Vabilo k oddaji člankov (št. 4, 2017)

Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih


  • Rok za oddajo povzetkov: 15. 3. 2017
  • Rok za oddajo prispevkov: 31. 8. 2017

Izobraževanje odraslih, kot tudi celotno področje izobraževanja, ima močne nacionalne korenine, se implementira na nacionalni ravni, nacionalne vlade pa ohranjajo zakonodajne pristojnosti pri njegovi regulaciji. Vendar danes izobraževanja odraslih ni mogoče razumeti in obravnavati zgolj v okviru posameznih nacionalnih držav in njenih politik, saj imajo globalizacijski in evropeizacijski procesi, ki močno posegajo v celoten izobraževalni prostor in napovedujejo konec »metodološkemu nacionalizmu«, vse bolj ključno vlogo pri formiranju področja izobraževanja odraslih. 

Glede na povedano, se želimo v tematski številki osredotoči zlasti na naslednja konceptualna in empirična vprašanja: 

  • Vprašanja vpliva nadnacionalnih političnih (EU) in mednarodnih organizacij (OECD, Svetovna banka, Unesco) na reformo politike in prakse izobraževanja odraslih: kako norme, strategije, statistični podatki in diskurzi mednarodnih organizacij vplivajo na politike in prakse ter preoblikovanje sistemov izobraževanja odraslih z implementacijo konkretnih izvedbenih modelov (bolonjska reforma), uveljavljanjem koncepta svetovno uporabnega znanja (PIAAC), različnimi političnimi orodji (evropsko ogrodje za vseživljenjsko učenje, evropski sistem prenašanja kreditnih točk, mehanizmi zagotavljanja kakovosti itd.), različnimi programi (Erasmus+), ki omogočajo finančno podporo in realizacijo različnih reformnih aktivnosti na področju izobraževanja.
  • Vprašanja konfliktne in kontradiktorne narave globalizacijskih in/ali evropeizacijskih procesov na izobraževanje odraslih; v kakšni meri globalizacijski in/ali evropeizacijski procesi delujejo kot spodbujevalec za demokratizacijo civilne družbe in kdaj zaviralno, kdaj imajo hegemonske in kdaj proti-hegemonske učinke, kdaj imajo homogenizacijske učinke na kulturo in kdaj povečujejo kulturno heterogenost. 
  • Vprašanja organiziranosti globalnega in/ali evropskega upravljanja (vladanja) izobraževanju odraslih; kateri so mehanizmi, ki vzpostavljajo globalno in/ali evropsko politiko izobraževanja odraslih, kako se vzpostavlja »vladanje brez vlade« v izobraževanju, kakšna javno-zasebna partnerstva se vzpostavljajo pri upravljanju javne izobraževalne politike, kako deluje na dokazih zasnovana izobraževalna politika. 
  • Vprašanja doseganja večje prepoznavnosti, profesionalizacije in oblikovanja mednarodnih omrežij izobraževanja odraslih preko globalizacijskih in/ali evropeizacijskih procesov; kakšni skupni mednarodni izobraževalni in študijski programi izobraževanja odraslih se oblikujejo na globalni in/ali evropski ravni; kako mednarodna omrežja v Evropi (EAEA, ESREA), Aziji (ASPBAE), Latinski Ameriki (CEAAL) ali globalno (ICAE), vplivajo na prepoznavnost in profesionalizacijo izobraževanja odraslih.

Vabimo avtorje, da svoja razmišljanja, izsledke raziskav in praktične izkušnje delite z nami. Dobrodošli so tako daljši znanstveni prispevki (do 40.000 znakov), kot tudi krajši strokovni prispevki (do 20.000 znakov).

Več preberite tukaj.