.O. Box 254SK-814 99 Bratislava, Slovakia (Slovakia)
Mrak, Irena, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Mrak, Irena, Department of Geography Faculty of Arts, University of Ljubljana Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Mrak, Irena, zunanja strokovna sodelavka Občine Tržič za razvojne programe, sicer asistentka za geografijo na Filozofski fakulteti, Oddelek za geografijo
Musa, Snježana, Faculty of Science and Education, Mostar, Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
Mušič, Vladimir Braco, Gregorčičeva ulica 13, SI-1000Ljubljana

N

Nakagawa, Satoshi, Graduate School of Economics, Kobe University 2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe, 657-8501, Japan
Naprudnik, Milan, Soška ulica 17 b, SI-1000 Ljubljana
Natek, Karel, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2,1000 Ljubljana, Slovenija
Natek, Karel, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Natek, Karel, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Natek, Karel
Natek, Karel, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Lubljana (Slovenia)
Natek, Karel, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Natek, Milan (Slovenia)
Natek, Milan
Naveršnik, Branko, Komunalno podjetje Velenje Koroška 37/b, SI-3320 Velenje (Slovenia)
Nemec, Lea, Lokavec 48/b, SI-5270 Ajdovščina (Slovenia)
Nicod, Jean, Professor Emeritus, Florida 1, 35 Avenue du 24 Avril 1915, 13012 Marseille, France.
Njegač, Dražen (Croatia)
Njegač, Dražen, Geografski odsjek, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Nurković, Safet (Serbia)

O

Obu, Jaroslav, Mala Mislinja 13a, SI-2382 Mislinja (Slovenia)
Odar, Špela
Odehnal, Jan, Department of Human Geography and Regional Development Faculty of Science, University of Ostrava Chittussiho 10, CZ-71000 Ostrava – Slezská Ostrava, Czech Republic (Czech Republic)
Ogrin, Darko, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ogrin, Darko, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ogrin, Darko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ogrin, Darko
Ogrin, Darko, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ogrin, Darko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Ogrin, Darko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ogrin, Darko, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Ogrin, Darko, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Ogrin, Darko (Slovenia)
Ogrin, Matej, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ogrin, Matej, CIPRA Slovenija Trubarjeva 50, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ogrin, Matej, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Ogrin, Matej, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ogrin, Matej, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Olas, Ludvik (Slovenia)
Orožen Adamič, Milan, podvodni relief, morje, Tržaški zaliv, Slovenija
Ostendorf, W. J. M., AME, Department of Geography and Planning, Universiteit van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 VZ Amsterdam, The Netherlands
Ozis, Leni, Okrogarjeva 7, SI-3000 Celje (Slovenia)
Ozis, Leni, Jamova 50, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

P

Pak, Mirko, Pod vrbami 1, 1000 Ljubljana, Slovenia
Pak, Mirko, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pak, Mirko, Pod vrbami 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pak, Mirko, Pod vrbami 1, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pak, Mirko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, ASkerCeva 2,61000 Ljubljana,
Pak, Mirko, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pak, Mirko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Pak, Mirko
Pak, Mirko (Slovenia)
Pak, Mirko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pak, Mirko, Pod vrbami 1 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pak, Mirko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Pak, Mirko, Pod vrbami 1, 1000 Ljubljana
Panizza, Mario, Dr., Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Largo S. Eufemia 19, 41100 Modena, Italy.
Panov, Mitko
Papić, Krešimir (Croatia)
Parysek, Jerzy J., Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
Pavšek, Miha, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pavšek, Miha, Mag., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pejnović, Dane, Geography Department, Faculty of Science, University of Zagreb, Maruličev trg 19, 10000 Zagreb, Croatia
Pelc, Stanko, Dr., Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pelc, Stanko (Slovenia)
Perko, Drago, Dr., Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Perko, Drago (Slovenia)
Perko, Drago, Dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Perpar, Anton, Katedra za agrarno ekonomiko, ruralno sociologijo in razvoj podeželja Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Perpar, Anton, B. Sc., Agriculture, postgraduate student, UL, Biotechnical Faculty, Agronomy Dept.,Institute ofAgricultural Economics
Perpar, Anton, Oddelek za agronomijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Peršolja, Borut, Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Petek, Franci, Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Peterca, Simona (Slovenia)
Petrovič, Dušan
Pichler-Milanović, Nataša, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pichler-Milanović, Nataša
Piñeira-Mantiñan, Mariá José, Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo
Pintarić, Tomislav (Croatia)
Pirc, Mateja, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Piry, Ivo, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Piry, Ivo, Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Piry, Ivo, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Pižorn, Emil
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2,61000 Ljubljana, SLO
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Plut, Dušan (Slovenia)
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta , Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Plut, Dušan, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Plut, Dušan, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Plut, Dušan
Plut, Dušan, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Počkaj Horvat, Damijana (Slovenia)
Podmenik, Dane, Montinjan 6, SI-6273 Marezige (Slovenia)
Podobnikar, Tomaž, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerza v Ljubljani Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Pogačnik, Andrej, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje
Pokos, Nenad, Institute of Social Sciences Ivo Pilar Marulićev trg 19, 10 001 Zagreb, p.o.b. 277, Croatia (Croatia)
Popovič, Estera (Slovenia)
Poredoš, Ksenija, Geodetski inštitut Slovenije Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Potočnik Slavič, Irma
Potočnik Slavič, Irma, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Potočnik Slavič, Irma, mag. Irma potočnik, Univerza v Ljublani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerče-va 2, SI - 1000 Ljublana, Slovenija
Prah, Klemen, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje (Slovenia)
Pražnikar, Štefan, Komunalno podjetje Velenje Koroška 37/b, SI-3320 Velenje (Slovenia)
Prebilič, Vladimir, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Katedra za obramboslovje Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Prebilič, Vladimir
Prelc, Patricija, Kolodvorska cesta 14a, SI-6257 Pivka (Slovenia)
Prelogović, Vedran, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography, Mruličev trg 19, Zagreb, Croatia
Prelogović, Vedran, Faculty of Science, Department of Geography, Marulićev trg 19/II, pp 595, 10000 Zagreb
Prelogović, Vedran (Croatia)
Premzl, Vilibald (Slovenia)
Prosen, Anton, Oddelek za geodezijo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2, SI-1000 Ljubljana
Pumain, Denise, University Paris Panthéon-Sorbonne, 13 rue du Four, 75 006 Paris, France
Pushka, Asllan (Albania)

R

Raagmaa, Garri, Institute of Geography, University of Tartu, Vanemuise 46, 51014, Tartu, ESTONIA
Racine, Jean Bernard
Radenz, Claudia (Austria)
Radinja, Darko, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Radinja, Darko (Slovenia)
Radinja, Darko, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Radovan, Dalibor (Slovenia)
Ravbar, Marjan, Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Ravbar, Marjan (Slovenia)
Ravbar, Marjan
Ravbar, Marjan, Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ravbar, Marjan, Dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ravbar, Marjan, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Trg francoske revolucije 7, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ravbar, Marjan, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ravbar, Nataša, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Titov trg 2, SI-6230 Postojna (Slovenia)
Ravnik, Mojca (Slovenia)
Rebernik, Dejan, Department of Geography, Faculty of Arts, University in Ljubljana, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia
Rebernik, Dejan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Rebernik, Dejan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Rebernik, Dejan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Rebernik, Dejan, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Rebernik, Dejan, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Rebernik, Dejan (Slovenia)
Rebernik, Dejan
Rebernik, Dejan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Repe, Blaž, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
Repe, Blaž, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Repe, Blaž
Repe, Blaž, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Repe, Blaž, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Repolusk, Peter (Slovenia)
Repolusk, Peter, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Resnik Planinc, Tatjana
Resnik Planinc, Tatjana, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Resnik Planinc, Tatjana, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Resnik Planinc, Tatjana, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Resnik Planinc, Tatjana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Rihtaršič, Mateja (Slovenia)
Roblek, Igor, CARNICA Region Rosental/Rož, Verlach/Borovlje, Avstrija.
Rogelj, Boštjan, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Rohrbach, Christian
Rošer Drev, Alenka, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave Koroška 58, SI-3320 Velenje (Slovenia)
Rothenwallner, Gerd, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Senckenberganlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Royle, Stephen Arthur, School of Geography, Queen's University Belfast, Northern Ireland
Rozman, Janko
Rozman, Roman, Trnovska vas 51a SI-2254 Trnovska vas (Slovenia)
Rubén C., Lois-González, Universidad de Santiago de Compostela, (Spain)
Ruppert, Karl, Institut fur Wirtschaftsgeographie, Ludwig Maximillian Universitat. Ludvigstrasse 28 VG, D-80539 Munchen, Deutschland
Ruppert, Karl
Ruppert, Karl, Institut für Wirtschaftsgeographie Ludwig-Maximilians-Universität München, Geschwister Scholl-Platz 1 D-80539 München, Deutschland (Germany)
Rus, Angelca, Mestna občina Ljubljana Oddelek za urbanizem Poljanska 28, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

Š

Šalej, Matjaž, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje, Slovenija

S

Sauro, Ugo, Dr., Dipartimento di geografia, Università degli studi di Padova, Via del Santo 26, 35123 Padova, Italy.
Savić, Stevan, Centar za klimatološka i hidrološka istraživanja Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Schaffer, Franz, Geographisches Institut der Universität Augsburg Universitätsstraße 10, 86135 Augsburg Deutschland (Germany)
Schaffer, Franz, Lehrstuhl fiir Sozial und Wirtschaftsgeographie, Universitat Augsburg, Universitatsstrasse 10, D - 86135 Augsburg, Deutschland
Scheller, Jens Peter
Scheller, Jens Peter, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt -Ren-Main Am Hauptbahnhof 18, 60320, Frankfurt am Main
Schickhoff, Irmgard, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Senckenberganlage 36 D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Schmitz, Serge, Chargé de cours adjoint, Institut de géographie de l’Université de LiŹge, Allée du 6 Aoět, 2B-4000 Liėge
Scholz, Claudia Maria
Schymik, Franz (Germany)

Š

Šebenik, Igor (Slovenia)

S

Seger, Martin (Slovenia)

Š

Šekutor, Martina (Croatia)

S

Senegačnik, Jurij, Modrijan založba, d. o. o., Poljanska cesta 15, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Senegačnik, Jurij (Slovenia)

Š

Šerý, Miloslav, Department of Geography Faculty of Science, Palacký University Olomouc 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc (Czech Republic)

S

Shnell, Itzhak, Tel Aviv University, Israel
Sić, Miroslav, Trg D. Domjanića 7 HR-10000 Zagreb (Croatia)
Sić, Miroslav, Geografski odsjek, PMF, Univerze v Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, Hrvatska.
Sić, Miroslav (Serbia)
Sić, Miroslav, Geografski odsjek, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Š

Šifrer, Tatjana (Slovenia)
Šiljeg, Ante, Oddelek za geografijo Univerze v Zadru Ulica Franje Tuđmana 24 i, HR-23000 Zadar (Croatia)
Šiljeg, Silvija, Oddelek za geografijo Univerze v Zadru Ulica Franje Tuđmana 24 i, HR-23000 Zadar (Croatia)

S

Simmons, James W., Centre for the Study of Commercial Activity,1617 Ross St., Victoria BC V8S 1J7, Canada
Sinclair, Robert, Dept.of Geography and Urban Planning, Wayne State University Detroit, Michigan, 48202,U.S.A
Slabe, Anamarija, Inštitut za trajnostni razvoj Metelkova 6, SI-­1000 Ljubljana (Slovenia)
Slak, Marijan
Slapšak, Božidar (Slovenia)
Slavec, Andrejka, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Slavec, Andrejka (Slovenia)

Š

Šmitek, Zmago

S

Smrekar, Aleš, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Snoj, Luka (Slovenia)

Š

Šolar, Helena
Šolar, Helena, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, SI-1000 Ljubljana
Šolar, Martin, Triglavski narodni park Ljubljanska cesta 27 SI-4260 Bled (Slovenia)
Špeh, Natalija, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje, Slovenija
Špendl, Robert (Slovenia)
Špendl, Robert, CHRONOS Environmental Investments, Ltd Ljubljanska cesta 68, SI-1230 Domžale (Slovenia)
Špes, Metka, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 SI Ljubljana, Slovenija
Špes, Metka, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Špes, Metka, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Špes, Metka, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Špes, Metka, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Špulerová, Jana, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences Štefánikova 3 P.O. Box 254SK-814 99 Bratislava, Slovakia (Slovakia)

S

Stančič, Zoran (Slovenia)
Stanković, Stevan M. (Croatia)
Stanković, Stevan M. (Serbia)

Š

Šteiner, Alojz

S

Steiner, M. (Slovenia)
Stepišnik, Uroš, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Stepišnik, Uroš, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

Š

Šterbenk, Emil, Mag., ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Velenje, Slovenija
Šterbenk, Emil
Šterbenk, Emil, ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave Koroška 58, SI-3320 Velenje (Slovenia)

S

Stiperski, Zoran, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu, Maruličev trg 19, Zagreb, Hrvatska.
Stojilković, Borut, Attemsov trg 8, SI-3342 Gornji Grad (Slovenia)
Strajnar, Sara, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj Tomšičeva ulica 9, SI-4000 Kranj (Slovenia)
Strajnar, Sara, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Strle, Danijela (Slovenia)
Strmšnik, Klemen, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Sturn, D. (Slovenia)

Š

Šulin Košar, Anja, Pavšičeva 6, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Šuntar, Aleš (Slovenia)

S

Svobodová, Hana, Department of Geography Faculty of Science, Masaryk University Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic (Czech Republic)
Szörényiné Kukorelli, Irén, Institute for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies Liszt F. u. 10, H-9000 Győr, Hungary (Hungary)

T

Tecco-Hvala, Sneža (Slovenia)
Teraya, Ryoji, Faculty of Law and Letters, Ehime University, Matsuyama, Ehime 790-8577, Japan
Tetsuya, Ito, Institute of Geoscience at the University of Tsukuba, Tsukuba, 305-8571, Japan
Tharun, Elke, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe – Universität, Senckenberganlage 36 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Tiran, Jernej, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Tkalčič, Marjan, Mag., Turistica – Visoka šola za turizem, Obala 29, 6320 Portorož, Slovenija
Tkalčič, Marjan, University of Primorska Faculty of Tourism Studies – Turistica Obala 11a, SI-6320 Portorož (Slovenia)
Tomić, Dora, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Hrvaška (Croatia)
Tomić, Pavle (Serbia)
Topole, Maja, Dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tošić, Branka, Faculty of Geography University of Belgrade Studentski trg 3, 11000 Beograd Serbia ()
Tóth, József, Director of the Institute of Geography, Faculty of Sciences, University of Pécs
Toth, Jozsef (Slovenia)
Tóth, József, Institute of Geography, Faculty of Sciences, University of Pécs, Szanto K.J.U, 7633 PECS, Hungary
Trenchovska, Aleksandra, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Tretjak, Ana
Trobec, Tajan, Pregljeva 58, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Trobec, Tajan, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Trobec, Tajan, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Troeger Weiss, Gaby (United Kingdom)
Tsutsumi, Jun, Geography Division, Faculty of Law and Letters, Ehime University 3, Bunkyo-cho, Matsuyama, Ehime, JapanZip Code790-8577
Tunjić, Filip
Tunjić, Filip, Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo Titov trg 5, SI-6000 Koper (Slovenia)
Turk, Ivo, Institute of Social Sciences Ivo Pilar Marulićev trg 19, 10 001 Zagreb, p.o.b. 277, Croatia (Croatia)
Turk, Janja
Turk, Janja (Slovenia)
Turk, Janja, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

U

Udovč, Andrej, Oddelek za agronomijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Ulaga, Florjana, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija
Umek, Maja, Oddelek za razredni pouk, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani Kardeljeva ploščad 15, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Urbanc, Mimi, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

V

Vaishar, Antonín, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, Branch Brno Drobného 28, 602 00 Brno, Czech Republic
Velikonja, Joseph, Department of Geography, University of Washington, Seatle, WA 98195, USA
Velkavrh, Tina
Verovšek, Špela, Godič 17/c, Sl-1242 Stahovica (Slovenia)
Vertot, Nelka
Vidmar, Andrej (Slovenia)
Vintar Mally, Katja
Vintar Mally, Katja, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Vintar Mally, Katja, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Volčini, Katarina, Študentke 4. letnika geografije, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,Aškerčeva 2, SI 1000 Ljublana, Slovenija.
Vovk Korže, Ana, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor (Slovenia)
Vovk Korže, Ana, Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška c. 160, 2000 Maribor, Slovenija
Vovk Korže, Ana (Slovenia)
Vovk Korže, Ana, Dr., Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija.
Vresk, Milan (Slovenia)
Vrišer, Igor, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, Slovenija
Vrišer, Igor, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 61000 Ljubljana, Slovenija
Vrišer, Igor, V Murglah 205, SI-1000 Ljubljana
Vrišer, Igor (Slovenia)
Vrtačnik Garbas, Katja, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Vysoudil, Miroslav, Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc (Czech Republic)
Vysoudil, Miroslav (Czech Republic)
Vysoudil, Miroslav, Department of Geography Faculty of Science Palacky University Olomouc Svobody 26, CZ-77146 Olomouc, Czech Republic (Czech Republic)
Vysoudil, Miroslav, Department of Geography Faculty of Science Palacký University Olomouc 17. listopadu 12, CZ-77146 Olomouc (Czech Republic)

W

Wärneryd, Olof, Department of Social and Economic Geography, Lund University, Sölvegatan 10, 223 63 Lund, Sweden
Weber, Jürgen (Austria)
Wendner, R. (Slovenia)
Williams, Colin H., Ph.D., Department of Welsh, Cardiff University, Cardiff, CF 10 3XW, United Kingdom
Wolf, Klaus, Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung Johann Wolfgang Goethe – Universität, Senckenberganlage 36 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Wolf, Klaus
Wolf, Klaus, Institut fiur Kulturgeographie, Stadt - und Regionalforschung, Johann Wolfgang Goethe - Universitat, Senckenberganlage 36, D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland.
Wolf, Klaus (Austria)
Würges, Jochen

Y

Yamashita, Munetoshi, Faculty of Culture & Education, Saga University, Japan Saga 840-8502, Japan

Z

Zakšek, Klemen, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Založnik, Saša, Gubčeva 6, SI-8270 Krško (Slovenia)

Ž

Žebre, Manja, Groharjeva 8, SI-1241 Kamnik (Slovenia)
Žiberna, Igor
Žiberna, Igor (Slovenia)
Žikić, Jovan (Serbia)

Z

Zimmermann, Friedrich M., Institut für Geographie und Raumforschung, Universität Graz, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz, Österreich

Ž

Živić, Dražen, Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Regional Centre Vukovar 204. vukovarske brigade 6, 32 000 Vukovar, p.o.b. 58, Croatia (Croatia)
Žmire, Ana (Croatia)

Z

Zorn, Matija, Anton Melik Geographical Institute Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Zorn, Matija, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Zsilincsar, Walter (Slovenia)
Zsilincsar, Walter, University of Graz, Institute of Geography and Regional Science, Heinrichstraße 36, A-8010 Graz
Zubić, Novak (Croatia)

Ž

Žufan, Petr, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita (Czech Republic)
Žun, Štefan, Spodnje Duplje 1e, SI-4203 Duplje (Slovenia)

Z

Zupan, Slavka, Mag., Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Nosilna organizacija BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Stritarjeva 5, 4000 Kranj, Slovenija
Zupanc, Ivan, Kurelčeva 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Zupanc, Vesna, Oddelek za agronomijo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
Zupančič, Boris
Zupančič, Jernej, Dr., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Zupančič, Jernej, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (Slovenia)
Zupančič, Jernej, Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Zupančič, Jernej (Slovenia)
Zupančič, Jernej, Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

Ž

Žura, Marijan (Slovenia)

Z

Zwitter, Žiga, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana (Slovenia)

Đ

Đorđević, Dejan, Department of Spatial Planning Faculty of Geography University of Belgrade Studentski trg 3/III 11000 Belgrade, Serbia ()

1 - 651 od 651 predmetov